תושבי יבנה ואשדוד סובלים מריחות ומזיהום אוויר בשל שריפה באתר פסולת ופעילות מט"שים
לאחר פעולות אכיפה של המשרד להגנת הסביבה, אתר הפסולת הפיראטי מפנה פסולת והמט"שים כבר התקינו טכנולוגיות לצמצום מפגעי הריח
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/8/2023

בעקבות תלונות תושבים באזור אשדוד ויבנה על מטרדי ריח בחודשים האחרונים, גברה האכיפה נגד מפגעים סביבתיים ממקורות שונים, ביניהם מכוני טיהור שפכים (מט"שים) ואתר פסולת, אשר נחשדו כגורמים העיקריים למפגעי הריח באזור.  

אחד המקורות לריח הוא תחנת מעבר לפסולת שמפעילה קבוצת טלאור כראדי באשדוד ולפי המשרד להגנת הסביבה אינה פועלת עם הרישיונות וההיתרים הנדרשים בחוק. במרץ האחרון פרצה שריפת פסולת באתר, בעקבותיה הוצא לחברה צו לכיבוי השריפה באופן מיידי ולניקוי המפגעים.

על אף שהחברה כיבתה את האש הגלויה, כיסתה את הפסולת בעפר ופינתה חלק ממנה, המשרד להגנת הסביבה גילה בסיורים מאוחרים יותר כי בעירה פנימית עדיין מתרחשת באתר. לכן בשבוע שעבר הוא הודיע לחברה שהוא מאריך את הצו באישור בית המשפט ודורש ממנה לכבות את השריפה ולפנות את הפסולת לאתר מורשה, ולא לקלוט פסולת חדשה עד להסדרת הרישיונות.

מקור נוסף למפגעי ריח שמהם סובלים תושבי אשדוד ויבנה הוא כנראה שני מכוני טיהור שפכים: אחד של חברת "אדמה אגן" ושני של התאגיד העירוני אשדוד - "יובלים". בעקבות אכיפה נגד המט"שים, הם פעלו להפחית את הפליטות והמצב השתפר משמעותית לאחרונה. המצב אף הוא עתיד להמשיך להשתפר הודות לפרויקטים נוספים שנמצאים בעבודה. הפרטים המלאים בכתבה שלפניכם.


כתבות רלוונטיות:

  1. צו לפינוי פסולת מאתר טיפול מורשה עקב שריפת פסולת, 2.4.2023
  2. לאחר שנים: כובו בעירות פנימיות באתר פסולת בחדרה , 23.6.2023
  3. צו נגד מפעל של אלביט עקב זיהום אוויר, 15.3.2023
  4. צו הפסקת פעילות למפעל בטון בעטרות, 13.3.2023
  5. צו הפסקת פעילות לאתר מיחזור אגרגטים בעטרות, 24.10.2023
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר  infospot

הצעד הבא: פינוי הר הפסולת הבוער

כאמור, המשרד להגנת הסביבה דרש מחברת טלאור כראדי באשדוד לפעול מיידית לכיבוי השריפה שפרצה באתר הפסולת במרץ האחרון, ולפנות ממנו את הפסולת הנאמדת בכ-50 אלף קוב עד לאמצע אוגוסט. בנוסף לכך דרש המשרד להסדיר את ההיתרים והרישיונות ולהפסיק להפעיל את האתר ללא אישורים.

עד כה כיבו מפעילי האתר את הבעירה הגלויה וכיסו את הר הפסולת בעפר. בנוסף לכך הם פינו מהאתר עשרות אלפי טונות פסולת בניין, פסולות מתכת, בקבוקים וכו'. אולם בסיורים שנערכו באתר לאחר נקיטת צעדים אלה, נמצא שהשריפה לא כובתה לחלוטין ושהפסולת בתחנת המעבר בוערת בעירה פנימית וגורמת למפגעים לתושבי הסביבה. בעקבות כך הוארך צו ההפסקה המנהלי והמשטרה הירוקה פתחה בחקירה.

בעקבות פעולות האכיפה, מפעילי האתר צפויים להתחיל בכיבוי ופינוי הר הפסולת הבוער. העבודות צפויות להימשך עד כחודשיים ובמהלכן ייתכנו פליטות של מזהמים וריח מהאתר.

בעירות פנימיות באתר פסולת בחדרה כובו לאחר שנים

לפני כשנה בחודש יוני דיווחנו על מקרה אחר שבו הושלם כיבוי בעירות פסולת לאחר שנים במטמנת אביבית בחדרה. הבעירות כובו לאחר תהליך אכיפה ארוך שכלל התראות, צווים, שימוע, עיצום כספי והחלפת בעלות.

בעירות פנימיות במטמנות פסולת הן תופעה מוכרת בארץ ובעולם, אך לרוב הן מופיעות במטמנות שהוטמנה בהן פסולת אורגנית ואילו במקרה של מטמנת אביבית ואתר הפסולת של קבוצת כראדי מדובר על אתרי פסולת בניין, כך שמקור השריפה לא ברור.

במטמנות פסולת שבהן יש פסולת אורגנית, 2 תהליכים אופייניים יוצרים תנאים אידיאליים לשריפות ממושכות: ראשית, תהליך פירוק אנאירובי, ללא נוכחות חמצן, היוצר גז מתאן [CH4]. מתאן הוא גז נפיץ ודליק הנחשב ל"גז חממה" שגורם לשינוי האקלים. זו הסיבה שבאתרי פסולת תקניים (גם לא פעילים) נהוג לשאוב את המתאן ולשרוף אותו בצורה מבוקרת או להשתמש בו כמקור אנרגיה (ביוגז). אולם באתרים לא תקניים או לא מפוקחים, המתאן מצטבר בערימות הפסולת ועשוי להתלקח או להשתחרר לאטמוספירה ולפגוע בסביבה.

התהליך השני האופייני לפסולת אורגנית דוגמת גזם הוא תהליך פירוק אירובי, כלומר בנוכחות חמצן. אחד משלבי התהליך הוא עלייה בטמפרטורה ("נקודה חמה"), מצב שיכול להימשך שבועות ואף שנים.

כאשר 2 התהליכים נפגשים, כלומר אותה "נקודה חמה" נפגשת עם כיס של גז מתאן, עלולה להתרחש התלקחות. סוג שריפה זה מכונה "בעירה פנימית". קשה להבחין בה באתר פסולת מכיוון שהבעירה מתרחשת במעמקי הפסולת. כאשר ניגשים לכבות שריפה זו יש להשתמש בכלים כבדים לשיטוח גבעות הפסולת ורק אז לכבותה עם מים, וחוזר חלילה. מהסיבות הללו, שריפות מסוג זה נמשכות זמן רב, מה שמביא לפגיעה בבריאות הציבור בשל המזהמים הנפלטים לאוויר וגורם לפגיעה בסביבה, גם עקב שחרור המתאן לאטמוספרה והשפעתו על שינוי האקלים וגם בשל מי הכיבוי שהופכים לתשטיף הדורש טיפול.

ריחות ממט"שים באשדוד

מקור נוסף למפגעי ריח באזור אשדוד ויבנה הם שני מט"שים. לפי המשרד להגנת הסביבה, חברת אדמה-אגן הוסיפה למט"ש התעשייתי שלה מסנני פחם לנטרול הריחות וחיברה מתקנים ומכליות למערכת הטיפול בפליטות לאחר שהמשרד ערך לה שימוע. כתוצאה מכך חלה הפחתה משמעותית בפליטות הריח מהאתר. כמו כן, החברה רוכשת מחמצן תרמי (RTO) לטיפול במפגעי הריח והיא צפויה להשלים את התקנתו במהלך השנה הקרובה, דבר שישפר את המצב.

גם המט"ש העירוני של תאגיד יובלים ביצע פעולות לצמצום הריחות לאחר התראה ושימוע. במט"ש הושלמה ההקמה של מבנה חדש וסגור לטיפול ראשוני בשפכים הנקלטים במט"ש בחודש יולי האחרון. החברה אף מיישמת נוהל תפעול למאגר ויסות השפכים כדי להביא למינימום את היווצרות מטרדי הריח כתוצאה מפעילות המאגר.

אין חריגה מערכי סביבה

לפי המשרד להגנת הסביבה, בבדיקות שערך בחודשים האחרונים באזורים שמתקבלים בהם תלונות על ריח ביבנה ובסביבה, תוצאות המדידה ב-14 סבבי מדידה הצביעו על ריכוזים נמוכים, העומדים בערכי סביבה. באחד מימי המדידה נמצא ריכוז גבוה של מימן גופרי היכול להעיד על מקור מטרד הריח (89% מעל ערך היעד החצי-שעתי). עוד נמדדו עליות מעל ערך היעד היממתי של פורמאלדהיד, דבר נפוץ בבדיקות רבות ברחבי הארץ.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "ההפרות המתמשכות של החברה גרמו למפגעי ריח וזיהום אוויר וכן לפגיעה באיכות החיים של תושבי האזור. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול באמצעות כל הכלים האכיפתיים והמנהליים העומדים לרשותו, עד להסרה מלאה של המפגעים, לטובת בריאות הסביבה והתושבים".

עיריית אשדוד: "אשדוד מובילה בשנים האחרונות את המאבק במזהמים, ודוגמה לכך היא שיקום נחל לכיש. בתחום זיהום האוויר, העירייה, בשיתוף כל הגורמים, נוקטת מדיניות לאסדרה, פיקוח וטיפול מול המזהמים. אנו עושים זאת הן בפעילות יום-יומית אינטנסיבית בשטח הן ברמת התכנון והחקיקה, על מנת להבטיח את איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה גם לשנים הבאות".

עיריית יבנה: "מטרדי הריחות וזיהום האוויר מחייבים את כלל השותפים לוודא כי המפעלים הפועלים במרחב עומדים בתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה למניעת פליטות אסורות. מטרד הריח חייב להיפסק, ויפה שעה אחת קודם. העירייה פועלת בשיתוף עם משרדי הממשלה ועומדת בקשר רציף עם מטה המאבק של התושבים על-מנת להביא לשינוי המצב הקיים, כולל הצבת ניידת לניטור זיהום אוויר בשכונת נאות שמיר למעקב, למדידה ולרישום של ריכוזי מזהמים באוויר לצד דיוני סטטוס שוטפים עם כלל הגורמים".

רומי אבן דנן, מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה: "בשנה האחרונה מיושמת במרחב האיגוד תוכנית מעמיקה ומקיפה לאסדרת ומניעת מפגעי זיהום אוויר וריח באזור התעשייה הצפוני באשדוד, בשיתוף כל הגורמים. הפעולות המשמעותיות שננקטו מול קבוצת כראדי הן חלק מהמגמה להגברת האסדרה והאכיפה מול מפעלי התעשייה במרחב. התוכנית כוללת אסדרת הרישוי והתנאים הסביבתיים, פיקוח אינטנסיבי, דיגום וניטור שוטפים, סיורים בשטח וביקורות פתע במפעלים, השתתפות ומתן חוות דעת בוועדות התכנון, הגשת ניירות עמדה והשתתפות פעילה בישיבות בכנסת ובממשלה".


  ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
חן בקרת אקלים שרון וסרשפרונג 072-3943015 hbakara@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>