למרות צעדי המדיניות, עלייה בפליטת תחמוצות חנקן, פחמן דו חמצני, ועלייה בצריכת בנזין וסולר
מדוח של משרד האנרגיה לשנת 2022 עולה תמונת המצב של משק האנרגיה: לצד מעבר מפחם, מזוט וסולר, לגז טבעי ואנרגיות מתחדשות, שהביאו להמשך ירידה בפליטת תחמוצות גופרית, נרשמה עלייה בפליטת תחמוצות חנקן, ופליטת פחמן דו חמצני
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 09/5/2024

משרד האנרגיה פרסם לאחרונה דוח מצב על משק האנרגיה לשנת 2022. הדוח מסקר את תמהיל האנרגיה בארץ נכון לשנה זו וביחס לשנים קודמות, בוחן פליטות של מזהמים וגזי חממה ממשק האנרגיה, מידת המעבר לגז טבעי ועוד.

מהנתונים עולה כי בשנת 2022 חלה עלייה בפליטת תחמוצות חנקן (NOx) ממשק האנרגיה בעוד שפליטת תחמוצות גופרית (SOx) המשיכה לרדת כמו בשנים הקודמות. מדובר במזהמים שיש בהם סיכון לסביבה ולבריאות. לצידם, בשנת 2022 חלה עלייה גם בפליטת פחמן דו חמצני (CO2), שלא מזיק לבריאות האדם אך תורם להתחממות כדור הארץ.

בדוח ניתן לראות את ההאצה במעבר משימוש במזו"ט וגפ"מ לשימוש גז טבעי בשנים האחרונות. כמו כן, הדוח מציין כי על אף החדירה של מכוניות חשמליות, נמשכת העלייה בצריכת בנזין וסולר לתחבורה מאז שנת 2015 כמעט באופן רצוף.

הדוח מצורף בתחתית הידיעה.

התפלגות מקורות בתמהיל האנרגיה הראשונית בישראל


להגדלה לחצו כאן


כתבות רלוונטיות:

  1. נתוני 2023 מראים כי ניתן לעמוד ביעדי אנרגיות מתחדשות, 3.3.2024
  2. "ניתן להגיע ל-20% אנרגיות מתחדשות בשנת 2026", 26.9.2023
  3. ישראל הגיעה ליעד 10% אנרגיה מתחדשת באיחור, 16.2.2023
  4. כדי לעמוד ביעד: ההספק הסולארי צריך לשלש עצמו, 30.5.2022
  5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

איך תפקד משק האנרגיה בשנת 2022?

לפי הדוח של משרד האנרגיה, בשל מגבלות האנרגיה הסולארית והעובדה שמדובר באנרגיה החלופית היחידה הזמינה בישראל, סך האנרגיות המתחדשות בישראל נמוך יחסית למדינות המפותחות בהן נעשה שימוש גם ברוח, מפלים הידרו-אלקטרים ומקורות מתחדשים נוספים.

במהלך 2022 שיעור השימוש באנרגיות מתחדשות בארץ מסך אספקת האנרגיה הראשונית במשק היה 5% בלבד (לא להתבלבל עם החלק היחסי מייצור החשמל). לצורך השוואה שמוצגת בדוח, רק קוריאה ייצרה פחות מישראל באופן יחסי – 4%, בעוד שממוצע מדינות ה-OECD בשנת 2022 היה 13%. מדינות לא מעטות באירופה השיגו שיעור גבוה בהרבה – ואיסלנד ניצבה בראש עם 87% אנרגיות מתחדשות.

לצד המעבר הזוחל לאנרגיה מתחדשת, המעבר לגז טבעי התרחש מהר יותר. החל משנת 2012 יש ירידה מתמשכת בשימוש בפחם לצד עלייה בשימוש בגז טבעי, בתמהיל האנרגיה של המשק (לא רק ייצור חשמל, אלא גם תחבורה, תעשייה ועוד). כך בשנת 2012 הגז הטבעי היווה רק 9% מהאנרגיה במשק, ובשנת 2022 הוא הגיע ל 43%. במקביל הפחם ירד מ- 36% בשנת 2012 ל- 15% בשנת 2022.

גידול בפליטות מזהמים וגזי חממה

עוד עולה מהדוח כי חל גידול בפליטות הפחמן הדו-חמצני מסקטור החשמל במהלך 2022 – מ-33.7 TWh ל-34.6 TWh. ייצור החשמל עלה בתקופה זו וגרם לעלייה בפליטות.

פליטות גזי חממה מסקטור החשמל


להגדלה לחצו כאן

לפי הדוח, ב-2022 חלה עלייה גם בפליטות של תחמוצות חנקן (NOx), לאחר מגמת הפחתה עקבית במשך עשור. בשנת 2021 עמדה הפליטה על 28.5 אלפי טונות בשנה וב-2022 – על 29.7 אלפי טונות בשנה. לעומת זאת, מגמת ההפחתה בפליטות תחמוצות גופרית (Sox) נמשכה גם ב-2022.

צריכת הסולר והבנזין עלתה

בדוח מופיע נתון מעניין. לצד המשך חדירה מואצת של רכב חשמלי לשוק, חלה עלייה בצריכת בנזין וסולר בתחבורה. הסיבה לכך היא הגידול בשימוש ברכב פרטי בכלל, בעיקר בשל גידול האוכלוסייה.

בשנת 2022, 98% מהדלקים לתחבורה הייתה בנזין וסולר. 2% נוספים היו גז טבעי, גפ"מ וחשמל. בשנת 2021 99% מהדלקים ששימשו לתחבורה היו בנזין וסולר, אך הצריכה הכללית הייתה נמוכה יותר.

דלקים בתעשייה

התעשייה המקומית מתבססת בעיקר על גז טבעי וחשמל. הדוח מראה כי כמעט לא חל שינוי בתמהיל הדלקים של התעשייה בין 2022-2021.

בשנת 2022 התמהיל כלל 25% חשמל, 42% גז טבעי, 20% נפטא ובנזין, 10% גפ"מ וגז, 2% מזוט ו-1% סולר – תמהיל כמעט זהה ל-2021 ודומה למדי גם ל-2020.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה