רשות החשמל: ניתן להגיע ל-20% אנרגיות מתחדשות בשנת 2026
ניצול מיטבי של רשת החשמל יאפשר להשיג את יעד האנרגיות המתחדשות באיחור של שנה. אולם הפחתת פליטות המזהמים וגזי החממה נבלמה בשל עיכובים בתהליך הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 26/9/2023

רשות החשמל פרסמה החודש דוח לגבי מצב משק החשמל, ובניגוד לציפיות הוא כולל תחזית חיובית לפיה ישראל יכולה לעמוד ביעד האנרגיות המתחדשות לשנת 2025. אם התחזית תתממש, ישראל תכפיל את כמות האנרגיות המתחדשות שלה בשנת 2026 לעומת שנת 2022 (10%) ותגיע ל-20% אנרגיות מתחדשות, באיחור של שנה בלבד.

לפי הדוח, הכפלת האנרגיות המתחדשות עד שנת 2026 תלויה ביישום מנגנונים לניצול מיטבי של רשת החשמל. אם אלה ייושמו, כבר בשנת 2025 יעמוד שיעור ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות על 17% (כ-7.8 ג'יגה וואט). מדובר על קפיצה מרשימה מכיוון שרק בשנת 2022 ישראל הגיעה ליעד של 10% אנרגיות מתחדשות.

התחזית השנייה שמוצגת בדוח היא שהפרויקטים שיאפשרו להפסיק השימוש בפחם לייצור חשמל ימשיכו להיות מקודמים בשנת 2024, למרות שעכשיו הם תקועים ובשל כך נבלמה הפחתת הפליטות. לאחר התקדמות הפרויקטים, בשנת 2024 צפוי המשך ירידה משמעותי בפליטות על אף עלייה בצריכת החשמל.

קישור לדוח מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. המשרד להגנ"ס: לא נעמוד ביעדי הפחתת זיהום אוויר, 20.8.2023
  2. ישראל רחוקה מהשגת יעדי האקלים, 14.5.2023
  3. תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר, 14.3.2022
  4. מעל 400,000 מקרי מוות בשנה באירופה, 22.2.2021
  5. זיהום אוויר | infospot

הפתעה: יש סיכוי שישראל תעמוד ביעדי האנרגיות המתחדשות

בשנתיים האחרונות אנו מרבים לדווח על תחזיות קודרות לגבי עמידה ביעדי האנרגיות המתחדשות לשנת 2025 (20%) ולשנת 2030 (30%). זאת משום שרק בשנת 2022 ישראל עמדה ביעד לשנת 2020 – שהיה 10%, והיה נראה שקצב הגידול של אנרגיות מתחדשות לא מספק והאתגרים מרובים. דוח שפרסם המשרד להגנת הסביבה רק לפני חודש, צפה שבקצב הנוכחי ישראל תגיע ל-19% בלבד אנרגיות מתחדשות בשנת 2030.

במצב שנוצר, כדי לעמוד ביעד לשנת 2025 – יש להכפיל את שילוב האנרגיות המתחדשות בשלוש שנים בלבד, מ-10% בשנת 2022 ל-20% בשנת 2025. מדובר במשימה שנראית בלתי אפשרית, אך לפי דוח רשות החשמל שפורסם בתחילת החודש, אם ייושמו מנגנונים שכעת נבחנים לניצול מיטבי של רשת החשמל, ניתן יהיה לעמוד ביעד של 20% אנרגיות מתחדשות בעיכוב של שנה אחת בלבד, כלומר בשנת 2026 במקום בשנת 2025.

בדוח מציינים כי בשנים האחרונות קצב הגידול בהספק מאנרגיות מתחדשות עלה ביותר מ-30% מדי שנה, כך שבשנת 2022 חובר הספק של כ-1.1 GW באנרגיות מתחדשות )בעיקר במתכונת של דו-שימוש), ושיעור הצריכה בפועל מאנרגיות מתחדשות עמד על 10.4% בשנה זו.

התחזיות בדוח אופטימיות, בין היתר, בשל נתוני הרבעון השני של שנת 2023, שהראו כי 15% מהחשמל בארץ יוצר באמצעות אנרגיות מתחדשות, יותר מאשר באמצעות פחם.

ירידה בתעריפי ייצור אנרגיה מתחדשת

בשנת 2022 המשיכה הירידה בתעריפי ייצור ורכישה של אנרגיות מתחדשות בישראל, והם קרובים לעלות הייצור של חשמל מגז ומפחם. מ-2010 עד 2022 חלה ירידה חדה בתעריף של אנרגיה מתחדשת כמעט מדי שנה, מ-216 אגורות לקוט"ש ל-51 אגורות לקוט"ש. רשות החשמל צופה שתעריף הייצור ימשיך לרדת בשנים הקרובות, כאשר התעריף הצפוי לשנת 2023 עומד על 45 אגורות לקוט"ש ואילו עלות הייצור של חשמל מגז ופחם צפוי לעלות 33 אג' לקוט"ש.

הנתון של תעריף אנרגיה מתחדשת מייצג את המחיר שבו נרכשת האנרגיה המתחדשת מיצרני החשמל הפרטיים, בהתאם להסדר התעריפי בשנה שבה חוברו לרשת. התעריף הנ"ל מוסדר לכל מתקן ותקף לתקופה של 15-25 שנה בדרך כלל.

בפועל, עלות הייצור של האנרגיה המתחדשת אף נמוכה יותר ועמדה בשנת 2022 על כ-35.8 אג' לקוט"ש עבור אנרגיה סולרית דו-שימושית (גגות, מאגרי מים, מחלפים וכו'), ועל 20.3 אג' לאנרגיה סולרית קרקעית. בשנת 2023 רשות החשמל צופה גידול מסוים בתעריף הייצור של אנרגיה מתחדשת דו שימושית ל-38.4 אג' לקוט"ש, וירידה בתעריף של אנרגיה סולרית קרקעית ל-17.3 אג' לקוט"ש.

בשנה הבאה תימשך ההפחתה בפליטת מזהמים וגזי חממה  

דוח רשות החשמל מתגאה בנתונים שכבר הוצגו בעבר, לפיהם על אף הגידול בייצור החשמל בשיעור של 21% בעשור האחרון, פליטות המזהמים המקומיים במשק החשמל פחתו ביותר מ-75%. זאת בעיקר בשל שינוי בתמהיל הדלקים והחלפת הפחם בגז טבעי ובאנרגיות מתחדשות, ופרויקט התקנת סולקנים בתחנות הפחמיות.

מדובר בהישג מרשים, אלא שדווקא בשנת 2022 כמות פליטות המזהמים הפוגעים בבריאות ופליטת גזי החממה לא פחתו. זה בעיקר בשל עיכובים של יותר משנה בפרויקטים של הסבת התחנות הפחמיות לגז והפסקת השימוש בתחנות הפחמיות המזהמות בחדרה. לכן, בשנת 2024 צפויה הפחתה משמעותית בפליטת מזהמים וגזי חממה לאחר השלמת הפרויקטים שהתעכבו.

ייצור חשמל גורם למחצית מפליטות גזי החממה

כפי שדיווחנו לפני חצי שנה, ייצור החשמל גורם למעט פחות ממחצית פליטות גזי החממה בישראל. הפחתת הפליטות במשק הושגה עד כה בשל מעבר מפחם לגז טבעי בייצור חשמל. ההסבה לגז הביאה להפחתה של 10 מיליון טונות גזי חממה בהשוואה לתרחיש 'עסקים כרגיל', כלומר למצב ללא הפחתת השימוש בפחם.

אומנם המשך הפחתת השימוש בפחם מתעכב, אך אם לא יהיו הפתעות נוספות, בשנת 2026 יופסק השימוש בפחם ואז ייחתכו הפליטות של משק החשמל במחצית. מדובר בצעד המשמעותי ביותר להפחתת הפליטות ולעמידה ביעד האקלים של ישראל לשנת 2030 (יעד של 30% הפחתת גזי חממה).

כיום יש 10 יחידות פחמיות מזהמות לייצור חשמל, מתוכן 6 יחידות באורות רבין בחדרה ו-4 יחידות ברוטנברג אשקלון.

בחודש יוני 2022 היו צריכות להיסגר היחידות הפחמיות 4-1 בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, ובמקומן היו אמורות להתחיל לפעול 2 יחידות גזיות – מחמ"ז 70 ומחמ"ז 80. הסבה זו מתעכבת אך אמורה להסתיים בשנת 2024. בתחנה זו יוותרו עדיין 2 יחידות פחמיות נוספות, מזהמות פחות, שגם הן מתוכננות להיות מוסבות לגז עד שנת 2026.

לפי דוח מבקר המדינה שפורסם לפני חצי שנה, ההפסד הכספי למשק הנוצר מעיכוב בסגירת היחידות הפחמיות בחדרה נאמד בכ-5.8 מיליארד ₪.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה