19 מיליון ₪ קנסות לחברות שהפרו את חוקי פסולת אלקטרונית ופסולת אריזות
במקביל לקנסות ליבואנים ויצרנים שלא התקשרו עם גופי היישום המוכרים, לראשונה נשלחו התראות קנס גם ליצרנים ויבואנים שהפסיקו לדווח לגופי היישום - 150 אלף ₪ עבור כל דיווח חסר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/8/2019

ל-infospot נודע, כי בשבועות האחרונים שלח המשרד להגנת הסביבה הודעות ל-125 חברות על כוונה להטיל עליהן עיצום כספי של כ-150 אלף ₪ בגין אי ציות לחוק פסולת אלקטרונית וחוק פסולת אריזות. מרבית הקנסות הוטלו על יבואנים ויצרנים שטרם התקשרו עם גוף יישום מוכר.

לראשונה נשלחו גם התראות קנס ליצרנים ויבואנים שהפסיקו לדווח לגופי היישום ונשלחה אליהם הודעת קנס בסך 150 אלף ₪ עבור כל דיווח חסר. אלא שכאן מדובר בקנס מצטבר על כל דיווח חסר שיכול להגיע עד כמיליון ₪.

על פי מכתבי ההתראה, בכל יום נוסף שבו נמשכת ההפרה יגדל העיצום הכספי ב-50%. כל הכספים מהקנסות יופקדו בקרן לשמירת הניקיון שבניהול המשרד להגנת הסביבה.

חשוב להזכיר לכל אותם יבואנים ויצרנים שיושבים על הגדר ומתעוררים רק עם קבלת התראת הקנס בכדי למלא אחר הוראות החוק ולהתקשר עם גוף יישום מוכר, שמרגע ההתקשרות, הם צריכים לשלם רטרואקטיבית את דמי הטיפול החל מיום כניסת החוק לתוקף. במקרה של חוק האריזות מדובר על שנת 2012 ובחוק פסולת אלקטרונית – 2014.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. משרד הביטחון קיבל פטור חלקי מיישום חוק פסולת אלקטרונית, 16.05.2019
 2. קנס של 270,000 ₪ לתאגידי המיחזור המוכרים לפסולת אלקטרונית, 19.02.2019
 3. חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית, 14.01.2019
 4. פסולת אריזות: סיכום 2018 ומבט לעתיד, 24.03.2019
 5. ירידה בדמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2019, 3.03.2019
 6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

אכיפה כנגד יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים | חוק האריזות

לפי החוק להסדרת הטיפול באריזות שנכנס לתוקף בשנת 2012, יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים, וכן רשויות מקומיות, מחוייבים להתקשר עם "גוף מוכר". כיום פועל בישראל גוף מוכר אחד –תאגיד המיחזור ת.מ.י.ר.

על פי החוק, היצרנים והיבואנים מממנים את פעילותו של הגוף המוכר, על פי עקרון "אחריות יצרן מורחבת", הקובע כי יצרן הפסולת אחראי לטפל בה. הגוף המוכר מממן לרשויות המקומיות את הסדרי ההפרדה של פסולת אריזות לרבות פרישת הפחים הכתומים, איסוף הפסולת שנאצרת בהם והעברתה למיחזור מוכר. 

עד כה כ-245 רשויות מקומיות (מתוך 257) ולמעלה מ-1,440 יבואנים ויצרנים התקשרו עם ת.מ.י.ר. אך ההערכה היא שעדיין נותרו אלפי יצרנים ויבואנים שטרם עשו כן.

דוגמא למכתבי ההתראה שנשלחו ליצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים מופיע בהמשך.

אכיפה כנגד יצרנים ויבואנים של מוצרים אלקטרוניים | פסולת אלקטרונית

לפי חוק פסולת אלקטרונית שנכנס לתוקף בשנת 2014, יצרנים ויבואנים של מוצרים אלקטרוניים, וכן רשויות מקומיות, מחויבים להתקשר עם "גוף יישום מוכר". כיום פועלים 2 גופים מוכרים:

 1. אקומיוניטי - תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ
 2. מ.א.י - תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ

על פי החוק, היצרנים והיבואנים מממנים את פעילותו של הגוף המוכר, על פי עקרון "אחריות יצרן מורחבת", הקובע כי מייצר הפסולת אחראי לטיפול בה. הגוף המוכר מממן לרשויות המקומיות את הסדרי ההפרדה של פסולת אלקטרונית לרבות פרישת פחים ייעודיים, איסוף הפסולת האלקטרונית שנאצרת בהם והעברתה למיחזור מוכר. 

עד כה רק כ 340 יצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני התקשרו עם אחד משני גופי היישום המוכרים ליישום חוק פסולת אלקטרונית. ההערכה היא כי מאות רבות ואולי אף אלפים של יצרנים ויבואנים לא התקשרו עם גוף יישום מוכר.

דוגמא למכתבי ההתראה שנשלחו ליצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני מופיע בהמשך.

יישום החוק תחת הלחץ של התראת הקנס גורמת לחברות לבצע טעויות

בשביל להבין איך כל זה משפיע בפועל על הענף, קיימנו שיחה קצרה עם ערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת "ערנות לסביבה", המתמחה בליווי חברות ליישום חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית ואשר עד היום ליוותה מאות חברות ביישום חוקי אחריות יצרן מורחבת.

ערן בושארי הסביר לנו: "אנחנו עדים ללחץ שמופעל על היצרנים והיבואנים לרוץ ולעמוד בדרישות חוקי הדיווח ומסייעים ללא מעט חברות להתמודד עם הסבך שנקלעו אליו.  אומנם הרגולטור הוא הגורם בעל השיניים המשמעותיות ביותר, אך ישנם גורמים נוספים בעלי אינטרס החל מהתאגידים שדוחפים ודרך איומיי התביעות הייצוגיות שמושכות את תשומת לב החברות. מכורח הנסיבות חברות רבות פועלות בבהילות, מצב שגורם להן ליישם את החוקים ללא מחשבה מעמיקה ובאופן שטחי. חוסר הידע, העובדה שאין תמיכה מקצועית ולחץ הזמן מייצר עיוותים ביישום החוקים. אנחנו עדים לחומרת המצב כשאנו פוגשים את החברות במעמד הביקורת או כאשר הן מגיעות אלינו בידיעה ברורה כי הן מדווחות ומשלמות כלשונן "מס עודף"."

------

מסמכים רלוונטיים:

 1.  דוגמה למכתבי ההתראה שנשלחו ליצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני 
 2.  דוגמה למכתבי ההתראה שנשלחו ליצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים

עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי:

חברה איש קשר טלפון מייל
ליפא מאיר ושות'- עורכי דין ד"ר ציפי איסר-איציק 072-3718653 Lipameir@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>