להערות הציבור: הרחבת הפטור מהיתר לעבודות אסבסט
יותר ממחצית מעבודות האסבסט כיום הן מצומצמות או בסיכון נמוך. המשרד להגנ"ס פרסם להערות הציבור עדכון לתקנות, שיאפשר לקבלני אסבסט מורשים לבצע עבודות אלה ללא צורך בהיתר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/4/2022

המשרד להגנת הסביבה פרסם השבוע להערות הציבור טיוטה לעדכון תקנות האסבסט. התיקון מציע להרחיב את הפטור מקבלת היתר לביצוע עבודות אסבסט מצומצמות ועבודות בסיכון נמוך. היקפן של עבודות אלה הוא יותר ממחצית מכלל עבודות האסבסט המבוצעות כיום בהיתר. מטרת המהלך היא לטייב את הרגולציה ולהסיט משאבים לייעול הפיקוח על התחום.

המשרד להגנת הסביבה מצא שהתיקון הנוכחי יכול להקל משמעותית, גם בהיבט הבירוקרטי וגם בהיבט הכלכלי, וההערכה היא שייחסכו למשק כ-125 מיליון ₪ בשנה.

ניתן להגיש הערות ציבור עד לתאריך 11/5/2022. קישור לנוסח המלא בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. הפיקוח על עבודות אסבסט יוגבר, הקלה לעבודות קטנות, 28.2.2021
 2. הסרת האסבסט ברידינג תידחה בשנתיים וחצי, 22.12.2020
 3. קנס גבוה לצה"ל כי לא הסיר אסבסט, 23.3.2020
 4. שלילת רישיונות ל-14 עוסקים מורשים באסבסט11/11/2019
 5. הסתיים שלב א' של פרויקט פינוי האסבסט בגליל ב-325 מיליון ₪20/6/2017
 6. מידע נוסף על אסבסט | infospot

הערכה: חיסכון של 125 מיליון ₪ בשנה למשק

אם אכן יתקבל העדכון לאחר הערות הציבור, למעלה ממחצית מכלל עבודות האסבסט בארץ מדי שנה – כ-1,000 עבודות מצומצמות וכ-800 עבודות בסיכון נמוך (חלקן חופפות למרות שמדובר בהגדרות שונות) שיהיו פטורות מהיתר.

עדכון התקנות ייתן פטור מהיתר לביצוע עבודות אסבסט מצומצמות ועבודות בסיכון נמוך. הפטור יינתן בכפוף לתנאים מסוימים שיאפשרו בקרה. אחד מהם יחייב את קבלן האסבסט להודיע למשרד להגנת הסביבה על כוונתו לבצע 'עבודה מצומצמת' 3 ימי עבודה לפני המועד, או על כוונתו לבצע 'עבודה בסיכון נמוך' 5 ימים לפני המועד.

העדכון צפוי לחסוך למשק כ-125 מיליון ₪ בשנה. החיסכון יתרחש בעיקר הודות להפחתת ההמתנה לקבלת היתר, העומדת היום על 14-7 ימים. במקום להקצות כוח אדם להוצאת היתרים, המשרד להגנת הסביבה יסיט את המשאבים שייחסכו לפיקוח על עבודות האסבסט.

חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי. לכן עולה החשיבות לביצוע פירוק האסבסט באופן בטיחותי ומקצועי ולפיקוח של המשרד על קבלני האסבסט בשטח. המשרד רואה בעדכון התקנות מהלך שיאפשר לו לצמצם את הסיכון מאסבסט לציבור באמצעות יותר פיקוח. המהלך צפוי גם להקל על הבירוקרטיה של קבלני האסבסט, שלא יזדקקו יותר להיתר כדי לבצע עבודות מסוימות.

הפחתת עלויות והיעדר תמריץ להפר את החוק

במסמך RIA להערכת השלכות הרגולציה, המשרד להגנת הסביבה מציין שההקלות על עבודות מצומצמות או בסיכון נמוך יפחיתו את התמריץ להפר את החוק ולעבוד ללא היתר. זאת מלבד יתרונותיהן האחרים – להקל על הבירוקרטיה, לחסוך עלויות למשק ולהסיט משאבים לפיקוח שיסייעו לשמור על הסיבה.

מהי עבודת אסבסט בסיכון נמוך?

בעדכון טיוטת התקנות מוצע כי "עבודה בסיכון נמוך" תוגדר כעבודת פירוק והסרה של מוצרי אסבסט צמנט וכן פינויים והובלתם להטמנה, שיעמדו בין היתר בתנאים הבאים:

 1. פירוק והסרת לוחות אסבסט צמנט ששטחם לא עולה על 500 מ"ר או פירוק והסרת צינורות אסבסט צמנט שאורכם הכולל לא עולה על 100 מטר, ובתנאי שהאסבסט נמצא בסככה פתוחה או במבנה שמיועד להריסה, המצויים במרחק של יותר מ-50 מטר מכל מבנה או מקום ששוהים בו בני אדם.
 2. פירוק והסרת לוחות אסבסט צמנט במבנה בתנאי ששטחם לא עולה על 100 מ"ר ושיש מחיצה קשיחה ותקינה מחומר בנייה אטום בין הלוחות לפנים המבנה, וכן שאפשר לסגור את פתחי המבנה.
 3. פינוי מערום של פסולת אסבסט צמנט בהיקף שאינו עולה על 500 מ"ר של לוחות או על 5 טונות של מוצר אסבסט צמנט אחר, ובתנאי שהמערום מצוי במרחק של יותר מ-50 מטר מכל מבנה אחר או מקום ששוהים בו בני אדם וכן הובלת המערום להטמנה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה