בזכות הקורונה: נוצל רוב התקציב של קרן הניקיון לשנת 2020
בשנת 2020 נוצלו 92% מכספי קרן הניקיון שנכנסו. מרביתם במסגרת תמיכות לרשויות המקומיות. העלייה בניצול התקציב נגרמה בזכות מענק חד פעמי שניתן בעת משבר הקורונה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/5/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הדוח הכספי של הקרן לניקיון לשנת 2020, ממנו עולה כי מרבית הכנסות הקרן בשנה זו נוצלו, בניגוד לשנים קודמות. מתוך 595 מיליון ₪ שהתקבלו בקרן בשנת 2020, מומשו כ- 92% שהם 553 מיליון ₪. מרבית הכספים הוענקו לרשויות המקומיות לשדרוג מערכי איסוף וטיפול בפסולת.

השינוי בא לידי ביטוי בתמיכות שהעניקה הקרן לניקיון שגדלו בשנת 2020 ב-209% לעומת שנת 2019, לצד גידול של 4% בלבד בהכנסותיה. ההסבר לעלייה הגדולה בתמיכות הקרן נעוץ בהוצאה חד פעמית חריגה של כ- 200 מיליון ₪ לרשויות המקומיות בעקבות הקורונה.


כתבות רלוונטיות:

  1. נציגים חדשים בהנהלת קרן הניקיון, 30.12.2020
  2. 121 מיליון ₪ לפרויקטים של סביבה בעוטף עזה, 06.4.2021
  3. ארגוני הסביבה רוצים נציג בקרן הניקיון, 06/05/2020
  4.  האוצר מלווה חצי מיליארד ₪ מקרן הניקיון, 14.10.2020
  5. למידע נוסף על פסולת | infospot

מרבית התקציב מושקע בפריפריה

לפי הדוח הכספי, מרבית תקציב הקרן בשנת 2020 הוקדש לפרויקטים בתחום הפסולת בפריפריה, ביניהם הקמת מתקני מיון וטיפול בפסולת, עידוד המיחזור, סיוע להקמת אשכולות של רשויות לטובת טיפול יעיל יותר בפסולת, סיוע בשינוע פסולת, הסדרת שוק הפסולת בחברה הבדואית, סיוע בהסרת גגות אסבסט צמנט ביישובי עוטף עזה ועוד.

משבר הקורונה נתן את אותותיו וגרם לכך שבפעם הראשונה הוצאות הקרן לניקיון היו קרובות יחסית לשיעור הכנסותיה השנתיות. ב-2020 הכניסה הקרן 595 מיליון ₪ והוציאה 553 מיליון ₪ - 197.8 מיליון ₪ מתוכם הועברו לרשויות מקומיות לטובת הבטחת הרציפות התפקודית של שירותי פינוי ומיחזור הפסולת הביתית בתקופה של התפשטות נגיף הקורונה. הכנסות הקרן לשנת 2020 שטרם הוקצו למטרה כלשהי עומדות על 41 מיליון ₪.

הלוואות למדינה ולאוצר מקופת הקרן בגובה 1.6 מיליארד ₪

כדאי להזכיר שב-5 השנים האחרונות שימשה קופת הקרן לניקיון מקור ללקיחת הלוואות של משרד האוצר ומשרדי ממשלה נוספים. משנת 2016 נלקחו מקופת הקרן, ובעיקר מהחשבון שמרכז את היטלי ההטמנה שנכנסים מהרשויות המקומיות, כ-1.6 מיליארד ₪. ב-2016 הולוו 200 מיליון ₪ מהקרן, לאחר מכן ב-2019 הועברו מהקרן 700 מיליון ₪ ועד סוף שנת 2020 הולוו עוד 760 מיליון ₪, בין היתר לטובת מימון תוכניות של משרד האוצר לצמצום זיהום אוויר, שאמנם נחשב לנושא סביבתי אך לא נכלל במטרות קרן הניקיון.

לפי המשרד להגנ"ס, ההלוואות צפויות לחזור לקרן בעתיד באופן מידי בהתאם לדרישתה.

מטרות הקרן: תמיכה באוכלוסיות חלשות ודחיפה לשוק הפסולת

מטרת קרן הניקיון היא ריכוז אמצעים כספיים שיושקעו בשמירה על איכות הסביבה והניקיון, במניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, במיחזור, במניעת מפגעים, בהגנה על הסביבה החופית ועוד.

עיקר התמיכות של הקרן, הממומשות באמצעות קולות קוראים, מתמקדות בקידום הטיפול בפסולת ברשויות מקומיות – בדגש על רשויות חלשות - לרבות הקמת תשתיות לפסולת מוצקה, טיפול בפסולת בניין, חינוך, הסרת אסבסט ותמיכות ליחידות סביבתיות.

תמיכת הקרן מועברת גם לפרויקט 'סביבה שווה', במסגרתו נערכת הסדרה של משק הפסולת ביישובי המגזר הערבי, הדרוזי והבדואי בצפון הארץ ובדרומה. כמו כן, הכספים מסייעים גם בהקמת אשכולות שמאגדים יחד מספר רשויות כדי להוזיל את עלויות הטיפול בפסולת לרשויות חלשות. יתרה מכך, כספי הקרן מסייעים בתפעול מתקני מיון אשר עשויים לצמצם את כמויות הפסולת שמופנות להטמנה. התמיכה במתקני מיון מאפשרת למתקנים לתת הנחות במחירי הכניסה וכך להתחרות מול תחנות המעבר והמטמנות הקיימות.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה