19 מוסכים נקנסו בשל טיפול לקוי בשמנים משומשים
במבצע אכיפה של המשטרה הירוקה נבדקו 67 מוסכים בארץ ונרשמו 24 קנסות בגין מגוון עבירות של טיפול לקוי בשמנים משומשים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 12/3/2020

לאחרונה ביצעה המשטרה הירוקה מבצע אכיפה בנושא טיפול לקוי בשמנים משומשים. במסגרת המבצע נבדקו 67 מוסכים ברחבי הארץ ונרשמו 24 קנסות ל-19 מוסכים בשל טיפול לקוי בשמנים משומשים. הליקויים שהתגלו במוסכים כוללים: אחסון וכיסוי צמיגים לקוי, גלישת שמן ממאצרה, מיכל שמן המוצב במקום לא תקני, אי הצבת מתקן איסוף, חוסר בשילוט, מיכל שמן לא תקני ועוד. המוסכים עם הליקויים אותרו בין היתר בישובים: נוף הגליל, לוד, טמרה, אפיקים ובאר טוביה.

ליטר שמן אחד מזהם מיליון ליטר מים

לדברי המשרד להגנ"ס, ליטר שמן אחד שמגיע למי תהום יכול לזהם מיליון ליטר מים. כמו כן, הזרמת השמן למערכת הביוב עלולה לחבל בפעילות התקינה של מכוני טיהור שפכים. ככלל, טיפול לקוי בשמנים משומשים גורם לזיהום אוויר, זיהום קרקע, מי נחלים ומי תהום ועלול לפגוע בבריאות הציבור והסביבה בטווח הקצר והארוך.


כתבות רלוונטיות:

 1. המשרד להגנ"ס מקדם היטל על סילוק פסולת מסוכנת, 11.02.2020
 2. הנחיות לתפעול ולתחזוקה של מפרידי שמן או דלק, 19.01.2020
 3. הנחיות לתפעול ותחזוקה של מפריד שמנים ושומנים, 09.01.2020
 4. הטלת המס על סולבנטים (ממסים) נדחתה בחצי שנה, 06.01.2020
 5. מידע נוסף על שמן משומש | infospot

פינוי שמן משומש על ידי קבלן מורשה

מוסכים מוגדרים כ"מוכרי שמן" בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), שמחייבות אותם, בין השאר:

 • להציב מתקן סגור לאיסוף שמן משומש ליד עמדת המכירה ולסמנו באמצעות שלט בולט וגלוי.
 • לאפשר לצרכנים לסלק שמן משומש למתקן האיסוף שברשותו.
 • לסלק את השמן המשומש ממתקן האיסוף אל אתר מיחזור מורשה.
 • לשמור חשבוניות רכישת שמן וחשבוניות של אתר המיחזור אליו סולק השמן המשומש.

במידה ומוסך משתמש בשמן בכמות העולה על 5 טון, הוא מחויב בהיתר רעלים וכל הדרישות הנלוות לכך.

בקרוב: הנחיות חדשות לטיפול במפרידי שמן/דלק ממים

המשרד להגנ"ס פרסם לאחרונה טיוטת הנחיות נוספות שמטרתן להסדיר את אופן הטיפול במפרידי שמן/דלק ממים על מנת למנוע הזרמה פיראטית לפתחי ביוב אקראיים על ידי מובילי שפכים. במסגרת הנחיות אלה, יהיה חייב בעל העסק לקבל ולשמור אישור בכתב גם מהספק ששואב ומפנה את השמנים והדלקים וגם ממתקן הטיפול אצלו נקלטו השמנים והדלקים שנשאבו מהעסק.

כמו כן, בהנחיות מופיעות הוראות הנוגעות לאופן האחסון והשילוט של השמן המשומש, היעדים המותרים לפינוי שמן משומש, הוראות לטיפול בדליפת שמן משומש והוראות דיווח.

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מידע לעוסקים בשמן משומש [pdf] – המשרד להגנ"ס
 2. תנאים לאיסוף, איחסון וטיפול במסנני שמן משומשים [pdf] – המשרד להגנ"ס
 3. תנאים לאיסוף, איחסון ומחזור שמנים משומשים [pdf] - המשרד להגנ"ס
 4. תנאים לשינוע שמנים משומשים [pdf] - המשרד להגנ"ס
 5. טיוטת הנחיות לתפעול ותחזוקה של מפרידי שמן-דלק, 01.2020, המשרד להגנ"ס
 6. תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש) 1993, המשרד להגנ"ס