המשרד להגנ"ס מעכב את היערכות קצא"א באילת
השרה להגנ"ס מעכבת את בחינת היערכות קצא"א להרחבת הפעילות באילת על רקע ההסכם לשינוע נפט מאיחוד האמירויות, עד שיתקיים דיון בממשלה בעניינו. במקביל המשרד דחה את סקר הסיכונים שהגישה קצא"א
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/7/2021

המשרד להגנת הסביבה דוחה את סקר הסיכונים שהגישה לו חברת קצא"א והודיע שהוא מעכב את בחינת היערכות החברה להגדלת הפעילות במסוף אילת עד שיתקיים דיון בממשלה בדבר יישום ההסכם שלה עם חברת RED-MED מאיחוד האמירויות להעברת נפט לאירופה דרך ישראל.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג אמרה ש: "אני מובילה לקיומו של דיון אסטרטגי בממשלה בנוגע לנחיצות ההסכם אשר ספק שתורם, אם בכלל, למשק הישראלי, ומנגד מסכן בצורה דרמטית את שונית האלמוגים הצפונית בעולם ואת כלל התיירות באילת".

בהתייחס לסקר הסיכונים שהגישה קצא"א, לדברי המשרד, הוא מצא פערים רבים בין ההנחיות שניתנו לקצא"א לביצוע הסקר ובין התוצאה בפועל. בין היתר: הליך זיהוי הסיכונים בסקר לא בוצע כנדרש, לא אושרו תרחישי הקיצון, לא הוגש מודל פיזור שמן בים, לא בוצעו ישיבות עם בעלי העניין במפרץ אילת ועוד.

יש לציין שקצא"א צירפה חלקים מסקר הסיכונים טרם אישורו במענה המקדמי לבג"ץ, בהליך משפטי שהוגש נגד כוונת החברה להרחיב את פעילותה באילת.


כתבות רלוונטיות:

  1. קצא"א: הסיכוי לדליפת נפט חמורה נמוכה מאוד, 21.7.2021
  2. עתירה נגד קצא"א בגין ההסכם להובלת נפט, 05.5.2021
  3. גמליאל: "התוכנית של קצא"א נוגדת את שלנו, 03.5.2021
  4. קריאות לשקול שנית את הרחבת פעילות קצא"א, 02.3.2021
  5. למידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

סקר הסיכונים אינו עונה על ההנחיות ואף רשלני

לדברי המשרד להגנ"ס, לאחר בחינה מעמיקה של גורמי המקצוע ביחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, נמצא כי סקר הסיכונים אינו עונה על ההנחיות ואף מהווה רשלנות ואולי אף זלזול מצד קצא"א ועורכי המסמך מטעמם.

בתחילת השנה המשרד העביר לחברה הנחיות לביצוע סקר הסיכונים, לבקשתה, כדי שתוכל לבחון סיכונים והגברת מוכנותכם להגדלת מספר מכליות במסוף אילת. הסקר היה אמור לנתח את הסיכונים מזיהום ים בשמן במפרץ אילת ולהציע דרכים לנהל אותם, זאת עקב רצונה של קצא"א להרחיב את פעילותה באילת לאחר שחתמה על הסכם עם RED-MED מאיחוד האמירויות להעברת נפט לאירופה דרך ישראל.

לדברי המשרד, בסקר שהוגש לו יש פערים משמעותיים לעומת ההנחיות שניתנו ולכן הוא אינו מאשרו.

אחד הפערים שצוינו בתשובת המשרד לחברה הוא אי עריכת פגישות משותפות עם בעלי העניין. תכליתן של הפגישות הן לזהות את התרחישים העלולים לגרום לשפך שמן לסביבה הימית והחופית.

פער נוסף נוגע לעובדה שהיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לא אישרה את תרחישי הסיכון שמוצגים בסקר הסיכונים, ועם זאת הוצגה בסקר ישיבה ראשונית שהתקיימה בין המשרד לחברה כחלק מהליך האישור "באופן מטעה וחוסר דיוק חמור", לדברי המשרד. באותו סעיף המשרד ציין גם את השימוש של קצא"א בסקר הסיכונים שטרם אושר בתגובתה לבג"ץ נגד תביעה שהוגשה נגדה בעניין הרחבת הפעילות באילת.

כמו כן, נתוני ההסתברות לאירוע שנעשה בהם שימוש בסקר נקבעו תוך התעלמות מוחלטת מההנחיה שיש לוודא שהם מתאימים לסוגי הפעילות במסוף אילת, לתנאי הסביבה שם וליכולות הקיימות במפרץ אילת (למשל מגבלת הגוררות בנמל אילת, גיל ומצב המתקנים הימיים והחופיים).

הערה נוספת נוגעת לצורך להשלים ניתוח של זרמים כך שייצגו במדויק את משטר הזרמים במפרץ אילת. לפי תגובת המשרד, לא ברור מה מקור הבחירה במהירות הזרם הממוצעת שהוצגה בסקר והתאמת המקור לזרמים במפרץ אילת.

המשרד להגנ"ס מוסיף במכתבו כי לא הוגש מודל פיזור שמן בניגוד לדרישה ברורה בהנחיות. כמו כן, הסקר אינו מתייחס בצורה רצינית לתרחיש קיצון של הזרמה רצופה לסביבה הימית. המשרד מציין כי ההתמקדות בהסבר שלסיכונים ביטחוניים אין בנמצא כלים אנליטיים לחישוב ההסתברות, אינה יכולה להוות תחליף לבחינה של אירועים קיצוניים, הן בעקבות תאונה והן מסיבות ביטחוניות.

לבסוף, המשרד מציין כי סקר הסיכונים לא נעשה על פי התקן שנכתב ושעורכי הסקר הסתמכו על מסמכים ישנים ללא בדיקת מצב עדכני, ועל כן חלק מהנתונים שלהם אינם נכונים.

זנדברג הנחתה לעכב את המשך בחינת הבקשה של קצא"א

מלבד דחיית סקר הסיכונים של קצא"א, המשרד להגנ"ס הודיע לחברה כי השרה להגנ"ס תמר זנדברג הנחתה לעכב את המשך בחינת המסמכים של קצא"א הנוגעים להרחבת פעילותה באילת, זאת עד לקיום דיון בממשלה באשר לעתיד יישום ההסכם שנחתם בין החברה ל- RED-MED מאיחוד האמירויות.

אם לאחר הדיון בממשלה יאושר ההסכם, המשרד להגנ"ס לא יקבל מסמכים אשר לא בוצעו בהתאם להנחיותיו והרמה הנדרשת, לדבריו.

קצא"א: הסיכוי שתתרחש דליפה קשה הוא פעם ב-366,300 שנים

לפני כשבוע חברת קצא"א הגישה את תגובתה לבג"ץ בעניין העתירה שהגישו ארגונים ירוקים נגד ההסכם שלה עם חברת RED-MED . היא ציינה בתגובתה כי היא הזמינה סקר סיכונים מחברה שהמשרד להגנ"ס אישר לביצוע הסקר, ולפי תוצאותיו, הסיכוי שתתרחש דליפה קשה בים הוא פעם ב-366,300 שנים, ודליפה לא משמעותית – פעם ב-24 שנים.

למרות הסבירות הנמוכה, לדברי החברה היא ערוכה לאגור את הדלף כך שלא תיגרם פגיעה סביבתית לים. גם הסיכוי לדלף בצנרת המובילה דלק לאוניה הוא בהסתברות של פעם 1,111 שנה, אך במקרה זה הומלץ בסקר הסיכונים לעבות את ההגנה.

ביהמ"ש אישר למדינה ארכה של 3.5 חודשים

מלבד קצא"א, גם המדינה הייתה אמורה למסור את תגובתה לבית המשפט בעניין העתירה, אך ביקשה ארכה של 3.5 חודשים כדי לבחון לעומק את הנושאים שעלו בעתירהוהשבוע בית המשפט אישר את בקשתה, למרות התנגדות הארגונים הירוקים לכך.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. מכתב דחיית