תמיר קיבל 5 שנים נוספות. האם הן יהיו ללא תחרות?
המשרד להגנ"ס אישר לתאגיד מיחזור האריזות תמיר תקופת הכרה נוספת ל-5 שנים. בין השינויים: הגדלת יעד פריסה ותדירות פינוי של פחים כתומים, התקשרות עם 10,000 בתי עסק ועוד.
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/12/2021

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי תקופת ההכרה של תאגיד מיחזור האריזות "תמיר" תחודש ל - 5 שנים נוספות, עד לתאריך 30.11.2026. ההודעה הגיעה מיד לאחר תום פקיעת תקופת ההכרה הבלעדית השנייה בתמיר שנמשכה 5 שנים.

שוק פסולת האריזות היה מתוח בשבועות האחרונים לקראת פקיעת מועד ההכרה ב"תמיר" בראש ובראשונה בגלל שאלת התחרות בתחום, שכן "תמיר" הוא מונופול בלעדי ויש 2 גופים נוספים שהגישו בקשה לקבלת הכרה, אך טרם קיבלו תשובה, וכפי הנראה לא יקבלו הכרה בקרוב.

מלבד נושא התחרות, נציגי המשרד להגנת הסביבה ניצלו את פקיעת האישור וחידושו על מנת להחמיר את הדרישות מתמיר, להגדיל את פריסת הפחים הכתומים, לשפר את השירותים שהתאגיד נותן לרשויות המקומיות וליצרנים וליבואנים החתומים עמו ולנסות לפתור חלק מהבעיות שיש בתחום.


כתבות רלוונטיות:

  1. עודכן נוהל פטור מחוק פסולת אריזות ליבואנים קטנים, 03.10.2021
  2. דמי הטיפול בפסולת אריזות צפויים לעלות בשנת 2022, 12.09.2021
  3. תאגידי מיחזור פסולת אריזות: פורסמו הדרישות לקבלת הכרה, 27.06.2021
  4. סיכום שנת 2020 בפסולת אריזות, 07.3.2021
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

תחרות בפסולת אריזות

כבר עשור, מאז שנת 2011 בו חוק האריזות נכנס לתוקף, שתאגיד מיחזור האריזות תמיר הוא היחידי בישראל המוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה ליישום חוק האריזות. כל תקופת הכרה שהוא קיבל נמשכת ל-5 שנים.

במקביל, בעת חידוש תקופת ההכרה הקודמת בשנת 2016, ובחידוש תקופת ההכרה הנוכחית, גופים נוספים ניסו לקבל הכרה ולהיכנס לשוק, אך ללא הצלחה. באופן רשמי המשרד להגנ"ס כי הוא בוחן הכרה בחברות נוספות וכי זה ייתכן גם במהלך תקופת ההכרה הנוכחית. עוד מסבירים במשרד להגנ"ס כי הם פועלים לגיבוש כללים להתאמת תנאי הפעילות הקיימים לפעילות בשוק רב-משתתפים. אלא שדברים דומים נאמרו גם בעת חידוש תקופת ההכרה הקודמת, ונראה כי המשרד להגנ"ס לא שש להכניס מתחרים נוספים לענף.

הגדלת יעד הפריסה והגדלת תדירות פינוי הפחים הכתומים

בתקופת ההכרה הקודמת המשרד להגנ"ס הציב יעד פריסה של פחים כתומים לאיסוף פסולת אריזות ב 75-80% ממשקי הבית בישראל. כעת, המשרד מעלה את היעד ל 90% ממשקי הבית – עד שנת 2025.

במקביל, לראשונה, המשרד להגנ"ס שילב בתנאי ההכרה של תמיר, דרישות לגבי תדירות הפינוי של הפחים הכתומים. במסמך תנאי ההכרה מפורטת נוסחה לחישוב תדירות הפינוי המזערית הנדרשת מתמיר בכל רשות מקומית, לפי נפח כלי האצירה, מספר כלי האצירה, משקל פסולת האריזות הנאספת ברשות המקומית ועוד. בכל מקרה, תדירות הפינוי המזערית תהיה אחת ל-3 שבועות.

בנוסף לכך, נקבע מפתח מעודכן לכלי אצירה סגולים (פח סגול) לאיסוף זכוכית – אחד לכל 1,000 תושבים ונקבע כי מספר כלי האצירה הקיימים יוכפל ויעמוד על 9,500 עד שנת 2026.

עוד נאמר במסמך ההכרה, כי יוצבו כלי אצירה יעודיים לאיסוף קרטון (קרטוניה) לפי מפתח של אחד לכל 2,000 תושבים.

יצרנים ויבואנים: הדרכה על הדיווח והחמרה על מפרים

לגבי יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים, נוספה בתנאי ההכרה החדשים הבהרה כי יצרן ויבואן שהתקשרו עם תמיר

להמשך קריאת הכתבה המלאה