עודכן נוהל פטור מחוק פסולת אריזות ליבואנים קטנים
יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים מחויבים לקיים את דרישות חוק האריזות, אלא אם כן משקל אריזותיהם השנתי נמוך מ- 1,000 ק"ג, אז הם יכולים לקבל פטור ממרבית דרישות החוק. כעת מעדכנים את נוהל קבלת הפטור עבורם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/10/2021

המשרד להגנת הסביבה מפרסם עדכון ל'נוהל פטור למשקל אריזות מזערי' המיועד ליבואנים וליצרנים של אריזות ומוצרים ארוזים שהמשקל השנתי של אריזותיהם לא עולה על 1,000 ק"ג במטרה לקבל פטור ממרבית חובות חוק פסולת האריזות.

בעדכון הנוכחי המשרד להגנ"ס מדגיש שיצרן או יבואן שלא יגיש בקשה מסודרת לפטור יהיה חשוף לעיצום כספי.

לצד זאת, בנוהל הנוכחי יש הקלה לבעלי עסקים שמקיימים את התנאי לפטור (לא חוצים את משקל ה-1,000 ק"ג אריזות), לפיה הם לא יידרשו לצרף אישורים מטעם עורך דין ורואה חשבון בדבר אמיתות הנתונים שהציגו בבקשת הפטור שלהם.


כתבות רלוונטיות:

  1. 53 קנסות ליבואנים ויצרנים, 03.8.2021
  2. פורסמו הדרישות לקבלת הכרה כגוף מוכר, 27.6.2021
  3. סיכום שנת 2020 בפסולת אריזות, 07.3.2020
  4. עלייה של 420% בדמי הטיפול למיחזור אריזות פלסטיק, 31.1.2021
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

רקע על נוהל פטור למשקל אריזות מזערי

יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים מחויבים לקיים את הדרישות השונות בחוק האריזות, ביניהן חובת סימון אריזות, חובת מיחזור פסולת אריזות, חובת דיווח ורישום של פסולת אריזות שנמכרה, נאספה ומוחזרה וחובת התקשרות עם גוף יישום מוכר, במקרה זה – תאגיד תמיר (גוף היחיד שמשמש כיום בתפקיד זה בישראל).

אלא שיצרנים ויבואנים אשר משקל אריזותיהם השנתי לא עולה על 1,000 ק"ג יכולים להנות מפטור מרוב דרישות חוק האריזות. כדי לקבל את הפטור עליהם להוכיח למשרד להגנ"ס שהם עומדים בתנאי לפטור – דהיינו, משקל אריזות שנתי שלא עולה על 1,000 ק"ג.

בגרסת הנוהל הקודמת משנת 2013, חויבו היצרנים והיבואנים הרלוונטיים להגיש

להמשך קריאת הכתבה המלאה