כדי לעמוד ביעד: ההספק הסולארי צריך לשלש עצמו תוך 3 שנים
תוכנית של משרד האנרגיה ורשות החשמל מלמדת כי כדי לעמוד ביעדי אנרגיה מתחדשת לשנת 2025 ההספק הסולארי יצטרך לשלש את עצמו ל 9.8 GW, ולהכפיל פי 5 עד שנת 2030. מה התוכנית שתשיג את היעד?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/5/2022

משרד האנרגיה ורשות החשמל פרסמו להערות הציבור תוכנית מעשית להשגת יעדי האנרגיות המתחדשות לשנים 2025 ו-2030. התוכנית כוללת כ-50 צעדים מתוכננים ולוחות זמנים להשגתם. הצעדים מתמקדים בקידום רגולציה, קידום מציאת שטח למתקנים סולריים וקידום של פיתוח רשת החשמל.

לפי התוכנית, ההספק הסולרי שיידרש לעמוד ביעד השילוב של 30% אנרגיות מתחדשות בשנת 2030 יעמוד על 17.1 ג'יגה ואט [GW], כמעט פי 5 מההספק הסולארי שמותקן כיום - 3.5 GW.

בשנת 2025 יידרש הספק בהיקף של כ- 9.8 GW – כמעט פי 3 מהיום, כדי לעמוד ביעד השילוב של 20% אנרגיות מתחדשות. כדי להגיע לזה, משרד האנרגיה ורשות החשמל בין היתר ישימו דגש על פיתוח תשתיות הרשת, הולכת חשמל וקידום אגירת חשמל.

ניתן להגיש הערות על התוכנית, עד ל 19 ליוני 2022, דרך אתר רשות החשמל - קישור בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. חל גידול באנרגיות מתחדשות אך ישראל עדיין לא עומדת ביעד, 10.3.2022
 2. המשרד להגנ"ס: אפשר להעלות את יעד האנרגיות המתחדשות, 23.2.2022
 3. מה ישראל צריכה לעשות אחרי גלזגו?, 24.11.2021
 4. בנט: אפס פליטות ל-2050, 02.11.2021
 5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

להגדיל הספק סולארי פי 5 ב - 8 שנים

סך ההספק המותקן נכון לסוף שנת 2021 עמד על 3.6 GW. מעל 7 GW נוספים נמצאים כיום בהליכי תכנון והקמה, אולם ההערכה היא כי מתוכם יקומו בפועל כ-4 GW בלבד.

אי לכך, משרד האנרגיה ורשות החשמל הכינו תוכנית מעשית שמפרטת כ-50 צעדים להשגת יעדי ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות. התוכנית כוללת פירוט על דרכים להשגת היעדים ולוחות זמנים, זאת לצד שמירה על יציבות מערכת החשמל.

תחילה משרד האנרגיה מיפה את פוטנציאל הייצור הסולרי בסוגי השטח השונים. במקביל, הוא העריך מהם האתגרים והחסמים הצפויים באמצעות "מסע לקוח". המסע פירק לפרטים את התהליך שעובר היזם החל מהשלב שבו מתקבלת החלטה של בעלת הנכס להקים מתקן פוטו-וולטאי, ועד לנקודת הקצה שבה המתקן מזרים חשמל לרשת ומתחילה התחזוקה.

הצעדים המתוכננים להשגת היעדים

כאמור, כ-50 צעדים מופיעים בתוכנית המעשית ומתוכננים לשם השגת היעדים, ביניהם:

 • חיוב הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת בבניינים חדשים
 • הקמת פורום יזמים לזיהוי והסרת אתגרים שעולים מהשטח
 • קידום תחום האגרו-וולטאי
 • עידוד הרשויות המקומיות להקמת אנרגיות מתחדשות בשטחן
 • קידום האתרים שאותרו על ידי המשרד במסגרת תמ"א 41
 • האצת הקמת רשת ההולכה בחשמל
 • קידום הליכי תכנון לקווי חשמל נוספים
 • פיילוטים למתחמי אנרגיה עצמאיים

80% מההספק הסולרי יהיה בדו-שימוש

משרד האנרגיה ורשות החשמל ניסו להעריך את פוטנציאל ייצור הסולרי מהשימושים השונים לרבות דו שימוש בגגות, מאגרים, אגרו ושטחים קרקעיים, וכן את הסבירות למימושם.

לפי התוכנית,  80% מהמתקנים הסולריים יהיו בשימוש דואלי (דו שימושי) ורק 20% יותקנו בשטחים פתוחים עד סוף שנת 2030, וזאת תחת מגבלת 20,000 דונם למערכות קרקעיות שקבעו מוסדות התכנון.

מאז שנכנסה לתפקידה השרה קרין אלהרר, משרד האנרגיה בין היתר הקים יחידה חדשה שעיסוקה קידום אנרגיה מתחדשת, הערכות לקליטת רכב חשמלי והתייעלות באנרגיה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה