אושרה החלטת ממשלה לפיתוח מפרץ חיפה
בהמשך להמלצת ועדת המנכ"לים להיערך להפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית בתוך כעשור, היום (א') אושרה החלטת ממשלה להקמת צוות מו"מ עם המפעלים ודגשים נוספים לתהליך
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/3/2022

היום אושרה החלטת ממשלה בנושא פיתוח מפרץ חיפה ועתיד התעשייה הפטרוכימית. צעד זה מהווה המשך של המלצות וועדת המנכ"לים של משרד הממשלה שהמליצה להיערך לפינוי התעשייה הכבדה מהמפרץ בתוך כעשור, אף על פי שההחלטה הנוכחית לא נוקבת בתאריך יעד להפסקת הפעילות במתחם בז"ן.

ההחלטה כן מציבה תאריכי יעד רצויים (אך לא מחייבים) להעתקת חוות מכלי הדלק של תש"ן ליד קריית חיים (שנת 2026) ולהעתקת הפעילות של מפעל 'דשנים' של כיל (שנת 2025).

החלטת הממשלה כוללת התייחסות למשא ומתן בין משרדי הממשלה למפעלים הרלוונטיים, (בז"ן, כי"ל ותש"ן), וכן להבטחת הרציפות האנרגטית של ישראל חרף הפסקת הפעילות של בז"ן ותש"ן. ההחלטה מתייחסת גם לשיפור היבטי תחבורה, שיפור שרותי רפואה, הקמת פארק מטרופוליני, הקמת מתחם היי-טק ועוד.

מה שנעדר מהחלטת הממשלה הוא התייחסות להיבט התקציבי הן של מימון פינוי התעשייה וטיהור הקרקע המזוהמת והן של פיצוי התעשייה והבטחת התחליפים שהיא מספקת כיום. כנראה שהסיבה להיעדר התייחסות לעניין נובעת מהרצון להשאיר את כל האפשרויות פתוחות לקראת תהליך המשא ומתן מול המפעלים. כמו כן, לא צוין בהחלטה מועד לפינוי בז"ן, ככל הנראה בשל המורכבות של הבטחת רציפות תפקודית למשק האנרגיה.

קישור לנוסח החלטת הממשלה מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. השרה זנדברג תקדם החלטת ממשלה לפינוי המפרץ, 09.9.2021
  2. ההמלצות הסופיות של ועדת המנכ"לים, 09.6.2021
  3. יו"ר ועדת המנכ"לים התפטר, 22.6.2021
  4. האסטרטגיה החדשה של בזן, 28.7.2021
  5. למידע נוסף על איכות הסביבה במפרץ חיפה infospot

משא ומתן בין הממשלה לתעשייה על תנאי הפינוי מהמפרץ

אחד הסעיפים המרכזיים בהחלטת הממשלה המוצעת נוגע למשא ומתן עם בז"ן, כי"ל ותש"ן על תנאי הפינוי שלהם.

לפי ההחלטה, צוות המשא ומתן יכלול את נציגי רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), נציגי משרד האוצר ומשרד האנרגיה והמשנה ליועמ"שית. צוות זה ינהל מו"מ מול נציגי בז"ן, כי"ל ותש"א (תש"ן לשעבר) על פינויים, תוך התחשבות בהבטחת הרציפות האנרגטית של ישראל ואספקת דלקים סדירה למשק.

כל החלטה שתתקבל במו"מ תהיה חייבת לעבור כהחלטת ממשלה וכן שיימצא לה תקציב.

כמו כן, 5 שנים לפני המועד שייקבע לפינוי מתחם בז"ן במסגרת המו"מ, שר/ת האנרגיה תבחן את היתכנות הפינוי בהסתכלות על היבט הרציפות האנרגטית למשק ותוכל להביא להחלטת הממשלה בקשה לדחות את הפינוי בעת הצורך. בכל מקרה, השרה תבחן את היתכנות הפינוי גם חצי שנה לפני שהוא קורה כדי לוודא שיש היתכנות סופית לכך.

יש לציין שכמו בהמלצת המנכ"לים שפורסמה במסגרת הממשלה הקודמת, גם כעת לא פורסם מועד לפינוי מפעלי בז"ן מהמפרץ, כנראה בשל מורכבות הפינוי והאתגר שבהבטחת רציפות תפקודית למשק האנרגיה. כדי להשיג רציפות כזאת יש צורך לנהל מספר תהליכים במקביל, כגון ייבוא תזקיקי נפט שיחליפו את האספקה הנוכחית של בז"ן, לדאוג לגפ"מ במידה מספקת ולאחסונו ועוד.

ניתן לראות הרחבה על הצעדים הנדרשים להבטחת הרציפות האנרגטית בנספח א' בהחלטת הממשלה.

התייחסות

תגובת בזן: "קבוצת בזן לומדת את ההחלטה. דבר אחד ברור: גם בממשלה מבינים שפופוליזם וסיסמאות אינם תחליף למדיניות אחראית ומקצועית בניהול משק האנרגיה הלאומי. לא היינו זקוקים למשבר האנרגיה העולמי שמתחולל בשנתיים האחרונות והגיע לשיאו בימים אלה של מלחמה באוקראינה, כדי להבין את חשיבות היכולת לנהל משק אנרגיה עצמאי עבור חוסנה הלאומי של מדינת ישראל.

בזן מתכוונת, כפי שהצהירה, לבוא אל המשא ומתן מול הממשלה בידיים נקיות ובנפש חפצה והיא מקווה שהשיח יתנהל על בסיס עובדות ולא כותרות. בזן מתכוונת לעמוד על זכויותיה ועל זכויות כלל מחזיקי העניין - אלפי העובדים המתפרנסים מבזן, ציבור בעלי המניות, בעלי החוב, הספקים ומאות מפעלים שפעילות בזן קריטית לעתידם. בזן הציגה בתוכנית האסטרטגית שלה מודל היברידי למשק האנרגיה בישראל, תוכנית התואמת את החלטת הממשלה."

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "החלטת הממשלה היא נדבך חשוב בהליך שסופו סגירת התעשיה הפטרוכימית במפרץ חיפה, הבראת המפרץ וסביבתו, ושיפור איכות החיים והסביבה באזור כולו. חשיבותה של ההחלטה בכך שכלל הממשלה מחויבת אליה, ובכך שהיא מספקת אופק אמיתי לתושבי חיפה והמפרץ כולו, ומשרטטת היטב את הכיוון ואת דרכי הפעולה המרכזיות על מנת להגיע אליו.

העולם צועד בכיוון אחד בעידן של משבר אקלים דוחק - הפסקת השימוש בדלקים פוסיליים ומעבר לכלכלה מאופסת פחמן. אני מאמינה שההחלטות העתידיות שיתקבלו, ישקפו בדיוק את המציאות הזאת. יש עוד עבודה לפנינו, ונמשיך לפעול לקידום מהיר, יעיל, ולא פחות חשוב - צודק, של פינוי מפרץ חיפה מתעשיות מזהמות.

אני מודה למאבק האזרחי, מבין המשמעותיים בתולדות התנועה הסביבתית, שהביא לכך שבמקום זלזול התעלמות - ממשלת ישראל מאמצת ומקדמת היום את סגירת המפעלים ושינוי פני המפרץ".

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. נוסח החלטת הממשלה פיתוח מפרץ חיפה, 03.2022

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: