97% מיבואני הצמיגים עמדו ביעד המיחזור
הדוח מסכם את השנה העשירית ליישום החוק. כמה חברות לא דיווחו? מה גובה הקנסות שנשלחו לחברות על אי עמידה ביעדי המיחזור?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/3/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם באיחור את הדוח השנתי לסילוק ומיחזור צמיגים לתקופה שבין 1 ביולי 2016 ל-30 ביוני 2017, שנה עשירית ליישום החוק שנכנס לתוקף בשנת 2007, לפיו רוב יבואני הצמיגים ויבואני הרכב עומדים ביעדי המיחזור .

מהדוח עולה כי למעט 2 יבואני צמיגים שלא עמדו ביעד המיחזור, יתר 44 יבואני הצמיגים עליהם חל החוק עמדו ביעד המיחזור, שנקבע על 85%, ומיחזרו בממוצע 86% מהצמיגים. כמו כן, למעט יבואן רכב אחד שלא דיווח, 39 יבואני הרכב עליהם חל החוק עומדים ביעד המיחזור, שנקבע על 25%, ומיחזרו 38%.

אכיפה בגין חוק מיחזור צמיגים

דיווחי היצרנים והיבואנים הועברו לביקורת בעקבותיה הוחלט על צעדי אכיפה הבאים:

  • נשלחה הודעה ליבואן רכב אחד על כוונה להטיל עיצום כספי בגין אי דיווח. סכום העיצום הקבוע בחוק הוא 75,300 ₪.
  • נשלחו 2 הודעות ליבואני צמיגים על כוונה להטיל עיצומים כספיים בגין אי עמידה ביעדי המיחזור בסך 2,388 ₪ לטון. הודעה אחת על כוונה להטלת עיצום כספי בסך 5,676 ₪ והשנייה בסך 95,390 ₪.

כתבות רלוונטיות בנושא:

  1. 10 מיליון ₪ לעידוד שימוש בגומי צמיגים ממוחזר, 3.09.2018
  2. ענף מיחזור הצמיגים זועק לעזרה, 8.04.2018
  3. לא נאשר העברת כספים מקרן הניקיון עד שנמנע סגירת מפעל,26.11.2017
  4. מפעל המיחזור בסכנת סגירה עקב צניחת מחירי הנפט, 13.08.2017
  5. יישום חוק מיחזור צמיגים, 21.07.2014

יעדי סילוק ומיחזור

נזכיר, כי שנת 2007 אישרה הכנסת את החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, שמטרתו להסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים משומשים כדי למנוע מפגעים סביבתיים הנוצרים מהשלכתם, צמצום ההטמנה של צמיגים באתרי פסולת וחיסכון בחומרי גלם.

החוק מתבסס על עקרון "אחריות יצרן מורחבת". על פי עקרון זה האחריות לטיפול בהשפעות הסביבתיות השליליות הנגרמות כתוצאה משימוש במוצר כלשהו מוטלת על היצרן או היבואן של המוצר. בחוק נקבע כי יצרני ויבואני הצמיגים יפעלו לסילוק ולמיחזור של צמיגים משומשים, ויהיו אחראים לאיסוף הצמיגים עם תום השימוש בהם ולהעבירם למיחזור. נקבעו יעדי סילוק ומחזור של צמיגים משומשים.

יצרן ויבואן, למעט יבואן רכב מנועי, יפעלו לסילוק ולמיחזור של צמיגים משומשים ממשקל הצמיגים ששיווקו בישראל - 85% לפחות בשנה. יבואן רכב מנועי - מיחזור על 25%. משנת 2013 נכנס לתוקפו איסור הטמנה על צמיגים שלמים, חתוכים או גרוסים.

עידוד שימוש בגומי צמיגים

למרות העמידה ביעדי האיסוף ומיחזור מתקשים 2 מפעלי מיחזור הצמיגים להרוויח מפעילות המיחזור, בשל הביקוש הנמוך של גומי צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים. במטרה לעודד שימוש איכותי בגומי צמיגים ממוחזר בתעשיית הבנייה והסלילה וכתחליף חומר גלם בתעשיית הגומי פרסם המשרד להגנ"ס קול קורא המציע מענקים בסך 10 מיליון ₪.

הקול קורא מציע סיוע כספי לגופים שירכשו גומי צמיגים ממוחזר שהופק מצמיגים משומשים שמקורם בישראל ומוחזרו במפעלי מיחזור בישראל ויעשו בו שימוש במסגרת פתרונות ומוצרים בתעשיית הבנייה והסלילה או בשימושים איכותיים נוספים. זאת במטרה לצמצם את השימוש בחומרי גלם ראשוניים ועל מנת להגדיל את הביקוש לשילוב גומי צמיגים ממוחזר שמקורו בישראל.

קישור לדו"ח יישום חוק הצמיגים לשנת 2016-2017 [pdf]

להמשך קריאת הכתבה המלאה