איגוד ערים אשקלון מבקש לפקח על אסדת הגז "תמר"
בעקבות עליה משמעותית במספר התלונות בגין מפגעי זיהום אוויר של אדי דלק וחשש מפעילותה של אסדת "תמר" הניצבת מול קו החוף של אשקלון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/5/2019

יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון וראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, פנה לשרי הפנים, הגנת הסביבה והאנרגיה כדי שיעניקו לאיגוד המקומי סמכויות פיקוח על אסדת הגז "תמר" הפועלת מול חופי אשקלון.

הבקשה מגיעה על רקע דיווח של איגוד הערים נפת אשקלון כי בחודשים האחרונים חלה עליה משמעותית במספר תלונות מהציבור המתקבלות באיגוד בגין מפגעי זיהום אוויר של אדי דלק בכלל, וחשש מפעילותה של אסדת "תמר" בפרט.

המשרד להגנת הסביבה מסר בתגובתו המפורטת בהמשך כי קביעת תחומי השיפוט של השלטון המקומי בישראל היא בסמכות משרד הפנים, ואילו משרד הפנים מסר כי הנושא נבדק, אך בכל מקרה יש להמתין לכינונה של ממשלה חדשה על מנת לכנס את הוועדה הרלוונטית.

מחוץ לשטח השיפוט אך בתוך שטח ההשפעה

אסדת ההפקה של מאגר הגז "תמר" ממוקמת במרחק של כ-25 ק"מ מערבית לחופי אשקלון, האסדה החלה בפעילותה לפני כ-7 שנים, בשנת 2012 וכיום היא אסדת ההפקה היחידה הפעילה בישראל.

תחום השיפוט של איגוד הערים נפת אשקלון בים התיכון משתרע עד למרחק של כ-500 מטרים מקו החוף אל תוך הים, לכיוון מערב. לפיכך, האסדה, הממוקמת כ-25 קילומטר מקו החוף, נמצאת בשטח ללא מעמד מוניציפאלי. לכן, עד היום  האיגוד נעדר סמכות פיקוח על אסדת "תמר" ואין ביכולת האיגוד לתת מענה לפניות הציבור לגבי מטרדים שמפריעים לתושבים ושמקורם באסדה. 


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. טיוטת היתר פליטה לאוויר לאסדת תמר, 16.04.2019
  2. נובל אנרג'י הגישה בקשה נוספת להיתר פליטה לאסדת לווייתן, 19.02.2019
  3. נדחתה בקשתה של נובל לקבלת היתר פליטה לאסדת לווייתן, 9.12.2018
  4. טיוטות הנחיות למסמכים סביבתיים לפיתוח שדות גז ונפט בים, 21.05.2018
  5. ההשפעות הסביבתיות של חיפושי נפט וגז טבעי לחופי ישראל, 04.07.2016

עלייה בפליטת מזהמים מאסדת תמר

האיגוד טוען כי בחודש ספטמבר 2017, כ-5 שנים לאחר תחילת פעילות אסדת תמר, פורסמו נתוני מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל"ס) לשנת 2016, מהם עולה כי כמות הפליטה המעודכנת של חומרים אורגניים נדיפים, לרבות חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים, גבוהות פי 30 מהכמויות שדווחו בשנים קודמות. עוד מוסיף האיגוד כי לפי נתוני המשרד להגנ"ס, בשנת 2017 חלה עלייה נוספת בפליטת חומרים אורגניים נדיפים מאסדת "תמר".

תרשים: פליטת חומרים מסרטנים מאסדות הגז [טון/שנה]


מקור: המשרד להגנס

חשוב לציין כי העלייה ב 30% בפליטות מזהמים בשנת 2016 מאסדת תמר, אינה עלייה בפועל בפליטות, אלא עלייה בפליטות המדווחות למפל"ס. כלומר, הפליטות בסדר גודל המדובר היו שם גם לפני כן, אלא שהדיווח עצמו תוקן החל משנת 2016 ובצורה רטרואקטיבית. אם כן, מה הסיפור מאחורי העלייה הדרמטית בפליטות המדווחות לשנת 2016?

בעקבות הבהרות שדרש המשרד להגנת הסביבה מחברת נובל אנרג'י מדיטרניאן, בשנת 2016, במסגרת הטיפול בהיתר הפליטה של אסדת תמר, ביצעה החברה מדידות חדשות, ובעקבות כך עודכנו דיווחי הפליטות החל מנתוני אותה שנה (2016) ורטרואקטיבית לשנים שלפני כן.

מקור הפליטה המרכזי הוא תהליך הסילוק של שאריות מים מהגז הטבעי באסדת תמר. בדוח של המשרד להגנת הסביבה שמתייחס לנושא נאמר כי לפי מודלים לפיזור אוויר שנערכו לפליטות אלו, החומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים אינם מגיעים ליבשה, ואילו החומרים האורגניים הנדיפים מגיעים ליבשה בריכוז יממתי של כלל החומרים שאינו עולה על 4 מק"ג / מ"ק - ריכוז שהשפעתו זניחה. 

האסדה פועלת ללא היתר פליטה לאוויר ורישיון עסק

עוד מדגישים באיגוד, כי חברת נובל אנרג'י המפעילה את אסדת "תמר", מחזיקה רק בהיתר הזרמה לים ובהיתר רעלים. כלומר האסדה פועלת ללא היתר פליטה לאוויר וללא תנאים סביבתיים ברישיון עסק, דבר המהווה כשל חמור בכל הקשור לאכיפת הוראות הדין וההנחיות המחייבות בנושאי הגנת הסביבה המקובלים לגבי מתקנים תעשייתיים בעלי פוטנציאל סיכון סביבתי בהיקף דומה.

אנחנו דיווחנו לפני חודש כי המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את טיוטת היתר פליטה לאוויר לאסדת הגז "תמר". אם לא יהיו הפתעות, ההיתר הסופי יפורסם בחודשים הקרובים. במשרד מציינים כי יישום ההיתר יביא להפחתת כ-98% מפליטת החומרים האורגניים הנדיפים וביניהם בנזן.

תשתיות החיבור לחוף נמצאות בשטח השיפוט של האיגוד

מיטל אמיתי, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה נפת אשקלון, ציינה כי במצב הנוכחי, האיגוד והעירייה לא היו שותפים להליכי הרישוי של אסדת "תמר", כמקובל בהליכי רישוי סביבתיים למתקני תשתיות ותעשייה דומים. עוד הוסיפה כי נוכח העובדה שתשתיות החיבור של אסדת "תמר" לחוף נמצאות בשטח השיפוט של אשקלון, ולנוכח חשיפתם הרבה של תושבי נפת אשקלון להשפעות הבריאותיות והסביבתיות, הנובעות מהפעילות באסדת "תמר"יש להסדיר את מעמדם של איגוד הערים והעירייה לכך שמעמדן יוכר לשל "רשות מוסמכת" שמשמעותו כי בעל החזקה (קרי אסדת "תמר") יהיה מחויב לפעול לפי הוראותיהם.       

התייחסויות

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "המשרד להגנת הסביבה מפקח על מתקני תעשייה שלהם השפעה סביבתית. ליחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות נתונות סמכויות שונות מכוח דיני השלטון המקומי, והן שותפות לפיקוח על מתקנים המצויים בתחומן, בהתאם לשטחי השיפוט של הרשויות. אסדת הגז תמר, הנמצאת 25 ק"מ מערבית לחוף ומחוץ למים הריבוניים של ישראל, אינה בתחום השיפוט של רשות מקומית. קביעת תחומי השיפוט של השלטון המקומי בישראל היא בסמכות משרד הפנים ויש לפנות אליהם בנושא זה.

לעניין הפחתת פליטות המזהמים: הפליטה המוגברת מן האסדה שאיתר המשרד ב-2017 הופסקה זה מכבר, ובעקבות דרישת המשרד מופעלים באסדה מתקנים להפחתת פליטות לאוויר.

באשר להיתרים: המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את טיוטת היתר הפליטה לאסדת תמר ובה תנאים ודרישות המבוססים על הדירקטיבה האירופית והטכניקה המתקדמת ביותר הזמינה לאסדות ימיות; טיוטת ההיתר מחייבת ניטור ודיגום מחמירים, קובעת מגבלות פליטה למזהמים, ולראשונה מחייבת הפחתת פליטות גזי חממה. המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור לשלוח הערותיו עד ל-12 ביוני 2019. יישום ההיתר יפחית כ-98% מפליטת חומרים אורגניים נדיפים ובהם בנזן."

ממשרד הפנים נמסר: "מבירור עולה כי התקבלה פניה בנושא אשר הועברה לבדיקה. להבהיר כי עד לכינון הממשלה החדשה , לא ניתן יהיה להרחיב את כתב המינוי של הוועדה הגאוגרפית דרום."

מחברת נובל אנרג'י נמסר: "באסדת תמר הותקנו מערכות טכנולוגיות חדשניות להפחתת הפליטות, בהיקף של 36 מיליון דולר. נובל אנרג'י גאה על תרומתה לשיפור איכות החיים, ולספק אנרגיה נקייה המפחיתה את זיהום האוויר בישראל באמצעות גז טבעי שמחליף פחם מזהם".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: