פורסמה טיוטת היתר הפליטה לאסדת לוויתן
נובל אנרג'י תידרש לעמוד במגבלת פליטה של חומרים אורגניים נדיפים בסך של 30 טון לשנה ותחויב בביצוע תוכנית לזיהוי ולטיפול בדליפות מרכיבי ציוד LDAR
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 23/6/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את טיוטת היתר הפליטה לאוויר שיינתן לחברת נובל אנרג'י כתנאי להפעלת אסדת הגז לוויתן, שתוקם 10 ק"מ מערבית לחוף ודור. זאת לאחר שלפני 4 חודשים, נקבע תקדים בו נובל הגישה פעם נוספת את הבקשה להיתר הפליטה לאסדת לוויתן ושילמה שוב את האגרה בסך 400,000 ₪, בעקבות דחיית הבקשה הראשונה להיתר שנדחתה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

על פי טיוטת היתר הפליטה, חברת נובל אנרג'י תידרש לעמוד במגבלת פליטה של חומרים אורגניים נדיפים בסך של 30 טון לשנה ושל בנזן בסך 157 ק"ג לשנה, וכן בתנאים מחמירים לטיפול בפליטות באוויר, לניטור ולדיגום מזהמים באוויר, ולחובת דיווח בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה (BAT).

הדרישות מחברת נובל אנרג'י מבוססות על הדירקטיבה האירופית והטכניקה הזמינה והמתקדמת ביותר לאסדות ימיות. טיוטת ההיתר מחייבת ביצוע ניטור ודיגום קפדניים וביצוע תוכנית מקיפה לזיהוי ולטיפול בדליפות מרכיבי ציוד LDAR. הטיוטה קובעת מגבלות פליטה למזהמים ומחייבת הפחתת פליטות גזי חממה, כפי שנקבע לראשונה עבור אסדת הגז תמר שמול חופי אשקלון. 

לאחר קבלת הערות הציבור, יקיים המשרד להגנ"ס דיון ציבורי בהערות ולאחר שיעדכן במידת הצורך את התנאים, יחתום על ההיתר, המהווה תנאי להפעלת האסדה.

ניתן להעביר הערות עד ה-7 באוגוסט למייל: avirtzibur@sviva.gov.il.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. תקדים: נובל הגישה בקשה נוספת להיתר פליטה לאסדת לווייתן, 19.02.2019
 2. אסדת לוויתן בישראל. המשרד להגנ"ס: השפעתה מזערית, 13.02.2019
 3. איגוד ערים אשקלון מבקש לפקח על אסדת הגז "תמר", 29.05.2019
 4. טיוטות הנחיות למסמכים סביבתיים לפיתוח שדות גז ונפט בים, 21.05.2018
 5. המשרד להגנ"ס הופך את חוות הדעת לאחסון קונדנסט, 28.11.2017

היתר הפליטה מבוסס על הטכניקה המיטבית

הדרישות בהיתר הפליטה מבוססות על חובת יישום הטכניקה המיטבית הזמינה הרלוונטית לאסדות ימיות (Offshore) להפקה וטיפול בגז טבעי, כפי שמפורטות במסמכי הייחוס (BREF) של הדירקטיבה האירופית, דרישות מהחקיקה האמריקאית (CFR), וכן דרישות נוספות בהתאם למדיניות המשרד להגנ"ס. ההיתר מחייב טיפול בפליטות של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC), שריפת גזים בלפידים רק בעת פעילות בלתי שגרתית ומקרי חירום, ניטור רציף ודיגום ארובות תקופתי, תוכנית מחמירה לזיהוי ותיקון דליפות מרכיבי ציוד, חובת דיווח מיידי על תקלות, מגבלות פליטה למזהמים והכנת תוכנית להפחתת פליטות גז החממה מתאן.  

להלן עיקרי ההיתר:

 1. מגבלת פליטה למזהמים בנזן וחומרים אורגניים נדיפים (NMVOV): טיוטת ההיתר קובעת מגבלת פליטה שנתית (ממקורות מוקדיים ולא מוקדיים) של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC) בסך 30 טון בשנה ושל בנזן בסך 157 ק"ג בשנה. 
 2. חובת טיפול בפליטות של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC): באסדה תתוקן מערכת FGRU לאיסוף, דחיסה והשבה של פחמימנים והפנייתם לשימוש כדלק עבור מתקני האנרגיה של האסדה, ומערכת FGRU נוספת לגיבוי. טיוטת ההיתר קובעת חובת הפעלה קבועה של מערכת ה-FGRU, למעט בעת תחזוקת המערכת, בה יופנו הגזים לשריפה בלפיד האסדה.
 3. שריפת גזים בלפידים: טיוטת ההיתר מאפשרת שריפה של גזים בלפידים רק בעת פעילות לא שגרתית הכוללת מצבי אתחול ראשוני, תחזוקה ותפעול בלתי שגרתי וכן במצבי חירום. בכל מקרה ההיתר אינו מאפשר פליטה של גזים מהלפידים ללא שריפתם (cold vent).
 4. דרישות ניטור ודיגום: א. בארובות מתקני שריפת דלקים לייצור אנרגיית חום אליהם מנותבים הגזים שנאספים ממערכת ה-FGRU יותקן ניטור רציף לפחמן אורגני כללי (TOC). בנוסף, בארובות המדחסים יותקן ניטור רציף לתחמוצות חנקן (NOx). ב. נקבעה חובת דיגום חצי שנתית למזהמים: תחמוצות חנקן (NOx), תחמוצות גופרית (SOx), חלקיקים נשימיים (PM), פחמן חד-חמצני (CO), פחמן אורגני כללי (TOC) ובנזן. ג. בלפידים יופעלו מערכות ניטור רציף למדידת ספיקות הגזים המופנים אליהם.
 5. חובת יישום תוכנית לזיהוי ותיקון דליפות ממקורות לא מוקדיים (LDAR): א. טיוטת ההיתר מחייבת יישום תוכנית מחמירה לזיהוי וטיפול בפליטות בלתי מוקדיות (LDAR) של חומרים אורגנים נדיפים (NMVOC) מרכיבי ציוד (ברזים, משאבות, עוגנים, מחברים וכדומה). ב. כל רכיבי הציוד באסדה, בהם זורמים חומרים נדיפים או חומרים בעלי סיכון גבוה, עומדים בתקן של רכיבים אטומים לדליפות מזהמים, בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה או תקינה מקבילה.
 6. מערכות בקרה והתרעה: באסדה יותקנו מערכות בקרה והתרעה על תקלות במתקני הטיפול בפליטות לרבות מערכת ה-FGRU, הלפידים ומערכות הניטור הרציף.
 7. דיווח מיידי על תקלות: חיוב דיווח מיידי על תקלות ואירועים חריגים, העלולים לגרום לפליטות בלתי שגרתיות של מזהמים לאוויר. בנוסף, נקבעה חובת הגשת דוח שנתי הכולל פירוט של הפליטות לאוויר מהארובות והלפידים באסדה, נתוני ניטור רציף של פליטות לאוויר, נתוני ייצור וצריכת דלקים, אירועי תקלה ועוד.
 8. דרישה להכנת תוכנית להפחתת פליטות מתאן: כפי שנקבע בטיוטת ההיתר לאסדת הגז תמר, הטיוטה לאסדת לוויתן מחייבת אותה לפעול להפחתת פליטות גזי חממה, ועל החברה להגיש תוכנית להפחתת פליטות מתאן לאישור הממונה תוך שנה.

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת היתר פליטה לאסדת לוויתן, המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה