פורסמו טיוטות ל-9 מפרטים אחידים לתנאים לרישיון עסק
משרד הפנים מפרסם 9 טיוטות של מפרטים אחידים להערות הציבור. המפרטים האחידים הנוכחיים נוגעים לתחומי המזון, אירוח ולינה, קניון, קייטנות ומספרת בע"ח
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 07/4/2021

משרד הפנים מפרסם להערות הציבור 9 טיוטות של מפרטים אחידים חדשים, הפעם לתחומי המזון, האירוח והלינה, קניון, קייטנות ומספרת בע"ח.

המשרד להגנ"ס הוא אחד מנותני האישור לצורך קבלת רישיון עסק רק בעסקים מסוג אחד מבין 9 המפרטים: אירוח ולינה בבתי מלון. אלא שהתנאים שלו למפרט הנ"ל כבר פורסמו לפני כחצי שנה ולכן בפרסום החדש אין באף אחד מ- 9 טיוטת המפרטים התייחסות של המשרד להגנ"ס.

אפשר להגיש הערות ציבור לטיוטות המפרטים עד לתאריך 23.5.2021.


כתבות רלוונטיות:

 1. פורסמו טיוטות מפרטים אחידים בתחומי הקוסמטיקה והמזון, 07.2.2021
 2. אושרה דחיית פרסום מפרטים אחידים לרישיון עסק, 28.12.2020
 3. פורסמו מפרטים אחידים לקבלת רישיון עסק, 04.8.2020
 4. פורסמו מפרטים אחידים לרישיון עסק, 16.6.2020
 5. למידע נוסף על תנאים סביבתיים לרישיון עסק | infospot

9 טיוטות מפרטים חדשות

כזכור, לפני מספר חודשים המשרד להגנ"ס ומשרד הבריאות ביקשו מוועדת הפנים והסביבה בכנסת לדחות את פרסומם של 13 מפרטים אחידים שהיו אמורים להתפרסם עד לסוף שנת 2020. בקשתם התקבלה ואושר לדחות פרסום של 4 מפרטים עד 1.5.2021 ושל היתר עד 1.7.2021.

כעת פורסמו להערות הציבור טיוטות ל-9 מפרטים אחידים:

הסעיף הפירוט מעמד המשרד להגנ"ס
3.2 ו' מספרת בעלי חיים ללא מעמד
4.6 ג' מזון: אחסון מזון ומשקאות וחומרי גלם ללא מעמד
4.6 ד' מזון: הובלה, הפצה וחלוקה של מזון ומשקאות וחומרי גלם ללא מעמד
4.7 ב' מזון: מכירה ומשלוח של מזון ומשקאות לשימוש ביתי (מרכול) ללא מעמד
4.7 ג' מזון: אטליז ללא מעמד
6.8 ב' קניון ללא מעמד
7.1 א' בית מלון, אכסניה מפרט אחיד
7.4 א' בריכת שחייה ללא מעמד
7.8 א' קייטנות ללא מעמד

מלבדם, צפויים להתפרסם בחודשים הקרובים 4 מפרטים נוספים, וב-3 מהם המשרד להגנ"ס אמור לנסח תנאים סביבתיים אחידים:

 1. גידול, אחזקה וטיפול בבע"ח למעט עופות [3.2א]
 2. מכבסות וניקוי יבש [6.4]
 3. ייצור רהיטים [10.16ב]

התנאים של המשרד להגנ"ס במפרטים האחידים לרישיון העסק

בהתאם לצו רישוי העסקים, המשרד להגנ"ס הוא אחד מנותני האישור (או במעמד 'לידיעה') ל־84 סוגי עיסוק טעוני רישוי (מתוך 200 סה"כ). עבור 51 מהם המשרד הכין או צפוי להכין מפרטים אחידים, ועבור 35 סוגי העיסוק האחרים, בשל מורכבות העסקים, השונות וההשפעה הסביבתית – המשרד להגנ"ס נותן תנאים פרטניים לכל עסק בנפרד, ולא במפרט אחיד.

תהליך הכנת המפרטים האחידים החל בשנת 2015(!) ומאז מדי פעם מתפרסמים מקבצים של מפרטים להערות הציבור, ולאחר מכן הם מאושרים סופית ונכנסים לתוקף.

בתנאים הסביבתיים לרישיון העסק יש התייחסות לנושאים כגון: אופן הטיפול בשפכים, פסולת ופליטות לאוויר, דרישות ניטור, אירוע חריג, ערכי סף לפליטה, יישומים טכנולוגיים ועוד.

תזכורת: מדוע צריך מפרטים אחידים לרישיון העסק?

מטרת המפרטים האחידים היא להקל ולייעל את הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת וחידוש רישיון עסק, הן עבור בעלי העסקים והן עבור הגורמים המפקחים (בריאות, כיבוי אש, הגנת הסביבה, בריאות וכו'). בנוסף לכך, המפרטים תורמים לשקיפות ומבטיחים אחידות בתנאים לכל העסקים מתחום מסוים.

באותם סוגי פעילויות שהגורם המפקח יכול לקבוע תנאים רוחביים אחידים לקבלת רישיון לפי סוג העסק – הרישוי יהיה באמצעות מפרט אחיד, כך שהיזם או בעל העסק יוכל לדעת מראש את דרישות הרישוי ולא יאלץ להמתין לקבלת התנאים לאחר הגשת הבקשה לרישיון.

רק בסוגי פעילות בהם השונות והמורכבות של העסקים משמעותית עבור גורמי הפיקוח – תישאר השיטה שהייתה נהוגה עד היום, בה כל גורם מפקח נותן את התנאים שלו באופן ספציפי לכל עסק בנפרד.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. מסמכי 9