עדכון ערך תקין לאיזופרופנול [IPA] המשמש לגילוי דליפות בדיגום גזי קרקע
לאור שיפור ביכולות האיתור והכימות של גז IPA המשמש לאיתור דליפות בציוד דיגום גזי קרקע, הוחלט להחמיר את טווח הערכים שנחשבים לתקינים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 16/11/2020

המשרד להגנ"ס עדכן לאחרונה את טווח הערכים התקין לאיזופרופנול [IPA] המשמש לאיתור דליפות בציוד דיגום בגזי קרקע, בעת ביצוע סקר גזי קרקע בשיטת TO-15.

במסמך הבהרה שפורסם, מסביר המשרד להגנ"ס כי לאחרונה חל שיפור ביכולת איתור וכימות IPA בדיגומי גז קרקע הנבדקים באמצעות קניסטרים בשיטת TO-15. לכן, הוחלט שערכי IPA תקינים יהיו מעתה בטווח שבין סף הגילוי [LOD - Limit Of Detection] לבין 300 מיקרו גרם למ"ק.

הערך התקין הקודם היה ריכוז IPA הגבוה מפי 10 מסף הכימות [LOQ – Limit Of Quantifiacation].

המסמך מציין כי אם אותר IPA בריכוזים נמוכים מ- LOD, יש לציין זאת בדוח במפורש "קטן מ- LOD" או לא נמצא [ND – Not Detected]. כמו כן מודגש כי בדגימות בהן IPA יימצא גבוה מהטווח הנ"ל (300 מיקרו גרם למ"ק) – תיפסלנה.

מסמך ההנחיות לביצוע סקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית TO-15, מתיר שימוש בשני חומרים לאיתור דליפות בציוד הדיגום:  IPA והליום. בדיקת האטימות לציוד עם IPA נעשית בדיעבד על ידי אנליזה של דגימת גז הקרקע במעבדה בשיטת TO-15. ההנחיות מפרטות את אופן ביצוע הבדיקה.


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכון ערך סף של pH ודוחות מעבדה של קרקע מזוהמת, 25.10.2020
  2. הנחיות המעודכנות להשבתת אתר החשוד בזיהום קרקע, 21.09.2020
  3. עדכון הנחיות לסקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית, 04.07.2019
  4. הקלה בערכי סף לגזי קרקע בחניה תת קרקעית, 8.01.2018
  5. מידע נוסף על סקר גזי קרקע | infospot

מסמכים רלוונטיים:

  1. עדכון ערכי סף