נבחר אופן הטיפול בזפת שנאספה מהחופים
המשרד להגנ"ס הכריז על סיום מצב החירום. 22 מיליון ₪ בקול קורא לתמיכה ברשויות המקומיות לניקוי החופים. צו מיידי לפינוי הזפת מחוף שבאחריות נמלי ישראל, ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/3/2021

חודש לאחר תחילת אירוע הזפת בחופי ישראל, המשרד להגנ"ס הכריז על סיום מבצע החירום "זפת בסערה". נכון לסיום המבצע, 61% מכלל החופים שנפגעו - נוקו והוחזרו לרשות הציבור. כ-750 טונות פסולת פונו מהחופים ע"י החברה הממשלתית לשירותי איכות סביבה, וחברת אקוסול המפעילה את המתקן התרמי לפסולת מסוכנת בנאות חובב, נבחרה לטפל בפסולת הזפת.

בתוך כך, המשרד להגנ"ס פרסם קול קורא המיועד לתמיכה ברשויות חופיות לטובת טיפול בחופים שנפגעו באירוע. סכום התמיכה הכולל שיוקצה למטרה יהיה עד 22.6 מיליון ₪.


כתבות רלוונטיות:

  1. דרושים בעלי מקצוע להתמודדות עם אסון הזפת, 01.3.2021
  2. החל פינוי הזפת מהחופים, 25.2.2021
  3. אסון הזפת בחופי ישראל, 23.2.2021
  4. דליפת נפט מצינור בים ליד אשקלון, 01.11.2020
  5. מידע נוסף על זיהום ים | infospot

תם מבצע החירום; תביעת הפיצוי הבינלאומית ממשיכה להתנהל

חודש לאחר תחילת האירוע שבמהלכו נפלטו כמויות גדולות של זפת לחופי ישראל, המשרד להגנ"ס הודיע על סיום מבצע "זפת בסערה", שהוגדר ברמת חירום Tier-2.

היעדים שהושגו בשבועות האחרונים כוללים ניקוי חופים אינטנסיבי על-ידי הרשויות החופיות, מתנדבים וצוותי המשרד להגנ"ס. 82% מהחופים המוכרזים בישראל נוקו במידה מספקת ונפתחו לציבור. בהסתכלות של כלל החופים, מוכרזים ופתוחים, 61% מהחופים הם נקיים או ברמת זיהום קל מאוד; 36% מוגדרים עם זיהום קל עד בינוני, ורק 3% מהחופים הם ברמת זיהום משמעותי – חופים סלעיים בעיקר.

בתוך כך, המשרד להגנ"ס הודיע כי הוא ממשיך בקידום תביעת פיצויים בגין נזקי הזיהום מול הקרן הבינלאומית המבטחת נזקי זיהום ים וחופים שנגרמו משמן.

כ-750 טונות זפת מעורבת פונתה ותעבור לטיפול תרמי

לפי ההודעה, עד כה החברה לשירותי איכות הסביבה פינתה מהחופים כ-750 טונות פסולת זפת מעורבת, המהווה למעלה מ-83% מהפסולת שנחתה על חופינו. בין היתר פונתה פסולת מהחופים פלמחים, תל אביב, חיפה, הרצליה וניצנים. הפסולת מאוחסנת באופן זמני באתר של החברה לשירותי איכות סביבה בנאות חובב. פעולות הפינוי מהחופים צפויות להסתיים בתקופה הקרובה.

בתוך כך, ועדת ההיגוי של המשרד להגנת הסביבה קבעה כי הטיפול בזפת ייעשה במתקני חברת אקוסול שבנאות חובב. ההחלטה התקבלה לאחר שחברי ועדת ההיגוי קיבלו את חוות הדעת של אנשי מקצוע במשרד להגנ"ס, לפיה הפתרון היחיד המאושר והזמין לטיפול בפסולת הזפת הוא מתקן אקוסול.

המתקן באקוסול ייעודי לטיפול בפסולת מסוכנת אורגנית מסוגים שונים ומגוונים באמצעות שריפה מבוקרת, והוא מחזיק באישורים ובהיתרים הנדרשים. כיוון שפסולת הזפת, המוגדרת כפסולת מסוכנת, לא ניתנת למיון וכיוון שאחסונה באופן ממושך עלול לגרום למפגעים סביבתיים, הוחלט כי המתקן הוא פתרון הקצה היחידי המתאים לקליטה ולטיפול בפסולת הזפת.

במהלך בחינת החלופות לטיפול האפשרי בזפת, נשקלו 4 חלופות אחרות: טיפול ביולוגי לפירוק הזפת, טיפול בכבשן לייצור מלט, הטמנת הפסולת וייצוא לטיפול בחו"ל, אך כולן נפסלו בשל חוסר התאמתן לטיפול בפסולת שנאספה בחופים, בין היתר בשל הרכב הפסולת המשתנה. מדובר בפסולת זפת אשר מרכיבה העיקרי הוא זפת, אך יש נוכחות חפצים בגדלים שונים המזוהמים בזפת, לרבות פלסטיק, שקיות, צמחיה, חול וצדפים.

קול קורא לסיוע לרשויות בניקוי חופים | 22.6 מיליון ₪

המשרד להגנ"ס פרסם בשבוע שעבר קול קורא לסיוע חירום לאיגודי ערים ורשויות מקומיות חופיות שאחריות על ניקוי החופים בשטחן, לרבות הטיפול בבע"ח שנפגעו. כאמור, המשרד הודיע על סיום מבצע החירום "זפת בסערה" אך הוא מתכוון להמשיך ללוות את הרשויות החופיות. סכום התמיכה הכולל בקול הקורא הוא עד 22.6 מיליון ₪.

בין היתר, התנאים להגשת הבקשה לתמיכה כוללים קיומו של חוף ים שזוהם בזפת בשטח הרשות וקיומה של תכנית חירום מקומית לטיפול בזיהום ים או חופים בשמן, תוך תיעדוף על פי קריטריונים תפעוליים ואקולוגיים ועדכונם בהתאם למצב בשטח.

התמיכה תינתן עבור רכש אמצעיים טכניים לטיפול באירוע זיהום, עלויות תגבור כוח אדם לצורך ניקוי החופים, ניקוי זיהום שניוני של תשתיות, החלפת תשתיות וציוד אשר נפגעו מהזיהום ולא ניתן לתקנם, ביצוע ניקוי זפת ממצע קשה, ייעוץ חיצוני ועוד.

אפשר לגשת לקול קורא עד לתאריך 30.4.2021.

סכום התמיכה ברשויות המוצע בקול הקורא הנוכחי, כ-22 מיליון ₪, מהווה חלק מתקציב של 45 מיליון ₪ שאישר המשרד לטובת התמודדות עם אסון הזפת. מתוכם, 5 מיליון ₪ יוקדשו למחקר, ניטור וסקרים, 10 מיליון ₪ עבור פינוי הזפת מהחופים וטיפול בה, והיתר יוקצה לרשות הטבע והגנים ולרשויות המקומיות, כאמור, לצורך הניקוי והטיפול בחופים ובבע"ח.

בתוך כך, עקב האסון המשרד להגנ"ס הודיע כי יקצה משאבים כספיים גם במיפוי האזורים שנפגעו על ידי אקולוגיים ימיים, בניקוי הזפת ממצעים קשים על ידי חברות המתמחות בכך וברכישת חומרי ניקוי ייעודיים.

המשרד להגנ"ס גם יקים צוות ליווי לרשויות החופיות וינהל סקרי צלילה לאיתור גושי זפת. כמו-כן, תיבחן אפשרות ניקוי תת-ימי על פי סקרים אלו, יתבצע סקר אקולוגי למצע הקשה ויופקו הנחיות בנושא.

צו לניקוי הזפת מחוף של חברת נמלי ישראל

במסגרת הפיקוח והמעקב אחר הניקיון שהמשרד להגנ"ס עורך בחופים, נמצאו ריכוזי זפת חשופים בחוף אשכול, מצפון לנמל אשדוד, אשר שייך לחברת נמלי ישראל. הממצאים בשטח העידו על איסוף של כ-20% בלבד מפסולת הזפת, והשארת מערום פסולת במקום אשר עלול לסכן את חיות הבר באזור.

לאחר סיורים וביקורים ברצועת החוף האמורה, ומספר פניות לאנשי החברה שאמנם שכרו עובדים לצורך פינוי הפסולת אך בפועל השטח לא נוקה כראוי, הוצא לחברת נמלי ישראל צו לשמירת הניקיון לפיו עליה לפנות את פסולת הזפת לא יאוחר מ-19 במארס 2021 בשעות הצהריים, אחרת אי קיום הדרישה עלול להיחשב לעבירה פלילית.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "לאחר חודש אינטנסיבי במיוחד, אנו עוברים לשלב הבא, וממשיכים ללוות את הרשויות החופיות בהמשך פעולות ניקוי ופינוי הזפת, כדי להביא לניקיון מלא של החופים. אנו מודים לעובדי המשרד, הרשויות המקומיות, המתנדבים והארגונים הסביבתיים ובראשם אקואושן, שבעזרתם האירוע טופל במהירות וביעילות. אנחנו ממשיכים בפעולות מול הקרן הבין-לאומית במטרה לתבוע פיצויים על הפגיעה החמורה בחופי ישראל".

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. קול קורא