תביעה ייצוגית נגד תאגיד מיחזור האריזות תמיר בגין תשלום רטרואקטיבי
תאגיד תמיר נתבע עקב דרישתו מיצרנים ויבואנים שמתקשרים עמו באיחור לשלם דמי טיפול רטרואקטיביים ממועד כניסת החוק (2012). הסכום יכול להצטבר למאות אלפי ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/9/2022

חברת אקמה טריידינג, המייבאת ומשווקת מלט, הגישה תביעה ייצוגית נגד תאגיד מיחזור האריזות תמיר בטענה שהוא גבה ממנה כספים באופן לא חוקי ותוך ניצול מעמדו כמונופול. החברה הסבירה בכתב התביעה כי תמיר גבה ממנה כ-645 אלף ₪ כתנאי להתקשרות עמו, בגין תשלום רטרואקטיבי עבור השנים שחלפו מכניסת חוק האריזות לתוקף עד למועד ההתקשרות בפועל.

לטענת התובעת, היא לא אמורה לשלם דמי טיפול רטרואקטיביים משום שלא קיבלה מהתאגיד שירות טרם התקשרותם. כמו כן, מאחר שהתאגיד הוא מונופול לא הייתה לה ברירה אלא לשלם לו לפי דרישתו, שכן הוא התנה את ההתקשרות עמו בתשלום הרטרואקטיבי בחוסר תום לב.

חוק האריזות קובע כי יבואני ויצרני אריזות אמורים להתקשר עם גוף יישום מוכר – כיום רק תאגיד תמיר משמש ככזה – ולשלם לו עבור הוצאותיו על יישום חוק האריזות – איסוף, מיון ומיחזור הפסולת. החוק קובע כי ההתקשרות תיעשה באמצעות חוזה אחיד שיאשר המשרד להגנת הסביבה. במסגרת החוזה שניסח תמיר, נכתב שחלה חובה לשלם תשלום רטרואקטיבי על השנים שקדמו להתקשרות.

בית המשפט קבע כי בינואר 2023 יתקיים דיון שבו יוחלט אם לאשר את התביעה הייצוגית, ותאגיד תמיר יציג את תגובתו לתביעה.

בתמיר טוענים כי הניסיון להתחמק מחובות העבר פוגע בחברות שנהגו כחוק והתקשרו איתו בעבר, וגם מציינים כי התשלום הרטרואקטיבי אף אושר במספר החלטות של בית המשפט בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברות שלא הצטרפו להסכם עם תמיר במועד, בניגוד לחוק.


כתבות רלוונטיות:

  1.  500התראות על עיצום כספי לפי חוק האריזות, 06.1.2022
  2. 47 קנסות ליבואנים ויצרנים בגין חוק האריזות, 03.8.2021
  3. תמיר קיבל 5 שנים נוספות, 06.12.2021
  4. 47 קנסות ליבואנים ויצרנים בגין חוק האריזות, 03.8.2021
  5. תמיר קיבל 5 שנים נוספות, 06.12.2021

טענות החברה נגד תמיר: חוסר אכיפה, ניצול מעמד וגבייה לא חוקית

בכתב התביעה של חברת אקמה טריידינג נכתב כי היא קיבלה מכתב מהמשרד להגנת הסביבה שמבהיר כי עליה להתקשר עם תאגיד מיחזור האריזות תמיר לצורך יישום חובותיה לפי חוק האריזות.

כשעשתה זאת, נדרשה לשלם דמי טיפול באופן רטרואקטיבי בסכום של כ-645 אלף ₪ עבור התקופה שמיום כניסת חוק האריזות לתוקף, ועד למועד התקשרותה, כלומר עבור השנים 2021-2012.

כתב התביעה מכיר בכך שתאגיד תמיר גובה תשלום רטרואקטיבי מפני שעליו להיות הוגן כלפי שאר היצרנים והיבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים שהתקשרו עמו לפני שנים ומאז משלמים לו עבור שירותיו, וכדי למנוע תמריץ מיצרנים ויבואנים עתידיים לדחות את ההתקשרות עם תמיר עד כמה שניתן.

אלא שטענתה העיקרית של החברה תובעת הייתה שבשנים הקודמות לא סופק לה שירות בגין יישום חוק האריזות, ולכן היא לא אמורה לשלם רטרואקטיבית. מעבר לכך, היא הוסיפה שהמשרד להגנת הסביבה והתאגיד לא פעלו לאכוף את החוק עד השלב שבו היא קיבלה מכתב מהמשרד בתחילת 2022, וכעת התביעה לתשלום רטרואקטיבי התיישנה. כמו כן, לדבריה התאגיד ניצל את מעמדו כמונופול וכפה את התשלום הרטרואקטיבי תוך ניצול מעמדו והתניית ההתקשרות בכך.

הקבוצה שאותה מייצגת התובעת כוללת עסקים שחויבו לשלם רטקואקטיבית עבור 7 השנים שקדמו להגשת התביעה. התובעת מבקשת להשיב לה 645,053 ₪ ששילמה כתשלום רטרואקטיבי, ובנוסף לפצות את חברי הקבוצה - 3,500 מתקשרים עתידיים לפי ההערכה, וכן כ-500 עסקים שהתקשרו עם תמיר באיחור בין 2021-2013 – בסכום של כ-200 מיליון ₪. בנוסף לכך, החברה מבקשת לשלם שכר טרחה לעו"ד בסך של 5% מהפיצוי שבית המשפט יקבע לקבוצה.

לפי תאגיד תמיר, עד סוף 2020 התקשרו עמו בהסכם כ-1,650 יצרנים ויבואנים, אך קיימים עוד כ-3,500 יצרנים ויבואנים שטרם התקשרו עמו. כדאי להזכיר כי תמיר היא חברה לתועלת הציבור, ללא מטרות רווח. הכספים שנגבים באופן רטרואקטיבי משמשים לפעילות השוטפת של תמיר, כך שהם מפחיתים במעט את דמי הטיפול של החברות שכבר התקשרו עם תמיר – ואשר שילמו דמי טיפול לתמיר במשך כל השנים.

התייחסויות

מתאגיד מיחזור האריזות תמיר נמסר: "בנושא תשלום החוב הרטרואקטיבי של החברות שהצטרפו להסכם עם תמיר באיחור של שנים, תמיר פועלת בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה. תשלום זה אף אושר במספר החלטות של בית המשפט בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברות שבניגוד לחוק לא הצטרפו להסכם עם תמיר, והתשלום הוכר ככזה שנותן מענה לאינטרס הציבור. הניסיון להתחמק מחובות העבר פוגע בחברות שנהגו כחוק כאשר הצטרפו להסכם עם תמיר."


גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
ערנות ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים >>