ירידה של 56% בפליטות חומרים אורגנים נדיפים ממפעלים במפרץ חיפה ב-5 שנים
מסכמים 5 שנים של התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר בחיפה, בהשקעה של 107 מיליון ₪. מדוע בחלק מהמזהמים לא עמדו ביעדי ההפחתה? האם צפויה הפחתת פליטות נוספות בשנים הקרובות?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 11/6/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי חלה ירידה של 56% בפליטות חומרים אורגניים נדיפים  (VOC) ממפעלי תעשיה במפרץ חיפה וירידה של 20% בריכוזי פיח בעיר התחתית בחמש השנים האחרונות (2014-2018). כך עולה מדוח על מצב איכות האוויר במפרץ חיפה שפרסם המשרד לשנים.

הדוח כולל דיווח על יישום התוכנית להפחתת זיהום אוויר במפרץ חיפה לשנת 2018 ומסכם את כל הפעולות שביצע המשרד והתוצאות שהושגו. עלות התוכנית מתחילתה בספטמבר 2015 ועד כה הסתכמה בכ-107 מיליון ₪, והיא התמקדה בתחומי התעשייה, התחבורה והניטור של איכות האוויר.

ירידה של 56% בפליטות של מזהמים אורגנים נדיפים

נתוני התחלואה העודפת במפרץ חיפה של סרטן ומחלות נוספות שיכולות להיות משויכות לזיהום אוויר, ניצבו ברקע ההחלטה לצאת לתוכנית ממשלתית להפחתת זיהום אוויר במפרץ חיפה, בשנת 2015. בהתאם, אחד מנושאי המיקוד של התוכנית היה פליטות של חומרים אורגנים נדיפים, שכן חלקם ידועים או חשודים כמסרטנים.

על כן, בדוח שפורסם כעת, המשרד להגנ"ס מדגיש את ההפחתה שהושגה בפליטת חומרים אורגנים נדיפים מתעשייה בשנים הרלוונטיות (2014–2018) – 56%, נתון גבוה יותר מהיעד שהוצב במקור (48%).

פליטות חומרים אורגנים נדיפים במפרץ חיפה 2009-2018 [טון/שנה]

כפי שניתן לראות מהגרף שלעיל, התעשייה צמצמה את הפליטות שלה בעשרות אחוזים כך שבשנתיים-שלוש האחרונות, היא כבר לא מהווה את המקור העיקרי לפליטות חומרים אורגנים נדיפים במפרץ חיפה. הפליטות מענף התחבורה לא הצטמצמו בשנים האחרונות ומהווים את מקור הפליטה העיקרי לחומרים אורגנים נדיפים. אחרי התחבורה, במקום השני ניצבים הפליטות מהשימושים הביתיים שהמשיכו לגדול מדי שנה יחד עם הגידול באוכלוסייה, ורק במקום השלישי, הפליטות של NMVOC's מהתעשייה.

תמונה דומה מתקבלת גם בפליטת תחמוצות חנקן [NOx]– בו התעשייה מציגה הפחתה משמעותית, בעוד ענף התחבורה דורך במקום והופך להיות התורם המשמעותי ביותר לפליטת מזהם זה בעיר.

לא עומדים ביעדי ההפחתה של חלקיקים נשימים ותחמוצות גופרית

שני מזהמים בהם הושגה הפחתה, אך כזו שלא עמדה ביעדי ההפחתה המקוריים של התוכנית, הם חלקיקים נשימים PM (13%) ותחמוצות גופרית SOx (10%). ההסבר לכך הוא העיכוב בפרישת רשת הגז טבעי כך שמפעלים רבים טרם התחברו אליה וממשיכים להשתמש בדלקים אשר אחראים לפליטת המזהמים הנ"ל.

המשרד להגנ"ס התריע כבר בשנת 2017 כי העיכוב בפרישת רשת הגז באזור תפגע במאמצים להשגת יעדי הפחתת הפליטות, ולכן נעשה כעת מאמץ לקדם את פרישת רשת הגז באזור והשגת היעדים נדחתה לשנת 2020.

כיצד הושגה ההפחתה בפליטת מזהמים?

לפי נתוני הדוח, 41 מתקנים ואמצעים להפחתת פליטות הוקמו והופעלו ב 11 מפעלים שונים בשנים המדוברות, בהתאם להחמרת הדרישות הרגולציה בהיתרי הפליטה לאוויר. דבר שתרם רבות להפחתת הפליטות.

לצד התקנת האמצעים, יש גם מפעלים שנסגרו או צמצום פעילות. מפעל חיפה כימיקלים, שתרם פליטה של כמעט 600 טון חומרים אורגנים נדיפים בשנה, ונסגר בעקבות סגירת מיכל האמוניה. המפעל למיחזור שפכים תעשייתיים – אלקון, שעבר לנאות חובב. ו- 3 מפעלים שצמצמו או שינו את אופי הפעילות כך שהפליטות שלהם פחתו באופן משמעותי (שב"ח, פרוטארום וביטום).

החמרת הפיקוח והאכיפה הסביבתית כנגד מפעלים

המשרד להגנת הסביבה מדגיש בדוח את החמרת הפיקוח והאכיפה הסביבתית כנגד מפעלים במפרץ חיפה. אף על פי שמניתוח הנתונים לא ברור הקשר הישיר בין הגברת הפיקוח והאכיפה לבין הפחתת הפליטות. לכן נשאלת השאלה, מדוע הגברת הפיקוח והאכיפה הוא יעד בפני עצמו? האם ההפרות שנמצאו השפיעו באופן משמעותי על הפחתת הפליטות? לא ברור.

בשנים 2015-2018 המשרד להגנת הסביבה נתן 42 התראות ל-17 מפעלים; 37 שימועים ל-16 מפעלים; 5 צווים למניעה או לצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ל-4 מפעלים; 6 עיצומים כספיים ל-6 מפעלים על 16 הפרות בסכום של כ-9.8 מיליון ₪.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. 1.7 מיליון ₪ למחקרים בנושא תחליפי נפט לתחבורה, 19.03.2019
 2. תוכנית כחלון לניקוי מפרץ חיפה, 13.03.2019
 3. מפרץ חיפה: סיכום מחצית שנייה 2017, 11.02.2019
 4. ירידה בריכוזי הפיח השחור בחיפה, 28.01.2019
 5. הושק אזור 'אוויר נקי' בחיפה, 5.02.2018
 6. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

ניטור ודיגום איכות אוויר וארובות

חלק מהתוכנית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה עסק בניטור, מדידה ומידע:

 • הוספו 47 מכשירים לניטור מזהמים שונים באוויר ושתי תחנות ניטור ניידות; הוכפלו מספר נקודות הדיגום הסביבתי במפרץ חיפה (מארבע לשמונה); ומספר המזהמים הנדגמים בסביבה עלה מ-14 ל-86 מזהמים.
 • כל הגופים המנטרים במפרץ חיפה השלימו את ההסמכה לתקן ISO17025.
 • הוקם מערך לאיסוף, עיבוד וניתוח של נתוני תחלואה על-ידי משרד הבריאות.
 • 14 מחקרים בנושאי סביבה ובריאות במפרץ חיפה זכו למימון של כ-11 מיליון ₪.

האם צפויה הפחתה נוספת בשנים הקרובות?

דוח מפרט צעדים נוספים הצפויים להיות מיושמים בשנתיים הקרובות ויביאו להפחתת פליטות נוספת. בחלק מהמפעלים טרם הסתיימה ההתקנה של כל הטכנולוגיות הנדרשות מתוקף היתר הפליטה לאוויר, והפעלתן תביא להפחתת פליטות.

בנוסף לכך, כל המפעלים במפרץ חיפה עתידים להתחבר לרשת הגז הטבעי, דבר שיביא להפחתה גדולה בפליטות של תחמוצות גופרית SOx תחמוצות חנקן NOx, חלקיקים נשימים ומזהמים נוספים.

הפחתת פליטות מתחבורה

בשנים האחרונות, מנסה המשרד להגנת הסביבה להגביר את המודעות לתרומה הגדולה של התחבורה לזיהום אוויר. בהתאם לכך, במסגרת התוכנית להפחתת פליטות במפרץ חיפה, ננקטו גם צעדים משמעותיים להפחתת פליטות מתחבורה:

 • נכנס לתוקף אזור אוויר נקי הראשון בישראל. עם סיום השנה הראשונה להפעלתו נמדדה הפחתה של כ-20% בריכוזי הפיח בעיר התחתית.
 • כתוצאה מסבסוד תעריפי נסיעת משאיות קלות במנהרות הכרמל נרשמה הפחתה של כ-95% באוכלוסייה החשופה לזיהום מתנועה שעברה קודם לכן בעיר התחתית. הסטת כ-5,000 משאיות קלות בכל חודש מובילה לחיסכון של כ-4.7 מיליון ₪ בשנה בעלויות חיצוניות מהפחתת מזהמים והגודש בכבישים.
 • קידום הנעות חלופיות ונקיות בתחבורה: 25 אוטובוסים חשמליים פועלים מסוף 2017, 20 משאיות אשפה מונעות בגז טבעי דחוס ומערך של 100 כלי רכב שיתופיים חשמליים.
 • הגברת הפיקוח והאכיפה על רכבי דיזל מזהמים. בשנת 2018 נערכו 18 מבצעי אכיפת פתע שבהם נבדקו כ-3,600 כלי רכב, מתוכם יותר מ-10% הורדו מהכביש.    
 • כל 97 תחנות הדלק במפרץ הושלמה התקנת מערכות להפחתת פליטות של אדי דלק

סיכום ביניים

יש להעריך את המאמצים שעשה המשרד להגנת הסביבה, יחד עם הגורמים האחרים שלקחו חלק בתוכנית, והצליחו להשיג הפחתה ניכרת בזיהום האוויר במפרץ חיפה. חשוב גם לזכור את חלקה של התעשייה עצמה, שהשקיעה מאות מיליוני ₪ ושעות עבודה על מנת לעמוד ביעדי ההפחתה.

אך נדמה שגם במשרד להגנת הסביבה מבינים, כי המבחן האמיתי יהיה רק כאשר תוצג הפחתה בשיעורי התחלואה העודפת המשויכת לזיהום אוויר, כך שמפרץ חיפה יתיישר עם הממוצע הארצי. האם הצעדים שכבר ננקטו ואלה שעוד יבוצעו בשנתיים הקרובות יספיקו על מנת להפחית את התחלואה העודפת במפרץ חיפה? ימים יגידו.

 בינתיים, הדיון האם להעתיק את התעשייה הכבדה ממפרץ חיפה, בהתאם לדוח מקנזי או התוכנית לניקוי מפרץ חיפה שהציג כחלון לפני הבחירות האחרונות, ממשיך.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות להורדת זיהום האוויר במפרץ חיפה במסגרת התוכנית הלאומית, גם ממקורות תעשייתיים וגם ממקורות תחבורתיים ולצמצם סיכונים לציבור. אנחנו גאים בהפחתות שהושגו בתעשייה אל מול המפעלים המזהמים והתחבורה, והתוצאות אף ימשיכו להשתפר למען בריאות תושבי האזור. יש עוד הרבה עבודה, והמשרד מקדיש משאבים ומאמצים רבים כדי לשפר את איכות האוויר. אנו שמחים על כך שהתוצאות ניכרות בשטח ורואים אותן בבירור במספרים ובשיעורי ההפחתה"

-----

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה