פורסמו טיוטות מפרטים אחידים בתחומי הקוסמטיקה והמזון
משרד הפנים מפרסם 3 טיוטות של מפרטים אחידים להערות הציבור. המפרטים האחידים הנוכחיים נוגעים לתחומים מזון וטיפולי יופי וקוסמטיקה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 07/2/2021

משרד הפנים מפרסם להערות הציבור 3 טיוטות של מפרטים אחידים חדשים, הפעם לתחומי המזון וטיפולי היופי והקוסמטיקה. יש לציין כי המשרד להגנ"ס אינו אחד מנותני האישור בסוגי עסקים אלה לצורך קבלת רישיון עסק.

לפני כחודש ועדת הפנים והסביבה בכנסת אישרה את בקשתם של המשרד להגנ"ס ומשרד הבריאות לדחות את פרסומם של 13 מפרטים אחידים בכחצי שנה. הוחלט כי רוב המפרטים יפורסמו עד 1.7.2021 אך לגבי מפרטים אחידים של 4 סוגי הפעילויות טיפול יופי וקוסמטיקה, בתי אוכל לרבות בית קפה, ייצור רהיטים ומכבסות, נקבע כי הם יפורסמו לא יאוחר מ-1.5.2021.

בהתאם להחלטה זו, טיוטת שניים מהמפרטים שנדרש לפרסמם עד לתחילת מאי – טיפולי יופי וקוסמטיקה ומזון - מפורסמים כבר כעת להערות הציבור, כאמור.


כתבות רלוונטיות:

 1. אושרה דחיית פרסום מפרטים אחידים לרישיון עסק, 28.12.2020
 2. המשרד להגנ"ס מבקש לדחות פרסום המפרטים, 10.12.2020
 3. פורסמו מפרטים אחידים לקבלת רישיון עסק, 04.8.2020
 4. פורסמו מפרטים אחידים לרישיון עסק, 16.6.2020
 5. למידע נוסף על תנאים סביבתיים לרישיון עסק | infospot

10 מפרטים אחידים נוספים יתפרסמו בתוך 5 חודשים

לפי החוק, עד סוף שנת 2020 היו אמורים להתפרסם מפרטים אחידים ל-40 סוגי פעילות של עסקים. עם זאת, עד סוף 2020 פורסמו לבסוף 27 מפרטים אחידים בלבד.

לאחר שהמשרד להגנ"ס ומשרד הבריאות פנו לוועדת הפנים והסביבה של הכנסת בבקשה לדחות את פרסום 13 המפרטים הנוספים שהיו אמורים להתפרסם עד סוף 2020, הוועדה אישרה את הדחייה של ארבעה מתוכם עד 1.5.2021 ושל השאר עד 1.7.2021.

כעת פורסמו להערות הציבור טיוטות ל-3 מפרטים אחידים:

הסעיף הפירוט מעמד המשרד להגנ"ס
1.4 א' טיפולים לא רפואיים: קוסמטיקה, פדיקור, מניקור, מכון שיזוף ללא מעמד
4.2 ב' מזון: בית קפה, בית אוכל לרבות משלוח מזון והגשת משקאות משכרים ללא מעמד
4.2 ג' הכנת מזון למכירתו מחוץ למקום ההכנה ללא מעמד

מלבדן, אמורים להתפרסם בחודשים הקרובים עוד 10 מפרטים בסך הכול אך רק ב- 4 הפעילויות הבאות אמור המשרד להגנ"ס לנסח תנאים סביבתיים אחידים:

 1. גידול, אחזקה וטיפול בבע"ח למעט עופות [3.2א]
 2. מכבסות וניקוי יבש [6.4]
 3. בתי מלון [7.1א]
 4. ייצור רהיטים [10.16ב]

תזכורת: מדוע צריך מפרטים אחידים לרישיון העסק?

מטרת המפרטים האחידים היא להקל ולייעל את הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת וחידוש רישיון עסק, הן עבור בעלי העסקים והן עבור הגורמים המפקחים (בריאות, כיבוי אש, הגנת הסביבה, בריאות וכו'). בנוסף לכך, המפרטים תורמים לשקיפות ומבטיחים אחידות בתנאים לכל העסקים מתחום מסוים.

באותם סוגי פעילויות שהגורם המפקח יכול לקבוע תנאים רוחביים אחידים לקבלת רישיון לפי סוג העסק – הרישוי יהיה באמצעות מפרט אחיד, כך שהיזם או בעל העסק יוכל לדעת מראש את דרישות הרישוי ולא יאלץ להמתין לקבלת התנאים לאחר הגשת הבקשה לרישיון.

רק בסוגי פעילות בהם השונות והמורכבות של העסקים משמעותית עבור גורמי הפיקוח – תישאר השיטה שהייתה נהוגה עד היום, בה כל גורם מפקח נותן את התנאים שלו באופן ספציפי לכל עסק בנפרד.

התנאים של המשרד להגנ"ס במפרטים האחידים לרישיון העסק

בהתאם לצו רישוי העסקים, המשרד להגנ"ס הוא אחד מנותני האישור (או במעמד 'לידיעה') ל־84 סוגי עיסוק טעוני רישוי (מתוך 200 סה"כ). עבור 51 מהם המשרד הכין או צפוי להכין מפרטים אחידים, ועבור 35 סוגי העיסוק האחרים, בשל מורכבות העסקים, השונות וההשפעה הסביבתית – המשרד להגנ"ס נותן תנאים פרטניים לכל עסק בנפרד, ולא במפרט אחיד.

תהליך הכנת המפרטים האחידים החל בשנת 2015(!) ומאז מדי פעם מתפרסמים מקבצים של מפרטים להערות הציבור, ולאחר מכן הם מאושרים סופית ונכנסים לתוקף.

בתנאים הסביבתיים לרישיון העסק יש התייחסות לנושאים כגון: אופן הטיפול בשפכים, פסולת ופליטות לאוויר, דרישות ניטור, אירוע חריג, ערכי סף לפליטה, יישומים טכנולוגיים ועוד.

אפשר להגיש הערות ציבור לטיוטות המפרטים עד לתאריך 4.4.2021.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. אתר מפרטים