צו הפסקת פעילות למפעל בטון בעטרות
האכיפה באזור התעשייה עטרות נמשכת: צו הפסקה למפעל בטון של חברת שפיר שפעל ללא רישיון עסק וללא קירוי תאי אחסון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 13/3/2023

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא הוציא צו הפסקה מנהלי למפעל בטון של חברת שפיר שפועל באזור התעשייה עטרות בירושלים. לפי הודעת המשרד, המפעל פועל ללא רישיון וללא אמצעי הגנה מספקים למניעת מפגעים סביבתיים.

המפעל ביקש רישיון עסק ביוני 2022, והמשרד להגנת הסביבה התנה את מתן הרישיון בדרישות שונות. החברה ערערה ונדחתה. למרות זאת, היא המשיכה לפעול ללא רישיון וללא עמידה בדרישות. בעקבות כך המשרד להגנת הסביבה ערך לה שימוע, בו החברה הבטיחה לקיים את הדרישות בתוך מספר חודשים, אך בינתיים המשיכה להפעיל את העסק, כפי שהתברר בסיור פיקוח. בעקבות כך המשרד הוציא צו הפסקה מנהלי נגד החברה.

כתנאי לקבלת רישיון עסק, המשרד להגנת הסביבה בין היתר דרש מהחברה קירוי של תאי הקבלה ותאי האחסון במפעל והתקנת מתקן לשטיפת גלגלים ביציאה משטח המפעל – זאת במטרה למנוע ענני אבק ומפגעים סביבתיים.

באזור התעשייה עטרות מדי שנה נמדדות מאות חריגות מערכי איכות האוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף PM10. במטרה להפוך את המגמה, בשנתיים האחרונות המשרד להגנת הסביבה הגביר את אכיפתו באזור.


כתבות רלוונטיות:

  1. צו הפסקת פעילות לאתר מיחזור אגרגטים בעטרות, 24.10.2023
  2. כתב אישום נגד מפעל בעטרות בגין זיהום אוויר, 22.8.2022
  3. צו סגירה לתחנת מעבר לפסולת בניין באזור התעשייה עטרות, 16.8.2022
  4. זיהום אוויר חריג באזור התעשייה עטרות בירושלים, 19.4.2017
  5. צו סגירה זמני למפעלים באזור התעשייה עטרות, 08.6.2020
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר  infospot

לפני 5 חודשים: סגירת מפעל מיחזור אגרגטים בעטרות

מפעל הבטון של חברת שפיר הוא לא היחיד בעטרות שקיבל צו הפסקת פעילות לאחרונה. כפי שדיווחנו כאן בחודש אוקטובר, המשרד להגנת הסביבה הוציא צו הפסקה מנהלי גם לאתר ייצור ומיחזור אגרגטים וחומרי חציבה של חברת אבן עמי הנדסה אזרחית הפועל באזור התעשייה עטרות, זאת משום שהוא פעל לכאורה ללא רישיון עסק וגרם למפגעים סביבתיים.

המשרד להגנת הסביבה אמר אז שהוא התנה את מתן רישיון העסק בדרישות שונות. בהמשך התברר שהן לא מולאו ולמרות זאת המפעל המשיך לפעול, בדומה למקרה הנוכחי עם המפעל של חברת שפיר.

בשני המקרים, הוצאת הצו הייתה צעד סופי בתהליך שנמשך חודשים ארוכים. קודם ניתנו תנאים למתן רישיון, לאחר שאלה לא קוימו והמפעלים המשיכו לפעול נערך להם שימוע, לאחר מכן נערכו סיורי פיקוח ורק כאשר גם אלה לא גרמו לחברות להפסיק לפעול תוך פגיעה בסביבה, ניתן להן צו הפסקת פעילות.

מקרים אלה מצטרפים לשורה של צעדי אכיפה שנקט המשרד להגנת הסביבה כנגד עסקים שונים באזור התעשייה עטרות בשנתיים האחרונות במטרה להפחית את זיהום האוויר באזור.

הכרזה על אזור התעשייה עטרות כ'נפגע זיהום אוויר'

לפני כחצי שנה דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה מקדם המלצה להכריז על אזור התעשייה עטרות כ'אזור נפגע זיהום אוויר'. אם כך ייעשה, עיריית ירושלים תהיה מחויבת לפעול כדי לצמצם את זיהום האוויר.

רק לאחרונה עדכנו כאן שהמשרד להגנת הסביבה הכריז על התחנה המרכזית החדשה בתל אביב כאזור נפגע זיהום אוויר, זאת למרות מאמציהם של משרד התחבורה ועיריית תל אביב לבצע את הנדרש מהם כדי לבטל את ההכרזה.

זאת הייתה הפעם הראשונה ששר/ה להגנת הסביבה עושה שימוש בסמכותה מכוח חוק אוויר נקי להכריז על 'אזור נפגע זיהום אוויר'. ההכרזה מחייבת את עיריית תל אביב לפעול בלוח זמנים מוגדר להפחתת זיהום האוויר.

מה פירוש "אזור נפגע זיהום אוויר"?

לפי סעיף 11 בחוק אוויר נקי, כאשר קיימת חריגה מתמשכת או חוזרת ונשנית מערכי סביבה או זיהום אוויר חריג, השר/ה להגנת הסביבה תכריז על האזור כאזור נפגע זיהום אוויר ותודיע על כך לרשות המקומית הרלוונטית. ההכרזה תהיה תקפה לשנתיים, עם אפשרות הארכה, אך ניתן לבטלה גם קודם בהתאם למצב בשטח.

בעקבות ההכרזה, הרשות או הרשויות המקומיות שבשטחן נמצא האזור המזוהם או שאחריות למפגע, יחויבו להכין תוכנית פעולה לשיפור איכות האוויר ולהגישה בתוך 6 חודשים לשר/ה להגנת הסביבה. התוכנית תכלול בין השאר יעדים לשיפור איכות האוויר ופירוט על הדרכים להשגת היעדים. לאחר שהשר/ה יאשרו את התוכנית יהיה על הרשות/ות ליישמה בלוחות הזמנים שקבעו.

דוח איכות אוויר באזור התעשייה עטרות

כפי שדיווחנו לאחרונה, המשרד להגנת הסביבה ניתח את איכות האוויר באזור התעשייה עטרות, ומדוח שפרסם בנושא אפשר ללמוד כי מדי שנה נמדדות מאות חריגות מערכי איכות האוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף PM10.

בשנים 2015 עד 2021 נמדדו מאות(!) חריגות מדי שנה מערך הסביבה היומי הממוצע (130 מק"ג/מ"ק) של PM10. באותן שנים נמדדו עשרות(!) חריגות מדי שנה גם בערך ההתרעה היומי הממוצע (300 מק"ג/מ"ק).

ערכי ההתרעה לאיכות אוויר נחשבים לערכים שחריגה מהם, בחשיפה לזמן קצר, גורמת לסיכון או לפגיעה בבריאותם של בני אדם, ושיש לנקוט אמצעים מידיים למניעתם. על פי חוק אוויר נקי זיהום אוויר חריג הוא חריגה מערכי התראה.

החריגות הנ"ל מציבות את אזור התעשייה עטרות כאחד ממוקדי זיהום האוויר החמורים בישראל.

המשרד להגנת הסביבה ציין כי מדובר במזהם עם השפעות חמורות על בריאות האדם התורם לתחלואה ולתמותה. יצוין כי הריכוז הממוצע היממתי בכל תקופת המדידות היה נמוך מערך הסביבה.

ב-2 מתוך 3 המדידות שבוצעו ב-2021, בנוסף לניטור של התחנות הקבועות, נמצאו חריגות גם בריכוזי 5.PM2. מאחר שמדובר בחלקיק קטן יותר מ- PM10- הוא גם מסוכן יותר לבריאות.

התייחסויות

תגובת חברת שפיר: ״חברת שפיר היא חברה שומרת חוק, ומפעלה באזור התעשייה עטרות אינו גורם למפגעים סביבתיים. להשקפת החברה לא היה מקום להוצאת הצו. החברה תדון בימים הקרובים עם הרשויות הרלוונטיות במטרה להגיע להסדר שייתר את הצו ויאפשר את חידוש פעילות המפעל״.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה