משנים את הכללים: 500 התראות על עיצום כספי לפי חוק האריזות
בקרוב, יצרנים ויבואנים שיקבלו התראה על כוונה להטיל עליהם עיצום כספי מפני שהם לא התקשרו עם גוף יישום מוכר, יקבלו עיצום כספי גם אם יוכיחו שהתקשרו עם תמיר בעקבות ההתראה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/1/2022

המשרד להגנת הסביבה משנה את הכללים: לא יבוטלו התראות לעיצומים כספיים ליצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים שהתחמקו עד כה מחובת התקשרות עם תמיר (תאגיד המיחזור המוכר לפסולת אריזות), גם אם יוכיחו שבעקבות ההתראה הם התקשרו עם תמיר. מדיניות האכיפה החדשה תחול על התראות שיישלחו לאחר ה 1 לפברואר 2022.

רגע לפני שינוי המדיניות, המשרד להגנ"ס מעדכן באיגרת ששלח ליבואנים וליצרנים כי בימים אלה נשלחות התראות לכ-500 יצרני ויבואני אריזות ומוצרים ארוזים, על כוונה לחייבם בעיצום כספי בשל אי התקשרותם עם תאגיד תמיר. מקבלי ההודעות יוכלו להימנע בשלב זה מהעיצום הכספי אם יתקשרו עם התאגיד בתוך 30 ימים.

גובה העיצום הכספי כ- 150,000 ₪. בנוסף לכך, חשוב להבין שחלה חובת תשלום דמי טיפול רטרואקטיבייים על כל השנים שבהם היבואן/יצרן לא התקשר עם תמיר ולא השתתף במימון דמי הטיפול לפסולת אריזות. כלומר, לא משנה מתי יבואן/יצרן מתקשר עם תמיר, הוא יידרש לשלם את חלקו היחסי בדמי הטיפול החל משנת 2011 ועד היום.


כתבות רלוונטיות:

  1. 47 קנסות ליבואנים ויצרנים בגין חוק האריזות, 03.8.2021
  2. תמיר קיבל 5 שנים נוספות, 06.12.2021
  3. עודכן נוהל פטור מחוק פסולת אריזות ליבואנים קטנים, 03.10.2021
  4. דמי הטיפול בפסולת אריזות צפויים לעלות בשנת 2022, 12.09.2021
  5.  מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

המשרד להגנ"ס מגביר את האכיפה בפסולת אריזות

באוגוסט האחרון דיווחנו כי מתחילת 2021 המשרד להגנת הסביבה הוציא 47 התראות על כוונתו להטיל עיצומים כספיים על יצרנים ויבואנים שלא התקשרו עם תאגיד תמיר, כאמור הגוף המוכר היחיד כיום ליישום חוק האריזות.

כעת המשרד להגנ"ס מדווח כי הוא שולח כ-500 התראות יצרנים ויבואנים שנמנעו מלהתקשר עם תאגיד תמיר עד כה, ללא ספק עליית מדרגה מבחינת היקף האכיפה.

יצרנים ויבואנים מחויבים להתקשר עם גוף מוכר - תמיר

על פי חוק האריזות היצרנים והיבואנים הרלוונטיים מחויבים להתקשר עם תאגיד המיחזור המוכר תמיר, ולממן את פעילותו באמצעות תשלום דמי טיפול, בגין יישום חוק האריזות. זאת לפי עקרוןאחריות יצרן מורחבת" הקובע כי יצרן הפסולת אחראי לטפל בה.

בעזרת דמי הטיפול מהיבואנים והיצרנים הגוף המוכר מממן לרשויות המקומיות את הסדרי ההפרדה של פסולת אריזות לרבות פריסת הפחים הכתומים, איסוף הפסולת שנאצרת בהם והעברתה למיחזור מוכר.

יבואנים ויצרנים שיושבים על הגדר וטרם התקשרו עם גוף מוכר נדרשים לשלם רטרואקטיבית את דמי הטיפול בגין כל השנים מאז כניסת החוק לתוקף בנוסף לתשלום הקנס – ולכן ההמתנה עם ההתקשרות לא חוסכת בעלויות.

ההערכה היא כי מאות רבות ואולי אף אלפים של יצרנים ויבואנים טרם התקשרו עם תאגיד תמיר.

תאגיד תמיר יישאר בתפקיד לפחות עד 2026

לאחרונה המשרד להגנ"ס אישר את חידוש ההכרה בתאגיד תמיר ל-5 שנים נוספות. כיום התאגיד מתפקד כמונופול בלעדי. אמנם יש 2 גופים נוספים שהגישו בקשה לקבלת הכרה, אך טרם קיבלו תשובה, וכפי הנראה לא יקבלו הכרה בקרוב.

נציגי המשרד להגנ"ס ניצלו את פקיעת האישור וחידושו כדי להחמיר את הדרישות מתמיר, להגדיל את יעדי פריסת הפחים הכתומים, לשפר את דרישות השירות שהתאגיד נותן לרשויות המקומיות וליצרנים וליבואנים החתומים עמו ולנסות לפתור חלק מהבעיות שיש בתחום.

אחת הדרישות המעודכנות מתמיר היא לפרסם מדריך שיסייע ליבואנים והיצרנים להכין את הדווח הנדרש האריזות. המדריך יכלול, בין היתר, התייחסות לאופן איסוף המידע על משקל, חומרי האריזה, איסוף המידע הנדרש בדיווח בגין אריזות רב פעמיות, ורשימה של מוצרים שאינם בתחולת חוק האריזות.

תסכול ועול כבד עבור החברות הקטנות והבינוניות

לקבלת נקודת המבט של היבואים והיצרנים, שוחחנו עם ערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת "ערנות לסביבה" שאמר לנו: "בימים אלו אנחנו מטפלים בחברות רבות שמתמודדות עם מכתבי העיצום הכספי ואנחנו עדים לתסכול רב מכך שהן מוגבלות ביכולת להבין מה בדיוק נדרש מהן וכיצד לתת את המענה הנכון ולא לדווח באופן לקוי תחת לחץ זמן. חברות רבות מתנהלות באי וודאות ואנו מסייעים כמה שניתן, וגם באמצעות ייצוג היבואנים בלשכת המסחר.

תהליך אכיפה משמעותי ודרמטי כמו זה שקורה עכשיו מחייב הערכות, וצריך לזכור שמה שחשוב זה לעזור לחברות לקיים את חובתן ולא שרק ישלמו קנסות. לכן חייבים לבדוק את היעילות של המהלך, לא רק בכך שחברות יתקשרו עם התאגיד, אלא גם לבדוק בסוף השנה כמה מהמצטרפת החדשות נגרעו מהתאגיד (כפי שקורה כל שנה) מאחר ולא הצליחו לעמוד בדרישות החוק.

סוגיית הדיווח והתשלום הרטרואקטיבי שעלתה גם באיגרת של המשרד להגנ"ס ליצרנים וליבואנים, בעייתית מאד בראי השטח; בעיקר הדברים אמורים לגבי חברות בינוניות וקטנות, מרביתן יבואניות, שבאופן טבעי ומסיבות הברורות לנו מאוד הן נגררות להתקשרות מאוחרת עם תאגיד המיחזור. מכיוון שאין כיום פתרון לדיווחי השנים הקודמות באופן רטרואקטיבי, המשמעות היא עול כבד על החברות, במיוחד כשהן נדרשות כעת לדווח ולשלם את כל החוב תוך שנה מההתקשרות. 

בנוסף, אנחנו מזהים גם חברות שאין בידיהן המידע הרלוונטי לדיווח רטרואקטיבי, מכיוון שאין בידיהן את המסמכים והנתונים מהשנים הקודמות. חוסר זה במידע מגביל את יכולתן לדווח ועל כן העלות והתשלום לתאגיד עולה לאין שיעור אל מול העלות שהייתה יכולה להיות בפועל."

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה