צו מנהלי להפחתת פליטות למפעל מקבוצת בז"ן
המשרד להגנ"ס הוציא צו מנהלי ל'כרמל אולפינים' בשל אי התקנת אמצעי הפחתת פליטות במועד הנדרש בהיתר הפליטה לאוויר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/2/2021

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא הוציא צו מנהלי לחברת כרמל אולפינים מקבוצת בז"ן בשל עיכוב בהתקנת מתקן הפחתת פליטות ב-3 דודי קיטור שגרם לחריגה בפליטות של תחמוצות חנקן [NOx] מערך הסף הקבוע בהיתר הפליטה לאוויר. בתוך כך, המשרד שוקל אמצעי אכיפה נוספים לרבות הטלת עיצום כספי נגד החברה.

במסגרת הצו קבע המשרד ערכי פליטה מחמירים לתחמוצות החנקן מתנורי הפיצוח של החברה וכן עמידה בקצב פליטה של 39 ק"ג/שעה מכלל מקורות הפליטה של החברה.


כתבות רלוונטיות:

  1. קנס 634,000 ₪ לבז"ן בגין הפרת היתר פליטה, 24.11.2020
  2. בז"ן מתקינה אמצעים להפחתת פליטות, 08.11.2020
  3. וועדה שתקבע את עתיד מפרץ חיפה והתעשייה באזור, 25.10.2020
  4. מנהלי בז"ן וגדיב זומנו לשימוע בשל המשך החריגות בבנזן, 31.01.2019
  5. מידע נוסף על מפרץ חיפה | infospot

תנאי היתר הפליטה של כרמל אולפינים

שני מקורות פליטת תחמוצות החנקן העיקריים של חברת כרמל אולפינים הם דודי הקיטור ותנורי הפיצוח. במסגרת תנאי היתר הפליטה לאוויר של החברה, נקבע קצב פליטה שעתי העומד על 47 ק"ג/שעה לכלל המתקנים והשימוש בתנורי הפיצוח הוגבל ל-8 מתוך 10 תנורים בכל עת.

החברה נדרשה להגיש תכנית ולהתקין אמצעים להפחתת הפליטות מדודי הקיטור עד ל-1 בינואר 2021, שהייתה אמורה להביא להפחתה משמעותית של פליטות תחמוצות החנקן. החברה פנתה למשרד להגנ"ס בבקשה לדחות את ההתקנה במספר חודשים עקב משבר הקורונה ובשל קשיים כלכליים, אך המשרד דחה את הבקשה.

 לאחר מכן, ימים ספורים לפני מועד כניסת הדרישה לתוקף, החברה הציעה כי בתמורה לדחייה היא תבצע הפחתת פליטות משמעותית יותר מתנורי הפיצוח ובכך פליטת תחמוצות החנקן של החברה תצטמצם מאוד עד תום תוקף היתר הפליטה ב-2023, אף יותר ממה שנדרש בהיתר.

המשרד בחן את הצעת החברה ומצא כי לא ניתן להסתפק באמצעים אלה, וכי בנוסף לכך יש להוריד את קצב הפליטה השעתי לכלל מתקני החברה בהתאמה. 

כך יצא שהחל מה 1 לינואר 2021, החברה לא עומדת בתנאי היתר הפליטה לאוויר ובהתאם לכך ניתן הצו המנהלי ובנוסף, המשרד הזמין את נציגי החברה להעביר לה טיעונים בכתב והוא שוקל לנקוט באמצעי אכיפה נוספים נגדה, לרבות הטלת עיצום כספי.

לפני כחודשיים: קנס של 634,000 ₪ על בז"ן

רק כחודשיים עברו מאז שדיווחנו כאן כי המשרד להגנ"ס הטיל קנס בגובה 634,000 ₪ על חברת גדיב מקבוצת בז"ן בשל עיכוב בהקמת מתקן לטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים [VOC] ופחמן חד-חמצני  [CO].

באותו מקרה, במסגרת היתר הפליטה לאוויר החברה חויבה להתקין מתקן טיפול במטרה להפחית את פליטת החומרים האורגניים הנדיפים והפחמן החד-חמצני עד אוקטובר 2017.

אז הסבירו במשרד להגנ"ס כי לאחר שהחברה לא התקינה את מתקן הטיפול במועד, הוחלט להפעיל אכיפה מנהלית, שהובילה לזירוז בהליכי רכישת מערכת הטיפול בפליטות, אשר הותקנה ביולי 2018, כ-9 חודשים לאחר המועד הנקוב בהיתר. במשך 9 חודשי העיכוב, גרמה החברה לפליטות עודפות שהיו נמנעות במידה והמתקן היה קם במועד.

בשל התנהלות החברה וחומרת ההפרה, החליט המשרד להגנ"ס, לא להסתפק באכיפה המנהלית שהביאה להקמת המתקן, אלא להטיל על החברה עיצום כספי.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
המבדקה הכימית דניאלה קורי 072-3281212 ctlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>