לאחר גידול של 4 שנים, ירידה בכמות הפסולת המסוכנת
לאחר עלייה של 18% בכמות הפסולת המסוכנת המטופלת בישראל מדי שנה, בשנת 2020 נרשמה ירידה של 2%. איזה צעדים מתכנן המשרד להגנ"ס לענף הפסולת המסוכנת?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/1/2022

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח תמונת מצב של הטיפול בפסולת מסוכנת בישראל נכון לשנת 2020. בדוח יש נתונים לגבי כמות הפסולת המסוכנת הנוצרת בישראל לסוגיה, אופן הטיפול בה, כמות המיחזור, היקף הייצוא והמלצות להמשך.

מהנתונים עולה כי בשנת 2020 טופלה בישראל 343,452 טונות פסולת מסוכנת, כולל פסולת מסוכנת שעברה לייצוא. לאחר 4 שנים של עלייה רצופה בכמות הפסולת המסוכנת, בשנת 2020 חלק ירידה מתונה, של כ- 2%.

מבחינת שיעור ההשבה והמיחזור של פסולת מסוכנת, המשיכה מגמת העלייה בשנים האחרונות גם בשנת 2020, אם כי מדובר בעלייה קלה בלבד לעומת שנת 2019 – 45.3% לעומת 44.7%. המשרד להגנ"ס מדגיש כי היקף ההשבה של פסולת מסוכנת בישראל דומה לזה של מדינות האיחוד האירופי.


כתבות רלוונטיות:

  1. המשך עלייה בכמות הפסולת המסוכנת הנוצרת בישראל, 26.1.2021
  2. אחרי ירושלים "המוסך הירוק" מגיע לתל אביב, 27.12.2021
  3. הגבלת יצוא פסולת, ואחריות יצרן על פסולת מסוכנת, 12.1.2021
  4. אושר המס על ממסים ושמנים כנגד תופעת זיוף דלקים, 04.1.2022
  5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת infospot

ירידה בכמות הפסולת לאחר 4 שנים של 18% גידול

לפי הדוח, בשנים (2019-2015) חלה עלייה של כ-7.5-2.5% מידי שנה בכמות הפסולת המסוכנת שנוצרה בישראל וסה"כ עלייה של כ 18% ב-4 שנים. בשנת 2015 הייתה כמות הפסולת המסוכנת 289,241 טונות ובשנת 2019 349,729 טונות. כאמור מגמה זו נבלמה השנה עם ירידה קלה של 2% לכמות של 343,452 טון.

כמות הפסולת המסוכנת המטופלת בישראל (טון)


להגדלה לחצו כאן

עוד לפי הדוח, מקור כ-75% מהפסולת המסוכנת הנוצרת

להמשך קריאת הכתבה המלאה