פורסמו 10 מפרטים אחידים לתנאים לרישיון עסק
משרד הפנים מפרסם 10 מפרטים אחידים מאושרים. בשניים מהם המשרד להגנ"ס נתן תנאים סביבתיים אחידים: אחזקה וטיפול בבע"ח ו-בתי מלון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/7/2021

משרד הפנים פרסם 10 מפרטים אחידים מאושרים לתנאים לרישיון העסק, הפעם המפרטים הם בתחומי המזון, הגידול והאחזקה של בע"ח, בתי מלון, בריכות שחייה ועוד.

מבין 10 המפרטים שפורסמו כעת, המשרד להגנ"ס נותן תנאים סביבתיים אחידים ברישיון העסק ב-2 סוגי עיסוק בלבד: גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים למעט עופות ו-בית מלון-אכסניה וכיוב. ביתר 8 סוגי העסקים שפורסמו המשרד להגנ"ס אינו נותן אישור.


כתבות רלוונטיות:

  1. פורסמו 22 מפרטים אחידים, 06.5.2021
  2. פורסמו טיוטות ל-9 מפרטים אחידים, 07.4.2021
  3. פורסמו טיוטות מפרטים אחידים בתחומי הקוסמטיקה והמזון, 07.2.2021
  4. אושרה דחיית פרסום מפרטים אחידים לרישיון עסק, 28.12.2020
  5. פורסמו מפרטים אחידים לקבלת רישיון עסק, 04.8.2020
  6. למידע נוסף על תנאים סביבתיים לרישיון עסק | infospot

10 מפרטים אחידים חדשים

כאמור, רק ב- 2 סוגי עיסוק (גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים למעט עופות ו-בית מלון-אכסניה וכיוב) מבין 10 המפרטים האחידים שפורסמו, יש תנאים סביבתיים אחידים של המשרד להגנת הסביבה – כלומר בתי עסק מהסוג הנ"ל יוכלו לדעת מראש מה הדרישות הסביבתיות שיצטרכו לעמוד בהם במסגרת רישיון העסק. לגבי יתר 8 סוגי העיסוק שעבורם פורסם כעת מפרט אחיד, המשרד להגנת הסביבה כלל אינו נותן תנאים לרישיון העסק.

רשימת המפרטים האחידים החדשים שפורסמו


להגדלה לחצו כאן

התנאים של המשרד להגנ"ס במפרטים האחידים לרישיון העסק

בהתאם לצו רישוי העסקים, המשרד להגנ"ס הוא אחד מנותני האישור (או במעמד 'לידיעה') ל־84 סוגי עיסוק טעוני רישוי (מתוך כ- 200 סה"כ). עבור 51 מהם המשרד הכין או צפוי להכין מפרטים אחידים, ועבור 35 סוגי העיסוק האחרים, בשל מורכבות העסקים, השונות וההשפעה הסביבתית – המשרד להגנ"ס נותן תנאים פרטניים לכל עסק בנפרד, ולא במפרט אחיד.

תהליך הכנת המפרטים האחידים החל בשנת 2015(!) ומאז מדי פעם מתפרסמים מקבצים של מפרטים להערות הציבור, ולאחר מכן הם מאושרים סופית ונכנסים לתוקף.

בתנאים הסביבתיים לרישיון העסק יש התייחסות לנושאים כגון: אופן הטיפול בשפכים, פסולת ופליטות לאוויר, דרישות ניטור, אירוע חריג, ערכי סף לפליטה, יישומים טכנולוגיים ועוד.

תזכורת: מדוע צריך מפרטים אחידים לרישיון העסק?

מטרת המפרטים האחידים היא להקל ולייעל את הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת וחידוש רישיון עסק, הן עבור בעלי העסקים והן עבור הגורמים המפקחים (בריאות, כיבוי אש, הגנת הסביבה, בריאות וכו'). בנוסף לכך, המפרטים תורמים לשקיפות ומבטיחים אחידות בתנאים לכל העסקים מתחום מסוים.

באותם סוגי פעילויות שהגורם המפקח יכול לקבוע תנאים רוחביים אחידים לקבלת רישיון לפי סוג העסק – הרישוי יהיה באמצעות מפרט אחיד, כך שהיזם או בעל העסק יוכל לדעת מראש את דרישות הרישוי ולא יאלץ להמתין לקבלת התנאים לאחר הגשת הבקשה לרישיון.

רק בסוגי פעילות בהם השונות והמורכבות של העסקים משמעותית עבור גורמי הפיקוח – תישאר השיטה שהייתה נהוגה עד היום, בה כל גורם מפקח נותן את התנאים שלו באופן ספציפי לכל עסק בנפרד.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. אתר מפרטים אחידים