ירידה בכמות בדיקות הפתע במפעלים
נתוני המשרד להגנת הסביבה על סיורי פתע ובדיקות פתע בארובות ובשפכים תעשייתיים שבוצעו במפעלים בשנים האחרונות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/8/2020

מנתונים של המשרד להגנ"ס, עולה כי בשנת 2019 חלה ירידה בכמות בדיקות הפתע שביצע המשרד להגנ"ס, הן בארובות, הן בשפכי תעשייה והן בסיורי פתע במפעלים.

המשרד להגנ"ס מבצע בדיקות פתע במפעלים כחלק משגרת העבודה, במטרה לבצע ביקורת על אמינות הניטור והדיגומים שעורכים המפעלים, בהתאם לדרישות הרגולציה. כמו כן הבדיקות משמשות להגברת אפקט ההרתעה, מכיוון שגם מפעלים שלא נבדקו בשנה מסוימת, מודעים ליכולת המשרד להגיע לבדיקת פתע, דבר המניע תהליך טבעי של הקפדה על הנהלים.


כתבות רלוונטיות:

  1. עלייה של 85% בכמות בדיקות הפתע בארובות,  05/12/2017
  2. גידול של 300% בבדיקות פתע בארובות מפעלים, 01/12/2016
  3. לא רק בחיפה. מהלך ארצי להחמרת דרישות ניטור ארובות, 09/10/2016
  4. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות ואוויר | Infospot

ירידה של 50% בסיורי פתע במפעלים

בישראל קיימים כיום כ־370 מפעלי A – מפעלים בעלי פוטנציאל השפעה סביבתי בהיקף גדול ומשמעותי על אחד ממרכיבי הסביבה לפחות. הרשימה מתעדכנת מעת לעת על פי היקפי הפעילויות והעדכונים בהיתרים השונים.

מנתוני המשרד להגנ"ס עולה כי חלה ירידה של כ-50% במספר סיורי הפתע במפעלי A בין השנים 2017 – 2019. בהתאם לכך, גם מספר המפעלים שנבדקו בסיורי הפתע, צנח.

מספר סיורי פתע במפעלי A

ירידה קלה בבדיקות פתע בארובות

מפעלים בישראל נדרשים לבצע ניטור רציף לארובות, כאשר נתוני הניטור מועברים בזמן אמת למשרד להגנ"ס. בנוסף, המשרד להגנ"ס מקיים בדיקות פתע בארובות של מפעלים.

לפי נתוני המשרד להגנ"ס, לאחר שנת שיא ב- 2016 עם 1505 בדיקות פתע בארובות, חלה ירידה של בין 7%-19% בשנים 2017-2019.

מספר בדיקות פתע בארובות

חשוב לציין כי כל מפעל מחזיק ארובה אחת או מספר ארובות, לכן על פי רוב מספר הארובות גדול ממספר המפעלים. במהלך דיגום אחד בארובה אחת, מתבצעות על פי רוב מספר בדיקות למזהמים שונים.

תוכנית בדיקת הפתע בארובות נקבעת בהתבסס על נתוני פליטה ארציים ועל רשימת סקטורים בעלי פוטנציאל השפעה משמעותית על הסביבה. המפעלים הנבדקים הם לרוב אלו הנדרשים להיתר פליטה, או מפעלים שאינם מחויבים בהיתר אך בעלי פוטנציאל השפעה משמעותי על זיהום האוויר. במפעלים כאלה מתבצעת בדיקת ארובות כל שנתיים לפחות, או אחת לשלוש שנים בהתאם לפוטנציאל זיהום האוויר. ביתר המפעלים, הארובות אמורות להיבדק אחת ל-4 שנים.

ירידה של 30% בדיגום שפכי תעשייה

בין בדיקות הפתע שמתבצעות, נבדקים גם דיגומי שפכי תעשייה במפעלים המזרימים שפכים תעשייתיים, בעלי פוטנציאל לגרימת נזק למערכת הביוב, לפעולת הזרמת הביוב, לתהליכי הטיפול בשפכים או להשבת קולחים. בכל דיגום לוקחים דוגמא מהשפכים ומעבירים לאנליזה במעבדה מוסמכת לבדיקות שפכים, שבודקת את ריכוז המזהמים בשפכים.

ישנם מספר גורמים שמבצעים דיגומי פתע בשפכים: לרוב אלה תאגיד המים או הרשות המקומית לפי תוכנית ניטור שאושרה ע"י המשרד להגנ"ס ורשות המים. תדירות בדיקות הפתע האלה נקבעת לפי השיוך המגזרי של המפעל, אך לא פחות מ־4 בדיקות בשנה.

בנוסף לכך, המשרד להג"ס מבצע בעצמו דיגומי פתע בשפכי תעשייה, בהתאם לעומס המזהמים, מסוכנותם, הפרות וחריגות עבר ובמקרים של הזרמת שפכים אסורים.

לפי נתוני המשרד להגנ"ס, בשנת 2019 חלה ירידה של כ-30% בכמות דיגומי שפכי תעשייה שביצע המשרד, ביחס לשנה הקודמת.

מספר דיגומי פתע בשפכי תעשייה שביצע המשרד להגנ"ס


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: