סיכום שנת 2020 בפסולת אריזות
נמשכת המגמה מהשנים הקודמות בפעילות תאגיד מיחזור האריזות תמיר: עמידה ביעדי המיחזור למעט באריזות זכוכית, מרבית האיסוף הוא מהזרם המסחרי, ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/3/2021

תאגיד המיחזור לפסולת אריזות 'תמיר' פרסם דוח המסכם את פעילותו בחציון השני של שנת 2020. בדוח יש נתונים על כמות היצרנים והיבואנים שהצטרפו והחלו לשאת בנטל, וכן נתונים על פסולת האריזות שנאספה וטופלה במהלך התקופה, קצב התקדמות פריסת הפחים הכתומים ברשויות ועוד.

תאגיד תמיר הוא הגוף היחיד שאושר על ידי המשרד להגנ"ס כגוף מוכר לצורכי הפרדה, איסוף ופינוי פסולת אריזות מרשויות מקומיות, ולטיפול בפסולת אריזות (מיחזור, השבה, הטמנה), כדי לקיים את יעדי המיחזור שנקבעו בחוק האריזות עבור יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים.


כתבות רלוונטיות:

  1. חידוש הכרה בתאגיד מיחזור לפסולת אריזות, 17.2.2021
  2. עלייה של 420% בדמי הטיפול למיחזור אריזות פלסטיק, 31.1.2021
  3. סיכום שנת 2019 בפסולת אריזות, 23.04.2020
  4. ההכרה ב"תמיר" חודשה, האם יהיו מתחרים? 11.2016
  5. הקלות בחוק האריזות בשל הקורונה, 25/03/2020
  6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

158 יצרנים ויבואנים התקשרו עם 'תמיר' בשנת 2020

על פי הדוח, בשנת 2020 התקשרו עם תאגיד תמיר 158 יצרנים ויבואנים, 84 מתוכם בחציון השני של השנה. כך הגיע מספר היבואנים והיצרנים החתומים עם התאגיד ומממנים את עלות הטיפול בפסולת אריזות ליותר מ – 1,600.

אחת המטרות החשובות של תמיר היא הגדלת כמות היצרנים והיבואנים החתומים עמו, שכן יעדי המיחזור חלים רק על מי שחתום עם תמיר והם גם מקור המימון העיקרי לפעילות תאגיד המיחזור על פי חלקם היחסי באריזות. המצב בו עדיין יש מאות יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים שלא חתומים עם תמיר יוצר מצב של חוסר שוויוניות בו דווקא מי שמקיים את חוק האריזות, נושא בלעדית בעלויות עודפות ביחס למתחמקים ממילוי הוראות החוק.

בעקבות הקושי לגייס יצרנים ויבואנים חדשים פנה התאגיד לשרה להגנ"ס והיא התחייבה להגביר את האכיפה בתחום. חשוב לציין שמלבד החשיפה לקנס בגובה של כ - 150,000 ש"ח, יבואנים ויצרנים של אריזות ומוצרים ארוזים שלא חתומים עם תמיר, נאלצים לשלם רטרואקטיבית על כל השנים שבהם לא היו חתומים, החל משנת 2012, ועד ליום החתימה שלהם, לפי משקל וסוג האריזות שהכניסו לשוק הישראלי.

בהתאם לגידול ביצרנים והיבואנים החתומים, גדל גם משקל האריזות (שממנו נגזרים יעדי המיחזור) שהם דיווחו כי נכנס על ידם לשוק הישראלי בשנת 2020, ל- 438,000 טונות.

באשר לדיווח השנתי שחייבים בו היצרנים והיבואנים הודיע התאגיד כי אושרה דחייה של חודשיים, כנראה על רקע הקורונה. את הדיווח השנתי של 2020 אפשר להגיש עד ל-30.6.21 כולל אישור רו"ח.

עמידה ברוב יעדי המיחזור; מיחזור הזכוכית נמצא מאחור

תמיר עמדו במרבית יעדי המיחזור לשנת 2020 לפי הדוח שלהם. התאגיד הציג שיעורי מיחזור גבוהים בהרבה מהיעד ברוב זרמי הפסולת, לרבות באריזות עץ, נייר וקרטון, פלסטיק ומתכת, אך כמו בשנים הקודמות - לא עמד ביעד המיחזור של אריזות זכוכית – לגביו הוא נמצא בקשר עם המשרד להגנ"ס, אלא שהנושא לא נפתר כבר למעלה מ- 7 שנים. בפועל, 403,000 טונות אריזות הועברו למיחזור ולהשבה בשנת 2020.

כמו בשנת 2019, גם ב-2020 תאגיד תמיר עמד ביעדי איסוף פסולת אריזות והעברתה למיחזור והשבה בשיעור של 95% במקום 60% שהוגדרו לו ביעד המקורי. מדובר בנתון מרשים אך קצת מטעה מאחר שהוא מייצג גם מיחזור של  פסולת אריזות נוספת על זו המדווחת על ידי היצרנים והיבואנים החתומים, וכן נשען ברובו על זרמי פסולת שיותר זול וקל לאסוף ולמחזר - מיחזור עץ - יותר מפי 20 מהיעד, ועל מיחזור נייר וקרטון  - פי 2 מהיעד.

הזרם המסחרי מהווה 76% מפסולת האריזות שנאספה

עוד עולה מהנתונים כי פסולת האריזות בזרם המסחרי (בתי עסק) הייתה כ-76% מסך פסולת האריזות שנאספה על ידי התאגיד בחציון השני, עם כמות של

להמשך קריאת הכתבה המלאה