הצעת חוק: הרחבת הפטור מהיתר לביצוע עבודות אסבסט מצומצמות ובסיכון נמוך
בשבוע הבא תדון הכנסת בהצעה לפטור קבלנים מורשים מקבלת היתר לעבודות מצומצמות ו/או בסיכון נמוך להסרת אסבסט. הערכה כי מדובר בכשני שליש מכלל העבודות, דבר שיביא לחיסכון למשק של כ-125 מיליון ₪ בשנה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/2/2024

בשבוע הבא צפוי להתקיים דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת בעניין עדכון התקנות העוסקות במתן פטור מהיתר לעבודות הסרת אסבסט. בעדכון מוצע להרחיב את הפטור לקבלנים מורשים שמבצעים עבודות מצומצמות ועבודות בסיכון נמוך, המהוות יחדיו כשני שליש מעבודות האסבסט המתבצעות כיום.

כבר לפני שנתיים פורסמה טיוטת עדכון תקנות האסבסט להערות ציבור, יחד עם דוח השפעת רגולציה שמצא כי הרחבת הפטור יחסוך למשק כ-125 מיליון ₪ בשנה, בעיקר בשל הפחתת ההמתנה לקבלת היתר, העומדת היום על 14-7 ימים, וצמצום בכמות שעות העבודה של המשרד להגנ"ס בבדיקת בקשות להיתר ביצוע עבודות אסבסט. המשרד שואף לנצל את שעות העבודה שייחסכו, להגברת הפיקוח על ביצוע עבודות אסבסט.


כתבות רלוונטיות:

 1. הרחבת הפטור מהיתר לעבודות אסבסט, 14.4.2022
 2. הפיקוח על עבודות אסבסט יוגבר, הקלה לעבודות קטנות, 28.2.2021
 3. הסרת האסבסט ברידינג תידחה בשנתיים וחצי, 22.12.2020
 4. קנס גבוה לצה"ל כי לא הסיר אסבסט, 23.3.2020
 5. מידע נוסף על אסבסט | infospot

הרחבת הפטור לעבודות בסיכון נמוך

לפי ההצעה, עבודות בסיכון נמוך שיקבלו פטור מהיתר מוגדרות כך:

 1. עבודות פירוק והסרה של לוחות אסבסט צמנט, או צינורות אסבסט צמנט, במבנה המיועד להריסה או בסככה פתוחה – כאשר היקף העבודה קטן מ- 500 מ"ר של לוחות או 100 מ' אורך צינורות;
 2. פינוי מערום של פסולת אסבסט - כאשר היקף העבודה קטן מ- 500 מ"ר של לוחות או 5 טון של מוצר אסבסט צמנט אחר, והובלתו לצורך הטמנה;
 3. עבודות פירוק והסרה של לוחות אסבסט צמנט במבנה בהיקף הקטן מ- 100 מ"ר – כאשר קיימת מחיצה קשיחה שלמה ותקינה, שעשויה מחומר בניה אטום, בין הלוחות וחלל המבנה, וכאשר פתחי המבנה ניתנים לסגירה.

יודגש כי לפי החקיקה, עבודה להסרת אסבסט לא תיחשב לעבודה מצומצמת או לעבודה בסיכון נמוך אם היא מבוצעת במוסד לימודי, או אם האסבסט צמנט הוא פגום. כמו כן, עבודה תיחשב בסיכון נמוך רק אם הלוחות ניתנים להסרה בשלמותם וללא שבירה, ריסוק או פגיעה.

התיקון הנוכחי מציע לפטור קבלן אסבסט מורשה מקבלת היתר לעבודת אסבסט בסיכון נמוך. כיום מבוצעות כ-1,000 עבודות כאלה בשנה. קבלן אסבסט יהיה רשאי לבצע עבודה בסיכון נמוך ללא היתר, אם הודיע למשרד להגנת הסביבה על הכוונה לבצע את העבודה לפחות 5 ימי עבודה מראש, בצירוף פרטים מלאים ותצהירים לגבי העבודה (בפורמט שמצורף בתוספת השנייה לתקנות), בדומה לפרטים הנדרשים בהגשת בקשה להיתר. לגבי כל עבודה יימסר דיווח על סיומה.

לרוב, ההיתרים לעבודות בסיכון נמוך כוללים תנאים סטנדרטיים, שניתן לעגנם בתקנות. לפי המשרד להגנת הסביבה, על ידי מתן פטור מהיתר תיחסך לקבלנים, למשרד ולמזמיני הקבלן עלות ביורוקרטית, זאת ללא פגיעה ברמת הדרישות, איכות העבודות, ביכולת הפיקוח ובמתן ההגנה לציבור מפני חשיפה לאסבסט.

יצוין שהמשרד להגנת הסביבה יהיה רשאי להודיע לקבלן כי עליו לקבל היתר בכ"ז אם הוא נוכח כי קיים צורך בבירור נוסף לגבי העבודה או כי קיים סיכון מיוחד בביצועה.

עבודות מצומצמות שמבוצעות על ידי קבלנים מורשים

כבר כיום יש בתקנות הגדרה של 'עבודה מצומצמת' להסרת אסבסט, שממנה יכולים בעלי נכסים פרטיים לקבל פטור מהיתר. ההצעה החדשה מציעה להרחיב את הפטור גם בגין 'עבודה מצומצמת' להסרת אסבסט, משום שבשנים האחרונות נמצא שיש היקף משמעותי של כ-1,000 עבודות מצומצמות בשנה, שמבוצעות על ידי קבלנים מורשים, ומהפיקוח שנעשה לא נמצאו ליקויים משמעותיים.

לכן, לפי התיקון המוצע, קבלנים מורשים גם יוכלו לקבל פטור מביצוע 'עבודה מצומצמת' להסרת אסבסט, אך הם יהיו חייבים להודיע למשרד להגנת הסביבה 3 ימים לפני ביצוע העבודה.

עבודה מצומצמת נחשבת לכזו שמתקיימים בה 4 תנאים:

 1. המבנה שבו מתבצעת העבודה אינו מקום ציבורי
 2. שטח הלוחות הכולל במבנה אינו עולה על 50 מ"ר ואורך הצינור הכולל במבנה אינו עולה על 10 מטרים
 3.  הלוחות או הצינור אינם שרופים, סדוקים, שבורים, או פגועים בהיקף העולה על שליש מכמות האסבסט צמנט במבנה
 4. הלוחות או הצינור ניתנים להסרה בשלמותם

הרחבת הפטור להסרת אסבטס תחסוך 125 מיליון ₪ בשנה למשק

אם אכן יתקבל התיקון הנוכחי, למעלה ממחצית מכלל עבודות האסבסט בארץ מדי שנה – כ-1,000 עבודות מצומצמות וכ-1,000 עבודות בסיכון נמוך (חלקן חופפות למרות שמדובר בהגדרות שונות) יהיו פטורות מהיתר.

העדכון צפוי לחסוך למשק כ-125 מיליון ₪ בשנה כאמור. החיסכון יתרחש בעיקר הודות להפחתת ההמתנה לקבלת היתר, העומדת היום על 14-7 ימים. במקום להקצות כוח אדם להוצאת היתרים, המשרד להגנת הסביבה יסיט את המשאבים שייחסכו לפיקוח על עבודות האסבסט.

חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי. לכן עולה החשיבות לביצוע פירוק האסבסט באופן בטיחותי ומקצועי ולפיקוח של המשרד על קבלני האסבסט בשטח. המשרד רואה בעדכון התקנות מהלך שיאפשר לו לצמצם את הסיכון מאסבסט לציבור באמצעות יותר פיקוח. המהלך צפוי גם להקל על הבירוקרטיה של קבלני האסבסט, שלא יזדקקו יותר להיתר כדי לבצע עבודות מסוימות.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה