מבצע אכיפה לטיפול בשמן משומש במוסכים
45 ביקורות פתע במוסכים ומתחמי איסוף שמן משומש הניבו 12 הודעות תשלום קנס. רק במחוז חיפה כל הנבדקים נמצאו תקינים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/7/2021

לאחרונה נערך מבצע אכיפה לוודא טיפול מוסדר של שמן משומש במוסכים ובמתחמי איסוף שמן משומש. המבצע כלל 45 ביקורות פתע וחלוקת 12 הודעות של תשלום קנס בגין מגוון עבירות של טיפול לקוי בשמנים משומשים. המחוז היחיד שכל המוסכים בתחומו נמצאו תקינים היה מחוז חיפה.

המשטרה הירוקה הודיעה כי היא תעקוב אחרי המוסכים ומתחמי השמנים שנמצאו בהם ליקויים ותערוך אצלם סיורים חוזרים.

גם לפני כשנה וחצי דיווחנו על מבצע אכיפה לווידוא טיפול נאות בשמן משומש, אז המשטרה הירוקה בדקה במפתיע 67 מוסכים ורשמה 24 קנסות ל-19 מוסכים.


כתבות רלוונטיות:

 1.  19מוסכים נקנסו, 12.3.2020
 2. פורסמו ההנחיות של תחזוקת מפרידי שמן ממים, 06.9.2020
 3. המשרד להגנ"ס מקדם היטל על סילוק פסולת מסוכנת, 11.02.2020
 4. הנחיות לתפעול ולתחזוקה של מפרידי שמן או דלק, 19.01.2020
 5. מידע נוסף על שמן משומש | infospot

אחסון לקוי, חוסר במסמכים ואי הצבת שילוט

הקנסות שחולקו במבצע האכיפה הפעם ניתנו בשל עבירות שכללו אחסון לקוי של שמנים, אי המצאת מסמכים נדרשים ואי הצבת שילוט כנדרש.

מחוז חיפה היה היחיד שבו כל המוסכים נמצאו תקינים במסגרת הביקורות שנערכו. במחוז מרכז נמצא ליקוי במוסך בודד שעניינו אי הצבת שלטים כנדרש. גם במחוז צפון רוב המוסכים נמצאו תקינים אך בשני מוסכים נמצאו ליקויים באחסון שמנים. במחוז דרום חולקו קנסות בגין אחסון לקוי של שמנים ואי המצאת מסמכים נדרשים ובמחוז ירושלים חולקו קנסות בגין אחסון לקוי של שמנים ושילוט לקוי.

לפני כשנה וחצי: 19 מוסכים נקנסו בשל טיפול לקוי בשמנים משומשים

גם בתחילת שנת 2020 ביצעה המשטרה הירוקה מבצע אכיפה בנושא טיפול לקוי בשמנים משומשים. במסגרתו חילקה 24 קנסות ל-19 מוסכים שנמצאו בהם ליקויים. הליקויים שהתגלו כללו אחסון וכיסוי צמיגים לקוי, גלישת שמן ממאצרה, מיכל שמן המוצב במקום לא תקני, אי הצבת מתקן איסוף, חוסר בשילוט, מיכל שמן לא תקני ועוד.

ליטר שמן אחד מזהם מיליון ליטר מים

לדברי המשרד להגנ"ס, ליטר שמן אחד שמגיע למי תהום יכול לזהם מיליון ליטר מים. כמו כן, הזרמת השמן למערכת הביוב עלולה לחבל בפעילות התקינה של מכוני טיהור שפכים. ככלל, טיפול לקוי בשמנים משומשים גורם לזיהום אוויר, זיהום קרקע, מי נחלים ומי תהום ועלול לפגוע בבריאות הציבור והסביבה בטווח הקצר והארוך.

פינוי שמן משומש על ידי קבלן מורשה

מוסכים מוגדרים כ"מוכרי שמן" בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), שמחייבות אותם, בין השאר:

 • להציב מתקן סגור לאיסוף שמן משומש ליד עמדת המכירה ולסמנו באמצעות שלט בולט וגלוי.
 • לאפשר לצרכנים לסלק שמן משומש למתקן האיסוף שברשותו.
 • לסלק את השמן המשומש ממתקן האיסוף אל אתר מיחזור מורשה.
 • לשמור חשבוניות רכישת שמן וחשבוניות של אתר המיחזור אליו סולק השמן המשומש.

אם מוסך משתמש בשמן בכמות העולה על 5 טון, הוא מחויב בהיתר רעלים ובכל הדרישות הנלוות לכך.

באוגוסט 2020 פורסם נוסח סופי של הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן/דלק ממים. ההנחיות מנחות כיצד יש לתחזק ולתפעל את המפריד. מטרה נוספת של ההנחיות הייתה להפסיק את הזרמת השמן הפיראטית לפתחי ביוב אקראיים ע"י מובילי שפכים שמנסים לחסוך בעלות השינוע והקליטה במתקן טיפול מורשה.

ההנחיות מתייחסות למפעלים ועסקים שנדרשים להציב מפריד שמן/דלק ממים בהתאם לתנאים הסביבתיים שברישיון העסק שלהם, ביניהם תחנות דלק, מוסכים ותחנות סיכה, מתקני רחיצת רכבים, בתי מלאכה ומפעלים שיש להם נוזלים קלים ועוד.

התייחסויות

יוסי בר, מנהל המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה: "מוסכים ומתחמי שמנים עלולים להוות מקור למגוון סכנות לציבור. ליקויים באחסון החומרים, הצבת פסולת מסוכנת ברשות הרבים ועוד הם רק חלק מהסכנות הטמונות במקומות אלו. המשרד להגנת הסביבה פועל בכל רחבי הארץ וימשיך לפעול כנגד המפירים את החוק".

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. מידע לעוסקים