אשדוד מבקשת מהממשלה עזרה לצמצום זיהום האוויר, ולא להעביר לעיר מקורות זיהום מחיפה
עיריית אשדוד מבקשת תוכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר מתשתיות ותעשייה כבדה וגם מתנגדת להעברת מקורות פליטה מחיפה לאשדוד. פליטות חומרים מסרטנים בסמוך לריכוז אוכלוסיה הוא הגבוה בארץ
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/3/2024

ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי שלח מכתב לראש הממשלה ולשרה להגנת הסביבה בבקשה ליזום תוכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר באשדוד, בדומה לתוכנית שהוחלה בעשור האחרון במפרץ חיפה והפחיתה את רמות זיהום האוויר בעיר.

לפי המכתב, פליטות החומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים שמקורם באזור התעשייה הצפוני של אשדוד הוא הגבוה מבין אזורי התעשייה בישראל הסמוכים לצפיפות אוכלוסין, ולמרות שאין נתונים המצביעים על תחלואה עודפת באשדוד, יש לפעול ולהקדים תרופה למכה.

לדברי לסרי, צעדים שנקטה העירייה בשנים האחרונות בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, לצמצום זיהום האוויר, מפגעי הריח והסיכונים מחומרים מסוכנים מאזור התעשייה הצפוני באשדוד – אמנם הפחיתו את הזיהום, אך לא מספיק, ולכן נדרשת מעורבות ועזרה ממשלתית.

התוכנית הלאומית שלסרי מבקש כוללת בין השאר: הרחבת מערך הניטור הקיים והגדלת היקף דיגומי האוויר התקופתיים, סיוע למפעלים ורשויות במימון עלויות חיבור והתקנת מערכות המאפשרות להפחית פליטות ותוספת תקציב שתאפשר להגדיל את הפיקוח והאכיפה.

הבקשה לעזרה ממשלתית מגיעה במקביל להתנגדות של אשדוד להעברת תשתיות לאומיות מחיפה לאשדוד, כחלק מהתוכנית לפיתוח מפרץ חיפה והפסקת הפעילות הפרוכימית בחיפה. נזכיר כי בישראל יש שני בתי זיקוק, בחיפה ובאשדוד.

המכתב המלא מצורף בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. סוגרים את היחידות הישנות והמזהמות בתחנת הכח אשכול באשדוד, 12.2.2024
 2. הממשלה אישרה את התוכנית לשינוי פני מפרץ חיפה, 13.12.2023
 3. הטיפול בפסולת הבוערת הסתיים, 18.1.2024
 4. תושבי יבנה ואשדוד סובלים מריחות ומזיהום אוויר, 27.8.2023
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר  infospot

"הפליטות במפרץ חיפה נמוכות יותר מאשר באשדוד"

לדברי לסרי, החלת תוכנית לאומית היא הדרך האפקטיבית והנכונה להתמודד עם הקושי של זיהום אוויר חריג ופוטנציאל סיכון גבוה מחומרים מסוכנים. לדבריו, לזיהום יש השפעה גם על יישובים רבים בסביבת אשדוד וכן השפעה לאומית, ולכן יש לטפל בו באמצעות תוכנית לאומית.

במכתב, הוא הביא כדוגמה את התוכנית הלאומית שהוחלה במפרץ חיפה לפני שנים אחדות ושינתה את פני המקום. לדבריו, התוכנית במפרץ חיפה הביאה לירידה משמעותית ברמת הזיהום והסיכון, עד כדי כך שברוב המדדים הרלוונטיים, אם לא בכולם, ריכוז ושיעור ורמת פליטות המזהמים באזור מפרץ חיפה נמוכים מאלו שבאזור התעשייה בעיר אשדוד.

מה אמורה לכלול בין היתר התוכנית הלאומית לאשדוד, לפי ראש העיר?

 • יעדים מוגדרים לצמצום רמות הפליטה בהתאם לסוגים השונים של המזהמים
 • הקצאת משאבים להגדלת כוח האדם שיעסוק בפעולות פיקוח ואכיפה
 • הרחבת מערך הניטור הקיים והגדלת היקף דיגומי האוויר התקופתיים
 • הקמת צוותי עבודה משותפים למשרדי הממשלה הרלוונטיים, איגוד ערים אשדוד חבל יבנה והרשויות המקומיות כך שניתן יהיה לקדם באופן אפקטיבי פרויקטים
 • סיוע למפעלים ורשויות במימון עלויות חיבור והתקנת מערכות המאפשרות להפחית פליטות מזהמים ופגיעה בסביבה
 • ביצוע מחקרים בנוגע לפיתוח בר קיימא באזור התעשייה הצפוני שיסייעו בצמצום הפליטות ועמידה ביעדי שיוגדרו
 • קידום פרויקטים בתחום התחבורה שיסיעו בהפחתת פליטות והשגת היעדים
 • הקמת מערך איסוף, עיבוד וניתוח נתוני תחלואה ופרסום קולות קוראים בעניין
 • הפחתת ריכוז החומרים המסוכנים באזור התעשייה הצפוני בתוך התקופה שתקבע
 • קביעת הגבלות סטטוטוריות בתוכנית מתאר ארציות ומחוזיות שיבטיחו את האפשרות לעמוד ביעדים שתגדיר התוכנית
 • הליך שיתוף ציבור

עוד הדגיש לסרי במכתבו כי מטרת התוכנית במפרץ חיפה לא הייתה להסיט את הזיהום מאזור חיפה לאזור אחר בארץ, כאשר הוא מעביר ביקורת על ההחלטה להעביר חלק מהתשתיות הלאומיות מאזור חיפה לאזור אשדוד.

מקורות זיהום אוויר באזור התעשייה באשדוד

באשדוד קיים ריכוז משמעותי של תשתיות מזהמות, ביניהן תחנת הכוח אשכול, הכוללת 8 יחידות ייצור חשמל מגז, בית הזיקוק אשדוד, מתקן התפלה, מפעלים לייצור כימיקלים, מפעלים לייצור חומרים מסוכנים, מפעלי מתכות ועוד.

באשר ליחידות ייצור החשמל המזהמות, כפי שדיווחנו לאחרונה, המשרד להגנת הסביבה הודיע כי במסגרת חידוש היתר הפליטה לאוויר של תחנת הכוח אשכול באשדוד, היחידות הישנות והמזהמות 9-6 לא יופעלו אלא בחירום לצורך הבטחת אספקת חשמל, והן ייסגרו סופית בסוף שנת 2026.

מעבר לכך, לפני כשנה דיווחנו כי החלו בעירות באתר פסולת באזור התעשייה הצפוני באשדוד, ואלה כובו וטופלו סופית, כפי שדיווחנו בינואר האחרון. מפגעי ריח וזיהום אוויר נוספים נגרמו מפעילות מט"שים באזור.

העברת מקורות זיהום מחיפה לאשדוד?

באשדוד מתנגדים להחלטה להקים בעיר תשתיות לאומיות חדשות שייגרמו לזיהום אוויר כחלק מהתוכנית העתידית לפיתוח מפרץ חיפה והפסקת הפעילות הפטרוכימית בחיפה. למשל, אחד הפרויקטים שאמור לתת מענה חלופי לפעילות הנוכחית של בזן במפרץ חיפה, הוא הקמת אתר לאחסון 10,000 טונה גפ"מ באשדוד.

דוגמא נוספת היא העברת הקונדנסט מאסדת לוויתן, לשימוש של בית הזיקוק באשדוד, במקום בית הזיקוק במפרץ חיפה.

בעיריית אשדוד אומרים כי החלטת הממשלה בעניין מפרץ חיפה לא כיוונה לכך שהפעילות המזהמת תעבור לאזור עמוס סיכונים אחר (אשדוד), תוך חשיפת תושבי אשדוד וסביבתה לסיכון סביבתי חמור. כך, אם תיושם תמ"א 75 בהתאם למתווה המוצע, התוצאה תהיה העתקת הסיכון החמור מחבל ארץ אחד לאחר, ללא שינוי ברמה הלאומית. בשל האמור, העירייה ואיגוד הערים מתנגדים בכל תוקף ליישום תמ"א 75 במתווה המוצע, המייעד את אזור התעשייה באשדוד כחלופה לפעילות המזהמת במפרץ חיפה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה