תיקון הקריטריונים לתמיכה בהסרת אסבסט ממבני ציבור
המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת עדכון למסמך שמפרט את הקריטריונים לקבלת תמיכה כספית בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור. בעדכון: פטור מחובת פעילות עצמאית של שנתיים לפני בקשת תמיכה, ושינוי בשיעורי התמיכה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/8/2022

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת עדכון להערות הציבור של מסמך הקריטריונים לתמיכה בהסרת אסבסט ממבני ציבור. במסמך נעשו 2 שינויים, הראשון בשיעורי התמיכה המוצעים והשני קובע פטור מחובת פעילות של שנתיים לפני הגשת בקשה לתמיכה.

מבחינת שיעורי התמיכה, בגרסה החדשה הוחלט להעניק את התמיכה הכספית בהתאם לגודל השטח: עבור הסרת אסבסט בשטח של 400 מ"ר ומעלה תעמוד התמיכה על 3,500 ₪ לכל מ"ר, ועבור הסרת אסבסט בשטח של עד 400 מ"ר התמיכה תהיה 4,200 ₪ לכל מ"ר. זאת לעומת הקריטריון הישן, שקובע סכום אחיד של 3,500 ₪ עבור כל מ"ר שיוסר ממנו האסבסט, ללא קשר לגודל השטח.

בנוסף, הוסרה החובה של מוסד ציבורי לפעול באותו תחום פעילות שעבורו הוא מבקש תמיכה במשך שנתיים לפני הגשת הבקשה, בהתאם לסעיף 11 בנוהל תמיכות המדינה במוסדות ציבור, אולי בשל הדחיפות בהסרת האסבסט הפריך ממוסדות ציבור.

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק מחייב להסיר את האסבסט ממבני ציבור עד אוגוסט 2021 אך ההערכה היא שעדיין קיימים אלפי מבנים "נגועים".

תמיכת המשרד להגנת הסביבה ניתנת לצורך הכנת תוכנית מקצועית לביצוע הסרת האסבסט ממבנה ציבור, ביצוע הסרת האסבסט, עריכת דיגומים סביבתיים נלווים, פיקוח על העבודות ושינוע והטמנה של פסולת האסבסט. התמיכה הכספית רלוונטית רק לאחר ביצוע סקר לגילוי אסבסט פריך על ידי בעלי המבנה.

ניתן להגיש בקשת תמיכה עד לתאריך 11.9.2022.


כתבות רלוונטיות:

 1. פורסמו הקריטריונים לתמיכה בהסרת אסבסט ממבני ציבור, 14.6.2021
 2.  50מיליון ₪ להסרת אסבסט במוסדות ציבור, 09.12.2020
 3. 10 מיליון ₪ להסרת אסבסט ממבני חינוך, 15.06.2020
 4. לאחר שימוע החל פינוי האסבסט במוסד החינוכי 08.7.2020
 5. שבעה עוסקים באסבסט הושעו זמנית מתפקידם29.6.2020
 6. למידע נוסף על אסבסט | infospot

תנאי סף לקבלת תמיכה כספית

כדי לקבל תמיכה יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • המוסד המבקש הוא בעלי המבנה
 • המוסד הוא עמותה שפועלת ללא מטרות רווח או הקדש ציבורי או חברה לתועלת הציבור או אגודה עותמאנית
 • המבנה הוא מקום ציבורי מקורה שבנייתו החלה עד 31.12.1984, ויש בו בידוד אקוסטי מותז
 • הפעילות שבעדה מבוקשת תמיכה לא מתוקצבת בדרך אחרת מתקציב המדינה
 • הפעילות במבנה שלגביה מבוקשת התמיכה טרם התחילה במועד הגשת הבקשה
 • המוסד הגיש בקשה מלאה ומפורטת, במועד הנדרש, זאת לפי הכללים שקבע המשרד להגשת בקשה
 • המוסד הגיש תוכנית מפורטת לפעילות שהוא מעוניין לקבל תמיכה עבור ביצועה. כמו כן, הוא הציג סקר המוכיח קיומו של אסבסט פריך במבנה הנדון
 • המוסד הוכיח שיש לו מקורות מימון להשלמת הפעילות שלגביה מבוקשת תמיכה כספית

מה תכלול התוכנית שתוגש בצירוף הבקשה לתמיכה?

על בעל מבנה הציבור להגיש תוכנית לפעילות המבוקשת, שתכלול בין היתר את הדברים הבאים:

 • היקף האסבסט הפריך לפינוי על סמך מפת מדידה מאת מודד מוסמך
 • פירוט לוח זמנים לביצוע
 • פירוט אנשי המקצוע לתכנון ולביצוע הפעילות
 • תוכנית מקצועית לאופן ביצוע ההסרה, לרבות תוכנית דיגום

לרשימת הסעיפים המלאה יש לעיין במבחני התמיכה.

הדד-ליין עבר והמשרד להגנ"ס מציע תמיכה כספית

כאמור, לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, חלה חובה להסיר אסבסט פריך ממבני ציבור עד ל-4 באוגוסט 2021. אולם בפועל עדיין האסבסט לא הוסר מאלפי מבני ציבור. הוכח כי חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות גם תקופה ארוכה – לפעמים 40 שנה – לאחר החשיפה.

סוג האסבסט הנחשב למסוכן ביותר הוא האסבסט הפריך כיוון שהסיבים שלו מתפזרים ביתר קלות.

עם זאת, בישראל עדיין קיימים עשרות אלפי מבני ציבור שלא נבדקו לאיתור אסבסט כפי שנדרש על פי חוק, ואין לדעת האם יש בהם אסבסט ובאיזו כמות.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, הוא מציע את התמיכה הכספית בשל עלויות ההסרה הגבוהות וחשיבות הסרת הסיכון. המשרד יתמוך בבעלי מבני ציבור שבשטחם יתגלה אסבסט פריך מותז באמצעות סקר ובהתאם לתנאים שייקבעו.

גילוי האסבסט נעשה באמצעות סוקר אסבסט מורשה אשר הוכשר לאיתור ולמיפוי של הסיכון. בישראל יש כיום עשרות אלפי מבני ציבור בבעלות רשויות מקומיות, עמותות, חברות פרטיות ועוד אשר לא בוצעו בהם סקרים לאיתור אסבסט פריך כנדרש על פי חוק.

הגדרת החוק למקום ציבורי רחבה וכוללת מקום המיועד לשימוש הציבור ואינו מיועד למגורים ובכלל זה: מבני חינוך, רווחה, תרבות, דת, מדע, ספורט, תרבות ופנאי מרכז קהילתי, ספרייה, גן אירועים, מסעדה או פארק ציבורי ועוד.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה