בית המשפט ביטל מכרז לבחירת תאגיד מיחזור פסולת אלקטרונית
תאגיד המיחזור אקומיוניטי עתר נגד מכרז של עיריית תל אביב בטענה שהיא מוכרת את הפסולת שלה, במקום למסור אותה ללא עלות. בית המשפט ביטל את המכרז. המשרד להגנ"ס מרענן את ההנחיות לרשויות המקומיות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/5/2022

בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל מכרז לאיסוף פסולת אלקטרונית שפרסמה עיריית תל אביב, בעקבות עתירה שהגיש תאגיד המיחזור 'אקומיוניטי'. החלטת בית המשפט תשפיע על התקשרויות של רשויות מקומיות עם תאגידי המיחזור המוכרים לפסולת אלקטרונית, פסולת אריזות ועוד.

בעתירה נטען שהבחירה בתאגיד מיחזור שישלם את הסכום הגבוה ביותר לעירייה למימון איסוף פסולת אלקטרונית, משקפת מכירה של פסולת אלקטרונית, במקום מסירה שלו ללא תמורה, כפי שמורה החוק.

מנגד טענה העירייה שהיא ביקשה לבחור בהצעה הגבוהה ביותר משום שרצתה לשפר ולהרחיב את מערך הטיפול בפסולת אלקטרונית בעזרת כספים אלה, ולכן לא מדובר במכירה של פסולת אלקטרונית, אלא שימוש בכספים לצורך איסוף הפסולת, כפי שמתיר החוק.

טענה אחרת של אקומיוניטי נגעה לחוזה ההתקשרות שניסחה העירייה, שאינו תואם את נוסח ההסכם האחיד להתקשרות תאגיד המיחזור עם רשויות מקומיות שאישר המשרד להגנ"ס.

השופט קיבל את העתירה והחליט לבטל את המכרז של העירייה. בעקבות ההחלטה, המשרד להגנ"ס מרענן את ההנחיות לרשויות המקומיות ומזכיר כי ניתן לבחור בין 2 תאגידי המיחזור המוכרים (אקומיוניטי ו- מ.א.י) רק לפי תנאים איכותיים, ולא לפי המרבה במחיר.


כתבות רלוונטיות:

  1. תביעה ייצוגית נגד 7 יבואנים ויצרנים, 04.8.2021
  2. פסולת אלקטרונית: סיכום שנים 2016-2018, 16.2.2021
  3. לקראת אימוץ תקן לטיפול בפסולת אלקטרונית, 11.4.2022
  4. האיחוד האירופי מחמיר את דרישות אחריות היצרן למוצרי חשמל, 19.4.2021
  5. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

העירייה: רצינו לשפר את מערך הטיפול, לא להרוויח מפסולת

אחת הטענות המרכזיות של אקומיוניטי בעתירה הייתה שעיריית תל אביב לא צריכה לבחור את ההצעה הגבוהה ביותר במסגרת המכרז.

לפי החוק, טוען ארגון אקומיוניטי, תאגידי המיחזור אמורים לשלם לרשויות מקומיות את עלות האיסוף וההפרדה של פסולת אלקטרונית שהן ביצעו בפועל. לכן העירייה לא צריכה לבחור בהצעה של כל המרבה במחיר אלא להסתפק בהחזרת הוצאותיה, ואת תאגיד המיחזור לבחור רק בהתבסס על איכות השירות. אחרת הדבר ייחשב למכירת פסולת אלקטרונית, דבר שאסור על פי חוק. חוק פסולת אלקטרונית קובע כי הצדדים יקבעו את העלות, שלא תעלה על עלות סבירה.

מנגד, עיריית תל אביב טענה שלא הייתה לה כל כוונה למכור פסולת. הסיבה היחידה שבגינה ביקשה לבחור בהצעה הגבוהה ביותר הייתה לשפר את מערך הטיפול בפסולת אלקטרונית בעיר. יותר כסף – יותר טיפול, זו המשוואה שפעלה לפיה.

נזכיר שלפי חוק פסולת אלקטרונית, יבואנים ויצרנים של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה מחויבים להתקשר עם תאגיד מיחזור מוכר (כיום פועלים שני גופים בישראל – מאי ואקומיוניטי) ולממן את הוצאותיו. באמצעות הכספים שהוא מקבל הוא מממן לרשויות מקומיות את האיסוף וההפרדה של פסולת זו בשטחן וכן מממן את מיחזור הפסולת.

המשרד להגנ"ס: בחירת תאגיד מיחזור רק לפי איכות

בעקבות פסק הדין וביטול המכרז של עיריית תל אביב, המשרד להגנת הסביבה מרענן את ההנחיות לרשויות המקומיות ומזכיר כי לא ניתן לבחור בין 2 תאגידי המיחזור המוכרים (אקומיוניטי ו- מ.א.י)  לפי המחיר, אלא רק לפי תנאים איכותיים לקביעת רמת השירות שהתושבים יקבלו, כגון: הוספת מכלי אצירה, הגדלת תדירות הפינוי, הפעלת הסדרי איסוף ממדרכות הבתים והקמת מרכזי איסוף וכו'.

בנוסף, המשרד להגנ"ס קורא לכ- 100 הרשויות המקומיות שטרם התקשרו עם תאגיד מיחזור לאיסוף וטיפול בפסולת אלקטרונית – לעשות זאת בהקדם, כפי שמחייב החוק, ובטרם ינקוט המשרד בצעדי אכיפה. למשרד להגנ"ס סמכות להטיל עיצום כספי בסך של כחצי מיליון ₪ בנושא זה.

נזכיר כי החוק מחייב את הרשויות המקומיות להתקשר עם תאגיד מיחזור לפסולת אלקטרונית, לקבוע הסדרי הפרדה להשלכה של פסולת זו ולקבל את המימון להסדרים אלו מהיצרנים והיבואנים דרך תאגיד המיחזור עמו התקשרו.

עד היום, 60% מהרשויות בישראל התקשרו עם תאגיד מיחזור לפסולת אלקטרונית.

התייחסויות

מעיריית תל אביב נמסר: "המכרז שבנדון בוטל בהסכמת העירייה ובימים אלה נערכת העירייה לפרסם מכרז חדש."


 חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>