חדש: איפוס אנרגיה ברשויות מקומיות, וחובת הכנת תשתיות למתקן סולארי במבנה חדש
משרד האנרגיה פרסם קול קורא להכנת תוכניות לאיפוס אנרגיה במבנים השייכים לרשויות המקומיות, ובנוסף פנה לציבור לקבל דעות לגבי מסמך הנחיות להכנת תשתיות עבור מתקן סולארי במבנים חדשים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/5/2022

משרד האנרגיה מזמין את הציבור להעיר על מסמך הנחיות חדש הנוגע להכנות הנדרשות להקמת מתקן פוטו-וולטאי (PV) בבנייה חדשה. המסמך גובש בהמשך להחלטות ממשלה ועדכון מדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה-15 – בעת הקמת מבנה חדש לחייב הכנת תשתיות לאפשרות של הצבת פאנלים סולאריים PV.

במקביל פרסם משרד האנרגיה קול קורא לתמיכה ביצירת תוכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות המקומיות. התוכניות יאפשרו לרשויות לעקוב אחר השימוש באנרגיה במבנים קיימים ומתוכננים ולייעל אותו. הרשויות שיזכו בקול הקורא ילוו על ידי צוות מקצועי שיסייע להן לכתוב תכניות לאיפוס אנרגיה בשטחן.


כתבות רלוונטיות:

 1. נכנס לתוקף תקן מחייב לבנייה ירוקה, 03.3.2022
 2. חוק חדש מחייב בנייה ירוקה בכל הארץ, 30.8.2020
 3. אושרו תקנות הדירוג האנרגטי לדירות מגורים, 25/06/2020
 4. תוכנית ממשלתית לקידום בנייה מאופסת אנרגיה, 10/09/2019
 5. לראשונה בישראל: מבנה ממשלתי מאופס אנרגטית, 24/08/2016

הכנה למתקן פוטו-וולטאי בבנייה חדשה

משרד האנרגיה פונה לציבור בבקשה לקבל את עמדתו בנוגע לטיוטת מסמך הנחיות להכנת תשתיות עבור מתקן פוטו-וולטאי בבנייה חדשה. הציבור, כולל אנשי מקצוע, מומחים ונציגי המגזר השלישי, יוכלו להעיר את הערותיהם ולסייע למשרד האנרגיה לענות על השאלות הבאות, בין היתר:

 1. כיצד יוגדר או יימדד אזור אנרגיה מתחדשת בבנייה חדשה?
 2. כיצד יוגדר אזור מינימאלי להתקנת אנרגיה מתחדשת בסוגי המבנים העיקריים?
 3. איזה מידע נוסף יש לכלול בצ'ק ליסט של הכנת אזור אנרגיה מתחדשת?

מסמך ההנחיות גובש בהמשך להחלטות ממשלה שקבעו שיש לקדם מערכות פוטו וולטאיות באזור המבנה ולבחון הכנת תשתיות למערכת אנרגיה מתחדשת בבנייה חדשה. פורום ה-15, ארגון המאגד 15 ערים בישראל, אף החליט לחייב ביצוע הכנה להתקנת מתקן פוטו-וולטאי במבנים חדשים, והוא שגיבש את מסמך ההנחיות בשיתוף משרד האנרגיה.

לפי המסמך, ההנחיות רלוונטיות לסוגי המבנים הבאים:

 • עם שטח גג מעל 250 מ"ר
 • מגורים צמודי קרקע
 • מבני תעסוקה, משרדים ומסחר לרבות בתי חולים, מרפאה, אכסון תיירותי
 • מבני ציבור ומגזר ציבורי לרבות בנייני התקהלות ציבורית, מוסדות חינוך להשכלה גבוהה, בתי ספר
 • מבני תעשייה
 • מבני חקלאות

ההנחיות לא יחולו על מבנים עם שטח גג מעל 5,460 מ"ר ועל מבני מגורים בבנייה רוויה שבהם שטח הגג מצומצם.

אפשר להגיש הערות ציבור למסמך עד לתאריך 30.5.2022.

סיוע בבניית תכנית לאיפוס אנרגיה

במקביל, משרד האנרגיה והמועצה לבנייה ירוקה פרסמו קול קורא לרשויות מקומיות לסיוע ביצירת תוכניות לאיפוס אנרגיה במבנים. הקול הקורא מיועד לרשויות מקומיות באשכול סוציו-אקונומי 1-6, שבהן 20 אלף תושבים לפחות.

קידום תוכנית פעולה לאיפוס אנרגיה במבני הרשות המקומית יאפשר לרשות לנהל את השימוש באנרגיה ולהתייעל, וכך גם לחסוך בהוצאות.

מבנה מאופס אנרגיה הוא מבנה יעיל באנרגיה, אשר מעט האנרגיה הדרושה לו מגיעה ממקורות מתחדשים, הכוללים ייצור אנרגיה מתחדשת באתר או בקרבתו.

הרשויות שיזכו בקול הקורא ילוו על ידי צוות מקצועי שיסייע להן לכתוב תכניות לאיפוס אנרגיה בשטחן, זאת באמצעות הקניית ידע, כלים והכשרה מקצועית בתחום איפוס האנרגיה בישראל ובעולם.

אפשר לגשת לקול הקורא עד לתאריך 29.5.2022.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות להכנות