עלייה של 420% בשנתיים בדמי הטיפול למיחזור אריזות פלסטיק
המחירון החדש לטיפול בפסולת אריזות כולל עלייה משמעותית במחירי הטיפול של פלסטיק בזרם המסחרי. מחירי הטיפול לזרם הביתי לא השתנו למעט עלייה בטיפול בקרטוניות שתייה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/1/2021

תאגיד מיחזור האריזות 'תמיר' פרסם לאחרונה את המחירון העדכני לטיפול בפסולת אריזות לשנת 2021, לפיו משלמים היבואנים והיצרנים של אריזות ומוצרים ארוזים את דמי הטיפול השנתיים לתמיר.

המחירים מחולקים לפי סוג הפסולת עם הבחנה בין הזרם המסחרי לזרם הביתי. הם דומים למחירון של שנה שעברה (2020), למעט עלייה של כ-80% בדמי הטיפול בסוגי הפלסטיק השונים בזרם המסחרי (המשלים עלייה של 420% בשנתיים) וכן עלייה של כ-36% בטיפול במתכת לזרם המסחרי.

בזרם הביתי, למעט עלייה של כ-44% במחיר הטיפול של קרטוניות שתייה, המחירים דומים לשנה שעברה. תאגיד מיחזור האריזות תמיר בחר שלא להגיב.

עד כה התקשרו עם תמיר כ-1,624 יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים, לעומת 1,540 בשנה שעברה, תוספת של 84 חברות בלבד. פריסת הפחים הכתומים הגיעה לכ-1.5 מיליון משקי בית וצפויה להגיע לכ-1.8 משקי בית בסוף 2021.


כתבות רלוונטיות:

  1. ירידה בדמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2019, 03.3.2019
  2. תנודתיות בדמי הטיפול לפסולת אריזות גם בשנת 2020, 20.1.2020
  3. סיכום שנת 2019 בפסולת אריזות ויעדים להמשך, 23.4.2020
  4. הקלות בחוק האריזות בשל הקורונה, 25.03.2020
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

זרם מסחרי | עלייה של 420% בשנתיים בפלסטיק

דמי הטיפול נקבעים לכל סוג פסולת אריזות בנפרד (נייר/פלסטיק/מתכת וכו'). כמו כן, נעשית הפרדה במחיר בין הזרם הביתי (אריזות המגיעות לצרכן הביתי) לזרם המסחרי (אריזות המגיעות לבתי עסק). כל תעריף אמור לשקלל את העלות הנדרשת לאיסוף, מיון ומיחזור של אותו זרם ספציפי בהתאם ליעדי המחזור הקבועים בחוק, יחד עם עלויות רוחביות החלות על כל הזרמים.

כאמור, בזרם המסחרי חלה השנה עלייה של כ-80% בתעריף הטיפול בכל סוגי הפלסטיק (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, פלסטיק אחר). בשנת 2019 התעריף היה 36 ₪ לטון, בשנת 2020 - 84 ₪ לטון והתעריף לשנת 2021 הוא 151 ₪ לטון. מדובר בעליית מחיר של 420% בשנתיים בלבד.

לפי הדוח השנתי האחרון של המשרד להגנ"ס (2015), 18% מאריזות ההובלה הן מפלסטיק והמשמעות עבור המגזר העסקי B2B עשויה להיות דרמטית ביותר.

כמו כן, חלה עלייה של כ-36% בתעריף הטיפול של פסולת מתכת, מ-55 ₪ בשנה שעברה לטון ל-75 ₪ לטון. יתר סוגי פסולת האריזות בזרם המסחרי כמעט ללא שינוי.

זרם ביתי | עלייה של כ-45% בתעריף הטיפול של קרטוניות שתייה

בתעריפי הזרם הביתי לשנת 2021 לא חלו שינויים גדולים למעט גידול של כ-45% בתעריף הטיפול בקרטוניות שתייה, מ-210 ₪ לטון בשנה שעברה ל-303 ₪ לטון. דמי הטיפול של קרטוניות השתייה מושפעים מעודפים או חוסרים משנים קודמות ולכן הם תנודתיים. יתר סוגי פסולת האריזות בזרם הביתי כמעט ללא שינוי.

האם חוק הפיקדון על בקבוקים גדולים ישפיע על חוק האריזות

נכון להיום מכלי משקה גדולים (1.5 עד 5 ליטרים) נחשבים גם כאריזות לפי חוק האריזות, וגם חלים לגביהם הסדרים לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה. כך יש לגביהם שתי מערכות רגולטוריות שכוללות חובת דיווח: האחת מתייחסת לעמידה ביעדי איסוף ומיחזור לפי חוק הפיקדון והשנייה מתייחסת לעמידה ביעדי המיחזור לפי חוק האריזות.

בהמשך להחלטת השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל להחיל את הפיקדון על מכלים גדולים החל מ-1.12.21, המכלים הגדולים לא ייחשבו יותר לאריזות לפי חוק האריזות אלא רק למכלי משקה לפי חוק הפיקדון.

כלומר, הבקבוקים הגדולים שעד היום נאספו בכלובי המחזור ובערוצים נוספים, לא ייחשבו כאריזות שיש למחזר במסגרת חוק האריזות, אך גם לא יוכלו לשמש יותר את 'תמיר' לצורך הכרה ביעדי המיחזור של חוק האריזות.

בנוסף לכך, כחלק מיישום חוק הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים אמורים להסיר את ה'מחזוריות', אותן כלובי מיחזור לבקבוקים גדולים המוצבים ברחובות הערים. מכיוון שבמחזוריות היו מושלכים גם מכלי פלסטיק שאינם שייכים לחוק הפיקדון אך שייכים לחוק האריזות, המשמעות היא שתמיר מאבדת ערוץ איסוף אריזות פלסטיק מהמגזר הביתי.

תאגיד מיחזור האריזות תמיר בחר שלא להגיב.

-------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה