פורסמו 22 מפרטים אחידים לתנאים לרישיון עסק
משרד הפנים מפרסם 22 מפרטים אחידים מאושרים הנוגעים בין השאר לעסקי המזון, הקוסמטיקה וחומרי גלם לבנייה. המשרד להגנ"ס מחייב את קבלת אישורו מהפעלת שניים מהעסקים שפורסם להם כעת מפרט
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/5/2021

משרד הפנים פרסם 22 מפרטים אחידים מאושרים לתנאים לרישיון העסק, לאחר שעברו סבב הערות ציבור, הפעם המפרטים הם בין היתר בתחומי המזון, הקוסמטיקה, אשפה ופסולת, דשנים, מכבסות וייצור רהיטים מעץ.

מבין 22 המפרטים שפורסמו כעת, המשרד להגנ"ס נותן תנאים סביבתיים אחידים ברישיון העסק ב-2 סוגי עיסוק: ייצור רהיטי עץ, ומכבסות. בנוסף, המשרד להגנ"ס נותן תנאים סביבתיים באופן פרטני ב- 11 סוגי עיסוק נוספים, ואילו ביתר 9 סוגי העיסוק הנותרים שפורסמו עבורם כעת מפרטים אחידים – המשרד להגנ"ס אינו נותן אישור כלל.


כתבות רלוונטיות:

  1. פורסמו טיוטות ל-9 מפרטים אחידים, 07.4.2021
  2. פורסמו טיוטות מפרטים אחידים בתחומי הקוסמטיקה והמזון, 07.2.2021
  3. אושרה דחיית פרסום מפרטים אחידים לרישיון עסק, 28.12.2020
  4. פורסמו מפרטים אחידים לקבלת רישיון עסק, 04.8.2020
  5. למידע נוסף על תנאים סביבתיים לרישיון עסק | infospot

22 מפרטים אחידים חדשים

כאמור, רק ב- 2 סוגי עיסוק (ייצור רהיטי עץ, ומכבסות) מבין 22 המפרטים האחידים שפורסמו, יש גם תנאים סביבתיים אחידים של המשרד להגנת הסביבה – כלומר בתי עסק מהסוג הנ"ל יוכלו לדעת מראש מה הדרישות הסביבתיות שיצטרכו לעמוד בהם במסגרת רישיון העסק.

לגבי יתר 20 סוגי העיסוק שעבורם פורסם כעת מפרט אחיד, אין שינוי בהיבט של התנאים הסביבתיים שמציב המשרד להגנת הסביבה ברישיון העסק. בחלקם (11) המשרד להגנת הסביבה נותן אישור פרטני – כלומר מציב תנאים סביבתיים ספציפיים לכל עסק בנפרד שיכולים להשתנות בכל חידוש רישיון. בדרך כלל מדובר בעסקים שיש להם השפעה סביבתית משמעותית כגון מפעלי ייצור וכו'.

עבור 9 סוגי העיסוק הנותרים, המשרד להגנת הסביבה אינו נותן אישור ולכן אין להם תנאים סביבתיים ברישיון העסק.

להלן רשימת המפרטים האחידים שפורסמו כעת, והסטטוס של המשרד להגנת הסביבה לגבי כל אחד מסוגי העיסוק:


להגדלה לחץ כאן

התנאים של המשרד להגנ"ס במפרטים האחידים לרישיון העסק

בהתאם לצו רישוי העסקים, המשרד להגנ"ס הוא אחד מנותני האישור (או במעמד 'לידיעה') ל־84 סוגי עיסוק טעוני רישוי (מתוך כ- 200 סה"כ). עבור 51 מהם המשרד הכין או צפוי להכין מפרטים אחידים, ועבור 35 סוגי העיסוק האחרים, בשל מורכבות העסקים, השונות וההשפעה הסביבתית – המשרד להגנ"ס נותן תנאים פרטניים לכל עסק בנפרד, ולא במפרט אחיד.

תהליך הכנת המפרטים האחידים החל בשנת 2015(!) ומאז מדי פעם מתפרסמים מקבצים של מפרטים להערות הציבור, ולאחר מכן הם מאושרים סופית ונכנסים לתוקף.

בתנאים הסביבתיים לרישיון העסק יש התייחסות לנושאים כגון: אופן הטיפול בשפכים, פסולת ופליטות לאוויר, דרישות ניטור, אירוע חריג, ערכי סף לפליטה, יישומים טכנולוגיים ועוד.

תזכורת: מדוע צריך מפרטים אחידים לרישיון העסק?

מטרת המפרטים האחידים היא להקל ולייעל את הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת וחידוש רישיון עסק, הן עבור בעלי העסקים והן עבור הגורמים המפקחים (בריאות, כיבוי אש, הגנת הסביבה, בריאות וכו'). בנוסף לכך, המפרטים תורמים לשקיפות ומבטיחים אחידות בתנאים לכל העסקים מתחום מסוים.

באותם סוגי פעילויות שהגורם המפקח יכול לקבוע תנאים רוחביים אחידים לקבלת רישיון לפי סוג העסק – הרישוי יהיה באמצעות מפרט אחיד, כך שהיזם או בעל העסק יוכל לדעת מראש את דרישות הרישוי ולא יאלץ להמתין לקבלת התנאים לאחר הגשת הבקשה לרישיון.

רק בסוגי פעילות בהם השונות והמורכבות של העסקים משמעותית עבור גורמי הפיקוח – תישאר השיטה שהייתה נהוגה עד היום, בה כל גורם מפקח נותן את התנאים שלו באופן ספציפי לכל עסק בנפרד.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. אתר מפרטים אחידים