צו סגירה זמני למפעלים בגלל זיהום אוויר באזור התעשייה עטרות ליד ירושלים
המשרד להגנ"ס הוציא צו סגירה ל 30 יום לשני מפעלים שנמצאו כגורמים לזיהום אוויר ואשר לא תיקנו את הליקויים שנדרשו לטפל בהם. מפעל נוסף בעטרות נסגר בעקבות אכיפה של המשרד להגנ"ס ונגד מפעל אחר הוגש כתב אישום
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/6/2020

 

המשרד להגנ"ס הוציא צווי סגירה ל־30 יום לשני מפעלים באזור התעשייה עטרות שבירושלים: מטמנות זמורה ותעשיות רדימיקס ישראל. צו הסגירה ניתן בשל ליקויים והפרות של התנאים ברישיון העסק הגורמים למפגעים סביבתיים ביניהם זיהום אוויר ולאחר שניתנה למפעלים שהות לתקן את הליקויים – אך אלה לא טופלו.

כמו כן, לפי הודעת המשרד להגנ"ס, מפעל בטון נוסף באזור התעשייה עטרות סגר את שעריו באופן עצמאי בעקבות צעדי אכיפה פליליים שנקט נגדו המשרד, לאחר שהתגלה כי גם הוא גורם לזיהום אוויר חריג. בנוסף, המשרד מדווח כי הוגש כתב אישום פלילי ובקשה לצו סגירה שיפוטי נגד מפעל בטון אחר שגרם לזיהום אוויר חריג באזור.


כתבות רלוונטיות:

  1. זיהום אוויר חריג באזור התעשייה עטרות בירושלים, 19/4/2017
  2. עסקים נקנסו במסגרת מבצע אכיפה סביבתי בעטרות, 31/3/2019
  3. המשרד להגנ"ס הגביר את האכיפה נגד מטרדי ריח בקריות, 20/11/2018
  4. חצי טון של חומצה גופרתית נתפסו בעסק פיראטי, 17/6/2018
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר |  infospot

ריכוזים גבוהים של מזהמי אוויר מסוכנים

אזור התעשייה עטרות נמצא במעקב ופיקוח של המשרד להגנ"ס כבר זמן מה, לאחר שזוהתה במקום בעיה של זיהום אוויר. עוד בשנת 2017 דיווח המשרד כי בבדיקות ניטור איכות אוויר שבוצעו באזור נמצאו ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימתיים [PM] החורגים מערכי ההתרעה של איכות האוויר, במשך עשרות ימים במהלך השנה.

לאחרונה, באמצעות תחנת הניטור המקומית בוצע ניטור אוויר, והנתונים הראו ריכוזים גבוהים מאוד של חומר חלקיקי עדין מרחף, PM10. בעקבות הנתונים החריגים החליט המשרד להגנ"ס לנקוט בצעדים שונים מול המפעלים שזוהו כמקורות האבק המרכזיים: חברת מטמנות זמורה, המנהלת תחנת מעבר ומיון פסולת מסוג עודפי עפר, וחברת תעשיות רדימיקס, המפעילה מפעל לייצור בטון.

שתי החברות נקראו בנפרד לשימוע. המשרד הציב בפניהם תנאים נוספים לקבלת רישיון עסק, ביניהם דרישה לקירוי מפעלי בטון ותחנות מעבר לפסולת בניין.

צו סגירה ל 30 יום עד תיקון הליקויים

לפי ההודעה של המשרד להגנ"ס, חברת מטמנות זמורה לא ביצעה קירוי לתחנת המעבר ולא הגישה תוכנית לקירוי, אף שזו נדרשה ממנה תוך 60 יום ממועד השימוע. במקום זאת הגישה תוכנית לצמצום והפחתת פליטות – תוכנית שלא עונה על הדרישות ברישיון העסק או על דרישות השימוע.

לאור החשש לבריאות הציבור החליט מנהל מחוז ירושלים במשרד הגנת הסביבה, שוני גולדברגר, להוציא צו הפסקה מנהלי לסגירת העסק ל 30 יום.

גם חברת תעשיות רדימיקס, המפעילה מפעל לייצור בטון באזור התעשייה עטרות, הפרה את התנאים ברישיון העסק ותפקדה באופן לקוי תוך גרימת מפגעים סביבתיים, לפי בדיקות שביצע המשרד להגנ"ס. בסיורים שנערכו במפעל נמצאו ליקויים רבים, ביניהם גלישת חומר בניין מעבר לגדר המפעל – עבירה שהובילה לקנס כספי.

גם במקרה הזה, לאחר השימוע לחברת רדימיקס, נמצא כי הליקויים וההפרות לא תוקנו. בעקבות החשש מפגיעה בבריאות הציבור, שכן בסמוך למפעל קיימים מבני ציבור ועסקים המאכלסים קהל רב, החליט מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנ"ס להוציא צו הפסקה מנהלי לסגירת המפעל. 

המפעלים יוכלו לשוב לפעילות רק לאחר שימלאו את כל דרישות המשרד, ולאחר ביטול רשמי של הצו על-ידי מנהל המחוז. לבית המשפט יש את הסמכות להאריך את הצו מעבר ל־30 יום או לבטלו, בהתאם לנסיבות. 


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: