מענקים של עשרות מיליוני ₪ להסרת אסבסט ממבני ציבור
אחת התמיכות מיועדת לעמותות והאחרת לרשויות מקומיות, איגודי ערים וחברות עירוניות מסוימות. עשרות מיליוני ₪ יוקצו להסרת האסבסט ממבני ציבור ברחבי הארץ
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 05/12/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר שני קולות קוראים המציעים תמיכה כספית להסרת אסבסט ממבני ציבור: האחד מיועד לעמותות והאחר לרשויות מקומיות, איגודי ערים וחברות עירוניות מסוימות.

בשני המקרים, הפעילויות שאפשר לבקש תמורתן תמיכה כספית כוללות הכנת תוכנית מקצועית לביצוע הסרת האסבסט, הסרת האסבסט בפועל, ביצוע דיגומים סביבתיים נלווים, פיקוח על העבודות ושינוע והטמנת פסולת האסבסט.

המשרד מתכוון להקצות עד 20 מיליון ₪ במסגרת הקול הקורא המיועד לרשויות מקומיות.

הגשת הבקשה לתמיכה בכל אחד מהקולות הקוראים תתאפשר עד ליום 14.1.2024. מסמכי הקולות הקוראים – בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. תיקון הקריטריונים לתמיכה בהסרת אסבסט ממבני ציבור, 24.8.2022
  2. פורסמו הקריטריונים לתמיכה בהסרת אסבסט ממבני ציבור, 14.6.2021
  3.  50מיליון ₪ להסרת אסבסט במוסדות ציבור, 09.12.2020
  4. 10 מיליון ₪ להסרת אסבסט ממבני חינוך, 15.06.2020
  5. למידע נוסף על אסבסט | infospot

גובה התמיכה בקולות הקוראים

בשני הקולות הקוראים צוין שהתמיכה לא תעלה על 90% מעלות הפרויקט או תקרה תמיכה שנקבעה לפי סוג האסבסט שמסירים (אסבסט פריך מותך או אסבסט בידוד תרמי) והשטח שהוא מכסה.

בשני המקרים התמיכה תינתן עבור פרויקטים הקשורים באסבסט במבני ציבור שבהם נמצא אסבסט פריך כבידוד אקוסטי, תרמי או כלוחות אסבסט פריך.

קול קורא 15939/24 מיועד לרשויות מקומיות, איגודי ערים, אשכול רשויות מקומיות וחברות עירונית שמחצית ההון או כוח ההצבעה בה נמצא בידי הרשות המקומית. קול קורא 15940/24 מיועד לעמותות.

במקרה של הקול הקורא המיועד לרשויות המקומיות, מגיש הבקשה חייב להיות בעל המבנה. בנוסף לכך, עליו להציג סקר לאיתור ולמיפוי של האסבסט הפריך אשר נעשה באמצעות סוקר בהתאם להנחיות המשרד אליו יצורפו תוצאות דגימה של מעבדת אנליזה המוכיחות קיומו של אסבסט פריך במבנה. התמיכה תהיה תקפה למבנים שבנייתם החלה לפני סוף שנת 1984.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה