צו הפסקת פעילות לאתר מיחזור אגרגטים באזור התעשייה עטרות
אתר שטיפה ומיחזור של אגרגטים וחומרי חציבה פעל לכאורה ללא רישיון עסק וגרם למפגעים סביבתיים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/10/2022

המשרד להגנת הסביבה הוציא לאחרונה צו הפסקה מנהלי לאתר ייצור ומיחזור אגרגטים וחומרי חציבה של חברת אבן עמי הנדסה אזרחית הפועל באזור התעשייה עטרות שבירושלים. זאת משום שהאתר פעל לכאורה ללא רישיון עסק וגורמת למפגעים סביבתיים.

לפי המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2019 הוא התנה את מתן הרישיון לעסק בתנאים מוקדמים, ביניהם גידור שטח העסק והתקנת מערכת מתזים אוטומטית לשטיפת גלגלי כלי הרכב היוצאים מהעסק. התנאים לא מולאו ולכן הרישיון לא ניתן, אך הדבר לא מנע מהחברה לפעול.

בתום סיור של המשרד באוקטובר 2021, נדרשו בעלי החברה לפנות את כל החומר המאוחסן באתר והודגש בפניהם כי אין לבצע כל פעילות בלא רישיון. חודשיים מאוחר יותר שבו נציגי המשרד לביקורת בעסק וגילו שהליקויים טרם תוקנו, חומרים רבים מאוחסנים בתאי אחסון בלא קירוי, והחברה ממשיכה לפעול ללא רישיון.


כתבות רלוונטיות:

 1. כתב אישום נגד מפעל בעטרות בגין זיהום אוויר, 22.8.2022
 2. צו סגירה לתחנת מעבר לפסולת בניין באזור התעשייה עטרות, 16.8.2022
 3. זיהום אוויר חריג באזור התעשייה עטרות בירושלים, 19.4.2017
 4. צו סגירה זמני למפעלים באזור התעשייה עטרות, 08.6.2020
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר  infospot

בעלי החברה זומנו לשימוע לפני צו הפסקה מנהלי

בעקבות ההפרות החוזרות ואי עמידה בתנאים המוקדמים ברישיון העסק, זומנו בעלי החברה לשימוע לפני הוצאת צו הפסקה מנהלי. בשימוע הובהר לבעלים כי נדרש לקבל רישיון כדין ולמלא את כל הדרישות המופיעות בתנאים המוקדמים, לרבות:

 • גידור שטח העסק בגדר היקפית בגובה 2 מטרים
 • התקנת אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר בשער הכניסה
 • קירוי תאי הקבלה ותאי האחסון בעסק
 • מערכת מתזים אוטומטית לשטיפת גלגלי כלי הרכב היוצאים מן העסק
 • התקנת מערכת ערפול בתאים שתפעל בעת העמסת תוצרים

לאחר השימוע קיים המשרד סיורים נוספים, כולל סיור פתע. אך ממצאי הסיורים העלו כי החברה לא תיקנה את הליקויים ולכן הוחלט להוציא לה צו הפסקה מנהלי, שמשמעותו סגירת העסק לאלתר.

האתר המדובר, של חברת אבן עמי הנדסה אזרחית, מהווה חלק ממערך ייצור ומחזור אגרגטים וחומרי חציבה של החברה, שקולט, שוטף וגורס עודפי עפר ואגרגטים כגון: בקלש,פוליה,עדש, שומשום, חול ומצע א'.

חברת אבן עמי הנדסה אזרחית עוסקת בעבודות עפר, תשתית ופיתוח ברחבי הארץ. בין הפעילויות שלה, החברה מפעילה את מטמנת הפסולת חרובית עבור איגוד ערים דרום יהודה, הממוקמת באזור בית שמש.

החמרת אכיפה בשל זיהום אוויר בעטרות

המקרה המתואר לעיל מצטרף לשורה של צעדי אכיפה שהמשרד להגנת הסביבה נקט בחודשים האחרונים כלפי מפעלים ובתי עסק באזור התעשייה עטרות, שבשנים האחרונות ידוע כמוקד זיהום אוויר אזורי.

בין היתר דיווחנו לאחרונה כי המשרד להגנ"ס הגיש כתב אישום נגד מפעל על גרימת זיהום אוויר חמור, הפרת היתר רעלים וגרימת מפגעי ריח סמוך לבית ספר ולשכונות מגורים, אשר שוכנים בסמוך לאזור התעשייה.

כמו כן, דיווחנו כי המשרד הוציא בעת האחרונה צו סגירה לתחנת מעבר לפסולת בניין באזור התעשייה עטרות בירושלים בגין גרימת זיהום אוויר חמור, סיכון בריאות הציבור ואי עמידה בתנאים הסביבתיים ברישיון העסק.

במקרה אחר, הטיל המשרד עיצום כספי בסך 860 אלף ₪ על יקב מעטרות בגין הפרות חוזרות של תנאים בהיתר הרעלים, אחזקה לקויה ושלא כהוראות של חומרים מסוכנים ובגין חוסר מוכנות לאירועי חומרים מסוכנים.

המקרים האלה מצטרפים לצעדי אכיפה נוספים מהשנים האחרונות.

דוח איכות אוויר באזור התעשייה עטרות

דוח של המשרד להגנת הסביבה שהגיע לידינו (קישור לדוח בתחתית הכתבה), אשר מנתח את איכות האוויר באזור התעשייה עטרות, מלמד כי מדי שנה נמדדות מאות חריגות מערכי איכות האוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף PM10.

בשנים 2015 עד 2021 נמדדו מאות(!) חריגות מדי שנה מערך הסביבה היומי הממוצע (130 מק"ג/מ"ק) של PM10. באותן שנים נמדדו עשרות(!) חריגות מדי שנה גם בערך ההתרעה היומי הממוצע (300 מק"ג/מ"ק).

ערכי ההתרעה לאיכות אוויר נחשבים לערכים שחריגה מהם, בחשיפה לזמן קצר, גורמת לסיכון או לפגיעה בבריאותם של בני אדם, ושיש לנקוט אמצעים מידיים למניעתם. ע"פ חוק אוויר נקי זיהום אוויר חריג הוא חריגה מערכי התראה.

החריגות הנ"ל מציבות את אזור התעשייה עטרות כאחד ממוקדי זיהום האוויר החמורים בישראל.

המשרד להגנ"ס מציין כי מדובר במזהם עם השפעות חמורות על בריאות האדם התורם לתחלואה ולתמותה. יצוין כי הריכוז הממוצע היממתי בכל תקופת המדידות היה נמוך מערך הסביבה.

ב-2 מתוך 3 המדידות שבוצעו ב-2021, בנוסף לניטור של התחנות הקבועות, נמצאו חריגות גם בריכוזי 5.PM2. מאחר שמדובר בחלקיק קטן יותר מ- PM10- הוא גם מסוכן יותר לבריאות.

הכרזה על אזור התעשייה עטרות כ'נפגע זיהום אוויר'

לאחרונה דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה מקדם המלצה להכריז על אזור התעשייה עטרות כ'אזור נפגע זיהום אוויר'. אם כך ייעשה, עיריית ירושלים תהיה מחויבת לפעול כדי לצמצם את זיהום האוויר.

רק לאחרונה עדכנו כאן שהמשרד להגנת הסביבה הכריז על התחנה המרכזית החדשה בתל אביב כאזור נפגע זיהום אוויר, זאת למרות מאמציהם של משרד התחבורה ועיריית תל אביב לבצע את הנדרש מהם כדי לבטל את ההכרזה.

זאת הייתה הפעם הראשונה ששר/ה להגנת הסביבה עושה שימוש בסמכותה מכוח חוק אוויר נקי להכריז על 'אזור נפגע זיהום אוויר'. ההכרזה מחייבת את עיריית תל אביב לפעול בלוח זמנים מוגדר להפחתת זיהום האוויר.

מה פירוש "אזור נפגע זיהום אוויר"?

לפי סעיף 11 בחוק אוויר נקי, כאשר קיימת חריגה מתמשכת או חוזרת ונשנית מערכי סביבה או זיהום אוויר חריג, השר/ה להגנת הסביבה תכריז על האזור כאזור נפגע זיהום אוויר ותודיע על כך לרשות המקומית הרלוונטית. ההכרזה תהיה תקפה לשנתיים, עם אפשרות הארכה, אך ניתן לבטלה גם קודם בהתאם למצב בשטח.

בעקבות ההכרזה, הרשות או הרשויות המקומיות שבשטחן נמצא האזור המזוהם או שאחריות למפגע, יחויבו להכין תוכנית פעולה לשיפור איכות האוויר ולהגישה בתוך 6 חודשים לשר/ה להגנת הסביבה. התוכנית תכלול בין השאר יעדים לשיפור איכות האוויר ופירוט על הדרכים להשגת היעדים. לאחר שהשר/ה יאשרו את התוכנית יהיה על הרשות/ות ליישמה בלוחות הזמנים שקבעו.

התייחסויות

יואב גואל, סגן מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה: "מיקומה של חברת אבן עמי הנדסה אזרחית בסמוך לבתי ספר, לבסיס חיילים ולריכוזי אוכלוסייה מחייב עמידה בתנאי עסק מחמירים. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפקח ולאכוף על מנת להבטיח שתושבי האזור וירושלים ינשמו אוויר נקי ובטוח".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה