53 קנסות ליבואנים ויצרנים בגין חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית
נשלחו התראות על עיצומים כספיים בסכום כולל של כ – 8 מיליון ₪ לחברות שלא התקשרו עם גוף יישום מוכר או העבירו דיווח לא מבוקר ע"י רו"ח
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/8/2021

המשרד להגנת הסביבה הוציא מתחילת השנה 47 התראות על כוונתו להטיל עיצומים כספיים על יצרנים ויבואנים שלא התקשרו עם גוף מוכר ליישום חוק האריזות, ו-6 התראות עיצום כספי ליבואנים שלא העבירו דיווח מבוקר על ידי רו"ח במסגרת יישום חוק פסולת אלקטרונית. גובה כל עיצום כספי כ- 150,000 ₪ וסה"כ כ–8 מיליון ₪.

בשנה שעברה, 2020, המשרד להגנ"ס לא הוציא התראות על הטלת עיצום כספי בגין חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית, אלא המשיך הליכי אכיפה משנים קודמות. כך נשלחו 18 דרישות תשלום למפרי חוק האריזות ו-11 דרישות תשלום למפרי חוק פסולת אלקטרונית שקיבלו בשנה שלפני כן התראות על עיצום כספי – ואשר הבשילו לכדי דרישת תשלום.

הכספים מהקנסות יופקדו בקרן לשמירת הניקיון שבניהול המשרד להגנת הסביבה.

חשוב להזכיר ליבואנים והיצרנים שיושבים על הגדר וטרם התקשרו עם גוף מוכר, שבנוסף לקנס, הם נדרשים לשלם רטרואקטיבית את דמי הטיפול בגין כל השנים מאז כניסת החוק לתוקף – ולכן אין טעם לחכות.


כתבות רלוונטיות:

  1.  19מיליון ₪ קנסות לחברות שהפרו את חוקי פסולת, 01.8.2019
  2. קנס של 270,000 ₪ לתאגידי המיחזור המוכרים לפסולת אלקטרונית, 19.02.2019
  3. חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית, 14.01.2019
  4. ירידה בדמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2019, 3.03.2019
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

העברת דיווח מבוקר

כאמור, 6 מבין ההתראות על הטלת העיצום כספי, ניתנו ליבואנים או יצרנים של מוצרים אלקטרוניים שכן התקשרו עם גוף מוכר ליישום חוק פסולת אלקטרונית, אך העבירו דיווח לא מבוקר על ידי רו"ח, כנדרש על פי חוק, מדי שנה.

חובת התקשרות עם גוף מוכר ליישום החוק

על פי חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית, היצרנים והיבואנים הרלוונטיים מחויבים להתקשר עם גוף מוכר ולממן את פעילותו באמצעות תשלום דמי טיפול, על פי עקרון" אחריות יצרן מורחבת" הקובע כי יצרן הפסולת אחראי לטפל בה.

בעזרת דמי הטיפול מהיבואנים/יצרנים הגוף המוכר מממן לרשויות המקומיות את הסדרי ההפרדה של פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית לרבות פריסת הפחים הכתומים, איסוף הפסולת שנאצרת בהם והעברתה למיחזור מוכר.

בתחום האריזות יש גוף יישום אחד שפועל כיום לאחר שהוכר על ידי המשרד להגנ"ס – תאגיד תמיר.

בתחום הפסולת האלקטרונית כיום פועלים 2 גופים מוכרים: אקומיוניטי ו-מ.א.י.

ההערכה היא כי מאות רבות ואולי אף אלפים של יצרנים ויבואנים טרם התקשרו עם גוף יישום מוכר  בכל אחד מהתחומים.

משלמים רטרואקטיבית על כל השנים הקודמות

חשוב להזכיר לכל אותם יבואנים ויצרנים שיושבים על הגדר ומתעוררים רק עם קבלת התראת הקנס ורק אז מתקשרים עם גוף יישום מוכר, שמרגע ההתקשרות הם בכל מקרה נדרשים לשלם רטרואקטיבית את דמי הטיפול החל מיום כניסת החוק לתוקף. במקרה של חוק האריזות מדובר על שנת 2012 ובחוק פסולת אלקטרונית – 2014.

זאת מבלי שניתנת להם אפשרות לעשות שינויים באריזות ותכנון המוצרים שכבר נמכרו בישראל, במטרה להפחית את דמי הטיפול שהם נדרשים לשלם.

בנוסף לדמי הטיפול, אותם יבואנים נדרשים לשלם גם את העיצום הכספי ולפעמים נלווה לכך  פרסום שלילי. כך נראה שהשורה התחתונה היא שאין טעם לחכות להודעת העיצום הכספי, במוקדם או במאוחר כל היבואנים והיצרנים יצטרכו להתקשר עם גוף מוכר ליישום חוקי אחריות היצרן הרלוונטיים אליהם – חוק האריזות או חוק פסולת אלקטרונית.

תרעומת גדולה בקרב היבואנים והיצרנים

ערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת "ערנות לסביבה"  המתמחה בליווי חברות ליישום חוק פוסלת אריזות וחוק פסולת אלקטרונית הרחיב על הנושא: "בחודשים האחרונים מורגש לחץ כבד על היבואנים והיצרנים עליהם חל החוק, ששיאו בתהליכי האכיפה של המשרד להגנ"ס. במקביל אנו עדים לפעולות ולפרסומים מצד תאגידי המיחזור שמעוניינים לגייס לשורותיהם חברות נוספות, כחלק מהתחרות ביניהן או במטרה להגדיל את השפעתן על השוק, ולכל זה מצטרפות תביעות ייצוגיות שחוזרות שוב ושוב. התרעומת בקרב היצרנים והיבואנים גדולה.

חשוב להבין שהסיבות לאי קיום החוק מגוונות ובחלקן אף (כמעט) מוצדקות. ישנם מצבים שבהם חברות החייבות ביותר מחוק מיחזור אחד, נרתעות מלקיים חוק נוסף (אריזות או פסולת אלקטרונית) לאחר התנסות מורכבת ומכבידה (בד"כ בירוקרטית יותר מאשר עלות) הכרוכה בקיום חוק אחד.

חלקן אף קיימו בעבר את החוק והפסיקו מסיבות שונות כמו: יכולת מוגבלת לבצע דיווח עקבי (עיקר הפערים נעוצים בהיעדר ידע), קושי אמיתי להשלים ביקורת רו"ח (מוכנות לקויה של החברה/חוסר בקיאות של רו"ח).

לתסכולן של אותן חברות, אין אף גורם שלוקח אחריות על מנת לבחון ולהבין את העניין לעומקו, ולסייע להן במצבים אלה.

לעיתים המצב כל כך אבסורדי שחברות פונות אלינו אחרי שהעובד שטיפל בתחום עזב את החברה (מקרה נפוץ בשנת הקורונה) או שהוחלף רו"ח מבקר והן איבדו את יכולתן להמשיך ולקיים את כלל הנחיות החוק ולמרות שפנו לעזרה לרשויות ותאגידי המיחזור, לא קבלו כל מענה תכליתי, למעט דרישה חוזרת להגיש דיווח מבוקר ובזמן.

אני מאד מקווה שמעבר להטלת הקנסות על החברות החייבות, יבחנו גם הסיבות לאי קיום החוק ובמיוחד בגין אלה שקיימו את החוק והפסיקו, זאת על מנת לקדם את יישום החוקים תוך יצירת מנגנוני סיוע ותמיכה לחברות שומרות חוק."


גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
ערנות ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים >>