בניית מרכז מסחרי ומשרדים במרחק 500 מ' מבז"ן מסוכנת או לא?
חוקר שמינתה המדינה לבחינת תוכנית בנייה חדשה הכוללת כ-12 אלף יח"ד, אזורי תעסוקה ומסחר, מתריע שלא נבדקו ההשלכות הסביבתיות בהיבטים של איכות אוויר, מטרדי ריח וחומרים מסוכנים. המשרד להגנ"ס ויועצי הותמ"ל: אין חשש
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/7/2019

רק לפני שבועיים פונה קניון עזריאלי בעכו בשל דליפת אמוניה ממפעל סמוך וכעת אנו מדווחים על מקרה נוסף של אישור תוכניות בניית מבני מסחר ומגורים בסמוך למפעלים – והפעם מתחם בז"ן והתעשייה הכבדה במפרץ חיפה. האם זה נכון לתכנן מרכז תעסוקה ומסחר 500 מטר מבתי הזיקוק?

ובכן, מסתבר שהמדינה צפויה לאשר בקרוב תוכנית בנייה הכוללת כ-12 אלף יחידות דיור, אזורי תעסוקה ומסחר ליד בתי הזיקוק בחיפה. זאת למרות שחוקר שמונה מטעם המדינה התריע כי התוכנית לא לקחה בחשבון השלכות אפשריות של קירבה לאזור התעשייה, כך פורסם לראשונה ב"הארץ".

כבר בתחילת הדברים, חשוב לציין שכבר עשרות שנים יש שכונות מגורים בקריית אתא הנמצאות במרחק דומה מהמפעלים - כמו בתוכנית החדשה. כך שבהחלט נשאלת השאלה, אם איכות האוויר ופוטנציאל הסיכון מחומרים מסוכנים תקין עבור השכונות הקיימות, אין סיבה שלא לבנות שכונות נוספות באזור.

ובכל זאת יש אזור אחד בתוכנית, המיועד למרכז תעסוקה ומסחר, המתוכנן לקום ממש בצמידות למפעל "דשנים" ובמרחק של כ- 500 מטר מבתי הזיקוק.

המשרד להגנת הסביבה: אין חשש לאיכות אוויר

חשוב לציין שהמשרד להגנת הסביבה לא מביע התנגדות לבנייה המתוכננת, ומסביר כי לאור השיפור באיכות האוויר המחוז חיפה בשנים האחרונות כתוצאה מפעולות שנעשו, אין חשש לאיכות האוויר ומטרדי ריח בשכונות המתוכננות. באשר למרחקי הפרדה מחומרים מסוכנים, המשרד טוען כי בוצע סקר שמסקנתו היא כי השכונות החדשות אינם ברדיוס ההשפעה של המפעלים, למעט מפעל 'דשנים' שנמצא בתהליך עדכון היתר הרעלים שלו, שצפוי לצמצם את השפעתו ולאפשר את התוכנית.

88 התנגדויות. אף אחת לא עסקה בקרבה למפעלים

תוכנית תמ"ל 1025 בקריית אתא כוללת 3 מתחמים:

  1. שכונת מגורים של 12 אלף יחידות דיור, שטחי מסחר, משרדים ותעסוקה.
  2. מתחם מזרחי - הכולל בית חולים מוסד להשכלה גבוהה ומגרשים למסחר ותעסוקה.
  3. מתחם דרומי מערבי - הכולל מסחר, תעסוקה ותעשייה – זה המתחם שנמצא הכי קרוב למפעלי התעשיה.

כחלק מתהליך אישור התוכנית בותמ"ל, מונה ד"ר אהרון זוהר, מומחה לנושאי תכנון וסביבה שלקח חלק לפני כעשור בגישור המוצלח באזור התעשייה נאות חובב (אז רמת חובב), לבחון את 88 ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית ולהמליץ לותמ"ל כיצד להתייחס להתנגדויות השונות.

למרות שלא הוגשו התנגדויות על רקע הקירבה למפעלים, ד"ר זוהר לוקח על עצמו לנתח את הנושא במסגרת דו"ח המענה להתנגדויות בו הוא מסביר כי: "הסוגיה המטרידה ביותר, לא הועלתה באופן ישיר על ידי המתנגדים והיא מועלית בזה על ידי, ונוגעת להשפעות הסביבתיות האפשריות של איכות הסביבה באזור מפרץ חיפה". זוהר מוסיף כי סוגיות של איכות אוויר, חומרים מסוכנים ומטרדי ריח ורעש לא נבחנו כלל במסמך הסביבתי של התוכנית, למעט לגבי מפעל "דשנים" בנושא חומ"ס.

לשנות ייעוד קרקע מתעסוקה ומסחר - לתעשייה בלבד

החוקר מציין בדוח, כי ברוב שעות היום נושבת רוח מכיוון המפעלים אל מתחם התעסוקה והמסחר  המיועד - "דשנים", המרוחק כ-500 מ' בקו אווירי ממתחם בז"ן, ובו צפויים להיבנות מרפאות, מסעדות, בתי קפה ומשרדים. לכן ד"ר זוהר ממליץ לשנות את ייעוד המתחם ממסחר לתעשייה בלבד. בנוסף המליץ שלא להעניק היתרי בנייה עד להכנת סקר סיכונים המתייחס להשפעות האפשריות של המתקנים הנמצאים באזור. לגבי המתחם המערבי של התוכנית, המרוחק יותר, זוהר הציע לקבוע בדיקות של איכות האוויר כתנאי למתן היתרי בנייה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. פינוי קניון עזריאלי בעכו בשל דליפת אמוניה במפעל סמוך, 1.07.2019
  2. מבקר המדינה: להקים ועדה שתקבע את עתיד מפרץ חיפה, 24.06.2019
  3. ירידה של 56% בפליטות ממפעלים במפרץ חיפה ב-5 שנים, 11.06.2019
  4. ביהמ"ש: לבחון את השפעת הקירבה למפעלים לפני בנייה בסמוך, 14.01.2019
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

המשרד להגנ"ס: אין חשש לאיכות האוויר ולמטרדי ריח

במהלך הדיון שהתקיים בותמ"ל על דוח החוקר נציגת המשרד להגנ"ס ציינה כי החוקר לא ציין את מקורות המידע עליהם התבסס ולמשרד לא ניתנה הזדמנות להתייחס אליהן לפני הפצת הדו"ח. הנציגה הציגה את השיפור באיכות האוויר באזור חיפה, ובין היתר הוצגו נתונים אודות מזהמים שונים כגון חנקן דו חמצני, עופרת - דו חמצנית ובנזן באזורי המגורים סביב מפרץ חיפה, וציינה, כי אין חשש לאיכות האוויר ומטרדי ריח בשכונת המגורים המתוכננת.

לגבי מתחם התעסוקה והמסחר המיועד - דשנים, ציינה נציגת המשרד כי יש להשלים בדיקות סביבתיות שבשילוב עם הסקר  אודות מרחקי הפרדה ישלים את התמונה הסביבתית המלאה.

יועץ הסביבה של הותמ"ל: אין צורך בהנחיות ובדיקות נוספות

יועץ הסביבה של הותמ"ל, עזר פישלר, ציין כי הנתונים אותם הציג החוקר אינם תואמים את תקופת התכנון וכי מתחילת שנות ה-2000, מאז נכנס לתוקפו ונאכף "חוק אוויר נקי", חל שיפור בערכים הנמדדים, ואיכות האוויר הנמדדת בתחנות הניטור עומדת בתקן סביבה.

בנוסף ציין שמתחם המגורים בתכנית אינו מצוי בטווח החשיפה לריכוזים חורגים מפליטות מפעלים כגון בז"ן ונמצא מחוץ להשפעת מטרדי ריח שנבדקו. בנוגע לחשיפה לחומרים מסוכנים מהמפעלים ולקרינה אלקטרו מגנטית מהתחמ"ש הסמוכה ציין כי המשרד מבצע תהליכי בקרה, פיקוח ורגולציה ולכן אין צורך בהנחיות ובדיקות נוספות.

יועץ איכות אוויר: איכות האוויר באזור טובה

יועץ איכות אוויר לותמ"ל, אבי מושל, ציין כי המסמך הסביבתי של התכנית מציג תמונת נתוני איכות אוויר טובה באזור בנוסף לעובדה שכמעט לא מגיעות רוחות לשכונה מאזור המפרץ בשל רכס הכרמל. לדבריו, נבדקה גם איכות האוויר הצפויה מהתחבורה ולא נמצאה חריגה. בנוגע למתחם דשנים ציין כי נדרשות בדיקות של איכות אוויר וריחות רק במקרה של תכנון שימושים רגישים, בשימושים רגילים ניתן להסתפק בהנחיות ספציפיות בהוראות התכנית.

מתכננת הוועדה: אין בעיית איכות אוויר בשכונת המגורים

מתכננת הוועדה, דקלה פרסיקו, סיכמה כי תמונת המצב שהוצגה בנוגע לאיכות האוויר מעודדת, וציינה כי למרות שלא מתוכננים שימושים רגישים במתחם דשנים, מאחר ויהיו בו אזורי מושכי קהל, מוצע כי יבוצעו בדיקות איכות אוויר ומטרדי ריח שיצורפו לתכנית. בנוסף ציינה כי היא ממליצה לצמצם את אזורי התעסוקה והמסחר שתוכננו במתחם דשנים כך שיתאימו לסקר שערך המשרד להגנ"ס, ובמקומם יתוכננו שימושי עורף נמל הכוללים בעיקר אחסנה ולוגיסטיקה ואינם מהווים רצפטור ציבורי.

לנושא המלצות החוקר בנושאי סביבה, ציינה מתכננת הוועדה כי לאור החומרים שהוצגו, בין היתר, נתונים מתחנות ניטור באזור שמהם ניתן ללמוד על מידת העמידה בתקני איכות הסביבה, הוועדה סבורה כי לא הונחה תשתית המבססת את טענת החוקר ולכן הוועדה סבורה כי אין בעיית איכות אוויר או ריח באזור שכונת המגורים ואין צורך בבדיקות סביבתיות נוספות למתחם.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>