פורסמו הקריטריונים לתמיכה בהסרת אסבסט ממבני ציבור
פורסם הנוסח הסופי של הקריטריונים לקבלת תמיכה כספית בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור, מתקציב של 50 מיליון ₪. החוק קובע כי עד אוגוסט 2021 יוסר כל האסבסט הפריך ממבנים אלו
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/6/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם ברשומות את הגרסה הסופית של מבחני התמיכה שלו בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור, זאת לאחר שהטיוטה פורסמה להערות הציבור בדצמבר 2020. לשם מטרה זו ולנוכח הסיכון והדחיפות, קרן הניקיון אישרה בישיבתה האחרונה הקצאה של עד 50 מיליון ₪. החוק, שנכנס לתוקף לפני קצת פחות מעשור, קובע כי עד אוגוסט 2021 חלה חובה להסיר את האסבסט הפריך מכל מבני הציבור בישראל.

בשני העשורים האחרונים הוסר אסבסט מ־15 מבני חינוך. לפני כשנה אישרה השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל העברה של 10 מיליון שקל מתוך התקציב המיועד למטרה זו להמשך תמיכה בהסרת אסבסט פריך ממבני חינוך. מתוך תקציב זה יוסר האסבסט הפריך מאחד המבנים של המוסד החינוכי ליאו-בק.

כמו כן, לפני מספר חודשים הושלמה הסרת האסבסט ממבנה ישן של מדרשיית נעם בפרדס חנה, לאחר שביולי 2019 נמצא בו מפגע אסבסט פריך חמור. העבודה במקום הושלמה לאחר שהמשרד להגנ"ס הוציא צו לבעלי המבנה.


כתבות רלוונטיות:

 1.  50מיליון ₪ להסרת אסבסט במוסדות ציבור, 09.12.2020
 2. 10 מיליון ₪ להסרת אסבסט ממבני חינוך, 15.06.2020
 3. לאחר שימוע החל פינוי האסבסט במוסד החינוכי 08.7.2020
 4. שבעה עוסקים באסבסט הושעו זמנית מתפקידם29.6.2020
 5. חוק אקלים והסדרת הטיפול בפסולת03.12.2020
 6. למידע נוסף על אסבסט | infospot

מה כוללת התמיכה של המשרד?

תמיכת המשרד להגנ"ס תינתן רק לאחר ביצוע סקר לגילוי אסבסט פריך במבני ציבור על ידי בעלי המבנה, וזאת למימון המטרות הבאות:

 • הכנת תוכנית מקצועית לביצוע ההסרה
 • ביצוע ההסרה לפי התוכנית
 • ביצוע דיגומים סביבתיים נלווים
 • פיקוח על העבודות
 • שינוע והטמנה של פסולת האסבסט

התמיכה שתינתן תחושב בהתאם להיקף השטח במטר רבוע של אסבסט המיועד להסרה, וביחס להיקף הכולל של כל השטחים המכילים אסבסט להסרה, שלגביהם הוגשה בקשה במקביל.

בכל מקרה, גובה התמיכה לא יעלה על 90% מהעלות של כל אחת מהפעילויות שמזכות בתמיכה (הכנת תוכנית, ביצוע ההסרה, פיקוח וכו'). כמו כן, התמיכה לא תעלה על 3,500 ₪ לכל מטר רבוע שמכיל אסבסט.

אין הגבלה על כמות המבנים שמוסד יכול להגיש בעבורם בקשה לתמיכה, ואולם לגבי כל מבנה יש להגיש בקשה נפרדת שתיבחן בפני עצמה.

תנאי סף לקבלת תמיכה כספית

כדי לקבל תמיכה יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • המוסד המבקש הוא בעלי המבנה
 • המוסד הוא עמותה שפועלת ללא מטרות רווח או הקדש ציבורי או חברה לתועלת הציבור או אגודה עותמאנית
 • המבנה הוא מקום ציבורי מקורה שבנייתו החלה עד 31.12.1984, ויש בו בידוד אקוסטי מותז
 • הפעילות שבעדה מבוקשת תמיכה לא מתוקצבת בדרך אחרת מתקציב המדינה
 • הפעילות במבנה שלגביה מבוקשת התמיכה טרם התחילה במועד הגשת הבקשה
 • המוסד הגיש בקשה מלאה ומפורטת, במועד הנדרש, זאת לפי הכללים שקבע המשרד להגשת בקשה
 • המוסד הגיש תוכנית מפורטת לפעילות שהוא מעוניין לקבל תמיכה עבור ביצועה. כמו כן, הוא הציג סקר המוכיח קיומו של אסבסט פריך במבנה הנדון
 • המוסד הוכיח שיש לו מקורות מימון להשלמת הפעילות שלגביה מבוקשת תמיכה כספית

מה תכלול התוכנית שתוגש בצירוף הבקשה לתמיכה?

על בעל מבנה הציבור להגיש תוכנית לפעילות המבוקשת, שתכלול בין היתר את הדברים הבאים:

 • היקף האסבסט הפריך לפינוי על סמך מפת מדידה מאת מודד מוסמך
 • פירוט לוח זמנים לביצוע
 • פירוט אנשי המקצוע לתכנון ולביצוע הפעילות
 • תוכנית מקצועית לאופן ביצוע ההסרה, לרבות תוכנית דיגום

לרשימת הסעיפים המלאה יש לעיין במבחני התמיכה.

הדד-ליין מתקרב והמשרד להגנ"ס מציע תמיכה כספית

כאמור, לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, חלה חובה להסיר אסבסט פריך ממבני ציבור עד ל-4 באוגוסט 2021. הוכח כי חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות גם תקופה ארוכה – לפעמים 40 שנה – לאחר החשיפה.

סוג האסבסט הנחשב למסוכן ביותר הוא האסבסט הפריך כיוון שהסיבים שלו מתפזרים ביתר קלות.

עם זאת, בישראל עדיין קיימים עשרות אלפי מבני ציבור שלא נבדקו לאיתור אסבסט כפי שנדרש על פי חוק, ואין לדעת האם יש בהם אסבסט ובאיזו כמות.

לדברי המשרד להגנ"ס, הוא מציע את התמיכה הכספית בשל עלויות ההסרה הגבוהות וחשיבות הסרת הסיכון. המשרד יתמוך בבעלי מבני ציבור שבשטחם יתגלה אסבסט פריך מותז באמצעות סקר ובהתאם לתנאים שייקבעו.

גילוי האסבסט נעשה באמצעות סוקר אסבסט מורשה אשר הוכשר לאיתור ולמיפוי של הסיכון. בישראל יש כיום עשרות אלפי מבני ציבור בבעלות רשויות מקומיות, עמותות, חברות פרטיות ועוד אשר לא בוצעו בהם סקרים לאיתור אסבסט פריך כנדרש על פי חוק.

הגדרת החוק למקום ציבורי רחבה וכוללת מקום המיועד לשימוש הציבור ואינו מיועד למגורים ובכלל זה: מבני חינוך, רווחה, תרבות, דת, מדע, ספורט, תרבות ופנאי מרכז קהילתי, ספרייה, גן אירועים, מסעדה או פארק ציבורי ועוד.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה