הפיקוח על עבודות אסבסט יוגבר, הקלה לעבודות קטנות
המשרד להגנ"ס מתכוון להגביר הפיקוח אך מנגד הוא פועל לפרסם תיקון לתקנות שיקלו על ביצוע עבודות אסבסט מצומצמות או בעלות סיכון נמוך
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/2/2021

מסיכום שנתי שערכה הוועדה המקצועית לאסבסט ולאבק מזיק עולה כי המשרד להגנ"ס מתכוון להגביר את הפיקוח והאכיפה על עבודות להסרת אסבסט בשנת 2021, זאת עקב ממצאים מדאיגים שעלו מפעולות פיקוח בחודשים האחרונים.

לצד זאת הודיע המשרד כי הוא מתכוון לפרסם עד סוף השנה תיקון לתקנות למניעת נפגעי אסבסט, אשר יאפשר קבלת פטור מרישיון ומהיתר עבודה במקרה של עבודה מצומצמת או בעלת סיכון נמוך. התיקון צפוי להקל הן על עבודת אגף האסבסט במשרד והן על העוסקים בתחום האסבסט שיוכלו להתחיל את העבודה תוך זמן קצר יותר מהנהוג כיום.


כתבות רלוונטיות:

  1. הסרת האסבסט ברידינג תידחה בשנתיים וחצי, 22.12.2020
  2. קנס גבוה לצה"ל כי לא הסיר אסבסט, 23.3.2020
  3. שלילת רישיונות ל-14 עוסקים מורשים באסבסט11/11/2019
  4. הסתיים שלב א' של פרויקט פינוי האסבסט בגליל ב-325 מיליון ₪20/6/2017
  5. מידע נוסף על אסבסט | infospot

עלייה של 20% במתן היתרים לעבודות אסבסט צמנט

במסגרת הדיון המסכם בוועדה המקצועית לאסבסט ולאבק מזיק לשנת 2020, הוצגו היקפי הרישיונות שניתנו בשנת 2020, בדגש על מיעוט העוסקים באסבסט פריך.

בשנת 2020 ניתנו 3,268 היתרים לעבודות אסבסט צמנט, עלייה של 20% לעומת 2019. היקף האסבסט שפונה במהלך 2019 היה כ-1.3 מיליון מ"ר אסבסט צמנט.

אכיפה מנהלית בשנים 2020-2019

בתקופה זו התקיימו בוועדת המשנה לעוסקים באסבסט 10 דיונים על הפרות חוק של 36 עוסקים באסבסט. בתוך כך, נרשמו 4 נזיפות ו-4 התליות לעוסקים באסבסט פריך, ו-2 נזיפות, 15 התליות ו-2 התראות נרשמו לעוסקים באסבסט צמנט.

עוד ניתנו נזיפה והתלייה למעבדה דוגמת, התלייה ו-2 נזיפות לדוגמים ונשלחו 10 הודעות על כוונה להטיל עיצום כספי – אחד מהם כבר שולם.

סיכום הסרת אסבסט פריך בשנת 2020

בשנת 2020 הוסר האסבסט בתיאטרון ירושלים ובמדרשית נועם בפרדס חנה. ההסרה בבית ספר ליאו בק בחיפה עתידה להתחיל ביולי 2021.

באשר לשלב ב' בפרויקט ניקוי הקרקעות מאסבסט פריך בגליל המערבי, לאחר שמאמצי המשרד להגנ"ס לקדם את הפרויקט נכשלו, הוחלט להעביר את השרביט לעיריית נהריה אשר תשמש כחברה מנהלת. על פי המתווה המתוכנן, העירייה תפרסם מכרזים למפקחי וקבלני אסבסט פריך, מעבדות, חברות שינוע וכו' ותפעל באמצעותם להוצאת היתרים לביצוע ניקוי הקרקע בכל אתר שקיים בו אסבסט פריך בקרקע. תקציב קרן הניקיון ששוריין למטה זו הוא 25 מלש"ח.

כמו כן, בקרוב המשרד להגנ"ס יפרסם קול קורא להערות הציבור בנוגע למתן תמיכה בהסרת אסבסט פריך במבני ציבור שנבנו לפני שנת 1984.

תקנות פטור עבודה מצומצמת וסיכון נמוך

לפני כ-3 שנים הוועדה המקצועית לאסבסט אישרה טיוטה לתקנות המעניקות פטור מקבלת היתר לעבודה עם אסבסט במקרים של עבודה מצומצמת או עם סיכון נמוך. כעת הטיוטה חזרה לדיון עם עדכונים ומסמך RIA המפרט על ההשלכות של הרגולציה הצפויה. התיקון צפוי להיכנס לתוקף עד דצמבר 2021, בכפוף לאישור ועדת הפנים והסביבה בכנסת.

במסגרת התיקון צפויה להתווסף הגדרת עבודת אסבסט בסיכון נמוך ומתן האפשרות לקבלן אסבסט לבצע עבודת אסבסט מצומצמת ועבודת אסבסט בסיכון נמוך ללא צורך בהמתנה לקבלת היתר עבודת אסבסט, שמשכה לפי החוק יכול להגיע עד ל-32 ימים. במקום זאת יסתפק האגף המטפל בכך שהקבלן יידע מראש בפרק זמן מצומצם של עד 3 ימי עבודה לעבודה מצומצמת ועד 5 ימי עבודה לעבודה בסיכון נמוך, ובדיווח לאחר השלמת העבודה.

התקנות יגדירו את התנאים למתן הפטור בהתאם להיקף העבודה, מורכבותה ומידת הסיכון הכרוכה בה.

בתקנות יהיו גם הבהרות לגבי מזגנים, פינוי או כיסוי חפצים בתוך המבנה שבו מתבצעת עבודת פירוק, פעולות הרטבה ושמירת מסמכים.

לצד הפטור הצפוי בעבודות מצומצמות או עבודות בסיכון נמוך, תיקון התקנות צפוי להתבטא בהקלות נוספות, ביניהן ביטול הדרישה לצרף תצהיר עורך דין לבקשת חידוש רישיון עוסק באסבסט וביטול הצורך להוסיף לבקשה תרשים של אתר העבודה.

עם זאת, הועדה המקצועית לאסבסט סיכמה את הדיון בכך שעליה להתכנס שנית לדיון נוסף בהקלות הצפויות. כמו כן, חבריה הציעו כמה הצעות שבכוחן להשפיע על נוסח התיקון הסופי, ביניהן להתנות את מתן הפטור מהיתר בכך שהעוסקים באסבסט יחויבו להשתתף ביום ריענון ייעודי בנושא התקנות, או למנוע מעוסק באסבסט שהפר את החוק מספר פעמים את האפשרות לקבל פטור מהיתר לעבודות מצומצמות או בסיכון נמוך.

הפחתת עלויות ופחות תמריץ להפר את החוק

במסמך RIA להערכת השלכות הרגולציה, המשרד להגנ"ס מציין את היתרונות שיושגו עם החלת ההקלות על עבודות מצומצמות או בסיכון נמוך. בין היתר מצוין כי הן יקלו על העומס של האגף במשרד המטפל במתן היתרי עבודות אסבסט, ויצמצמו את הזמן הנדרש לתחילת עבודות הן במישרין בעבודות מצומצמות או בסיכון נמוך, והן בעקיפין בטיפול בעבודות מורכבות יותר הטעונות היתר. קיצור הזמנים יפחית עלויות וגם את התמריץ להפר את החוק ולעבוד ללא היתר. כתוצאה מכך גם המפגעים יצטמצמו.

מהי עבודה בסיכון נמוך?

מוצע כי "עבודה בסיכון נמוך" תוגדר בתקנות כעבודת פירוק והסרה של מוצרי אסבסט צמנט וכן פינויים והובלתם להטמנה. במקרה זה הפטור יתקבל בכפוף לתנאים הבאים:

  1. פירוק והסרת לוחות אסבסט צמנט ששטחם לא עולה על 500 מ"ר או פירוק והסרת צינורות אסבסט צמנט שאורכם הכולל לא עולה על 100 מטר. כמו כן, עבודת ההסרה תקבל פטור בתנאי שהאסבסט נמצא בסככה פתוחה או במבנה שמיועד להריסה, המצויים במרחק של יותר מ-50 מטר מכל מבנה אחר או מקום ששוהים בו בני אדם.
  2. פירוק והסרת לוחות אסבסט צמנט במבנה בתנאי ששטחם לא עולה על 100 מ"ר ושיש מחיצה קשיחה ותקינה מחומר בנייה אטום בין הלוחות לפנים המבנה, וכן שאפשר לסגור את פתחי המבנה.
  3. פינוי מערום של פסולת אסבסט צמנט בהיקף שאינו עולה על 500 מ"ר של לוחות או על 5 טונות של מוצר אסבסט צמנט אחר, ובתנאי שהמערום מצוי במרחק של יותר מ-50 מטר מכל מבנה אחר או מקום ששוהים בו בני אדם וכן הובלה של המערום להטמנה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה