אחרי ירושלים "המוסך הירוק" מגיע לתל אביב
עיריית תל אביב החלה ביוזמה להפוך את 250 המוסכים בשטחה למוסכים יבשים שלא יזרימו שפכים תעשייתיים מזהמים למערכות הביוב העירונית. ירושלים החלה ביוזמה דומה לפני 6 שנים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/12/2021

יוזמה חדשה של עיריית תל אביב-יפו מבקשת להפוך את 250 המוסכים בעיר למוסכים ירוקים. מוסכים כאלה נותרים 'יבשים' משום שהם לא מזרימים שפכים לביוב העירוני אלא מפרידים אותם במקור. כלומר כבר בשטח המוסך הם מזרימים את השפכים ממשטחי התפעול למכלי אחסון במקום למערכת הביוב, אוגרים אותם ושולחים לאתר בעל אישור לטיפול בשמן משומש.

לדברי העירייה, כ-50 מוסכים כבר השתתפו בפיילוט שערכה העירייה. המהפך במוסך משתלם כלכלית למוסכים משום שהם אינם חשופים עוד לקנסות בגין הזרמת שפכים בעייתיים (המכילים שמן ודלק) לביוב ומובטח להם שיהיו פטורים מההתעסקות והעלות הכרוכה בדיגום שפכים ואכיפה בתחום השפכים, שנועדה להבטיח את צמצום הנזק מהם לפני ההזרמה לביוב.


כתבות רלוונטיות:

  1. מוסכים בירושלים יפסיקו להזרים שפכים, 09.11.2015
  2. מבצע אכיפה לטיפול בשמן משומש במוסכים, 20.7.2021
  3.  19מוסכים נקנסו, 12.3.2020
  4. פורסמו ההנחיות של תחזוקת מפרידי שמן/דלק ממים, 06.9.2020
  5. מידע נוסף על שמן משומש | infospot

16 מוסכים ירוקים בירושלים

עיריית ירושלים החלה עם מיזם הפיכת מוסכים לירוקים כבר בשנת 2015. מתוך כ-180 מוסכים בעיר, 16 הצטרפו למיזם עד כה. גם בירושלים, כמו בתל אביב, מובטח למוסכים אלה פטור מבדיקות שפכים תקופתיות וביטול החשש מקנסות בגין זיהום קרקע ומי תהום.

איך זה עובד? המוסכים מפסיקים להזרים תשטיפים מזהמים ממשטחי התפעול אל מערכת הביוב העירונית. במקום זאת מזרימים את התשטיפים למכלי אחסון והם מועברים לאתרי טיפול בפסולת מסוכנת. הפסולת כוללת בין היתר שמן משומש מסוג שמן מינרלי שרוף, מסנני שמן, נוזל קירור לרכב, ממיסים, שאריות צבע ותשטיפים.

גם בירושלים וגם בתל אביב התקיימו ימי עיון לבעלי מוסכים והוסבר להם כיצד ליישם את השינוי ועל יתרונותיו. בירושלים מציינים שבתקופה האחרונה פועל אגף איכות הסביבה בעירייה לרענן את דבר קיומו של המיזם בקרב בעלי המוסכים ולקדם את הצטרפותם למיזם.

הבעיה: זיהום שפכים שמשמשים בהמשך להשקייה חקלאית

באופן היסטורי, שפכים של בתי עסק ומפעלים מוזרמים למערכת הביוב העירונית ודרכה מגיעים למכון טיהור שפכים (מט"ש). במרבית המקרים המט"ש אמור להביא את השפכים לרמה המאפשרת להשתמש בהם להשקיה של גידולים חקלאיים (במקום להזרימם לים) אך יכולתו לטפל בשפכים תעשייתיים המכילים ריכוז גבוה של מזהמים שונים, מוגבלת והעלות יקרה.

בשנים האחרונות חלה עלייה ברמת המודעות להשפעה המזיקה של המזהמים בשפכים תעשייתיים. במקביל ישראל הפכה למדינה המובילה בעולם בשימוש בשפכים מטופלים (קולחין) להשקיית גידולים חקלאיים – דבר שדורש מהמט"שים לטפל בשפכים כך שיישארו בהם רמת מזהמים נמוכה במיוחד.

על כן, מתוך רצון להמשיך להשתמש בקולחין לחקלאות מצד אחד ולצמצם את המזהמים בשפכים המגיעים למט"ש מצד שני, ננקטו מספר צעדים, חלקם בשנים האחרונות: לפני כשנה פורסמו הנחיות לתחזוקת מפרידי שמן/דלק ממים,

מיזם המוסך הירוק שמובילות העיריות ירושלים ותל אביב מבטיח למוסכים שיצטרפו אליו פטור הן מהדיגומים והן מאכיפה, קנסות ומתשלומים עבור הזרמת שפכים חריגים או אסורים לביוב. מלבד החיסכון הכלכלי לבעלי המוסכים מובטח שיפור במצב איכות הסביבה ובעקיפין גם בבריאות התושבים.

מבצעי אכיפה לטיפול בשמן משומש במוסכים

מדי תקופה המשטרה הירוקה של המשרד להגנ"ס עורכת סיורי פתע במוסכים ומוצאת ליקויים נרחבים ברבים מהם, החל מאחסון לקוי של שמנים, דרך אי קיומם של מסמכים נדרשים כחוק וכלה באי שילוט כנדרש.

לדברי המשרד להגנ"ס, ליטר שמן אחד שמגיע למי תהום יכול לזהם מיליון ליטר מים, זאת מלבד הקושי של המט"שים לקלוט שמנים ולטפל בהם, זיהום אוויר וזיהום קרקע.

כך, לפני כחצי שנה נערך מבצע אכיפה לוידוא טיפול מוסדר של שמן משומש במוסכים ובמתחמי איסוף שמן משומש. המבצע כלל 45 ביקורות פתע וחלוקת 12 הודעות של תשלום קנס בגין מגוון עבירות של טיפול לקוי בשמנים משומשים. המחוז היחיד שכל המוסכים בתחומו נמצאו תקינים היה מחוז חיפה.


חברות לטיפול בפסולת מסוכנת:

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
טביב שמואל דניאל 072-3714440 Tabib@infospot.co.il
שרותי אקולוגיה דמיטרי נוביק 072-3712252 Ecologys@infospot.co.il
אלקון חיים שטיין 072-3290662 Elcon@infospot.co.il
ורידיס דורון בכר 072-3360696 Verisoil@infospot.co.il
ESC חנה אברבוך 072-3974695 esc@infospot.co.il
מיש שפכי תעשיה יוסי הלוי 072-3712250 Mish@infospot.co.il
GES שרגא גינזברג 054-6737379 shragag@ges.co.il
לאינדקס הספקים>>