אירופה מרחיבה ומחמירה את חובת הדיווח על אחריות תאגידית. גם לחברות זרות
ההערכה היא כי 50,000 חברות יחויבו בדיווח אחריות תאגידית, לפי תקן דיווח אירופאי חדש ואחיד, כולל חובת אימות על ידי גורם חיצוני
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/10/2022

האיחוד האירופי עומד להכניס לתוקף חקיקה (דירקטיבה CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive) שתרחיב ותחמיר את חובת הדיווח על אחריות תאגידית של חברות אירופאיות, והפעם חובת הדיווח תחול גם על חברות זרות לא אירופיות שפועלות באיחוד.

כבר לפני שנה וחצי דיווחנו על טיוטת החקיקה שפורסמה להערות. בינתיים החקיקה עברה מספר שלבים, עד שלפני כ-4 חודשים הפרלמנט האירופאי אישר את נוסח החקיקה החדשה, ולאחר עוד מספר הליכים בירוקרטיים שאמורים להסתיים בקרוב, החקיקה אמורה להכנס לתוקף.

חובת דיווח אחריות תאגידית קיימת באיחוד האירופאי משנת 2016 ושמה NFRD: Non-Financial Reporting Directive. הדירקטיבה הקיימת מחייבת רק חברות אירופאיות בעלות עניין לציבור עם למעלה מ-500 עובדים לדווח על אחריות תאגידית – מדובר בכ 11,700 חברות.

הדירקטיבה החדשה CSRD, מגדירה קריטריונים חדשים לחברות שיחויבו בחובת דיווח אחריות תאגידית, שתחול על פי ההערכות על כ – 50,000 חברות, בינהן גם חברות שלא רשומות באירופה, אך פועלות בה.

בנוסף, הדירקטיבה החדשה קובעת כללים אחידים בנוגע לשיטת הדיווח, בשאיפה ליצור האחדה בשיטת הדיווח ולהבטיח את האפשרות שמשקיעים וצרכנים יוכלו להשוות בין הדיווחים בקלות.

כמו כן, נוספה דרישה שדוחות האחריות התאגידית יחויבו לעבור אימות על ידי גורם חיצוני.


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכוני חקיקה סביבתית באירופה, 20.5.2021
  2. חקיקה חדשה מחייבת פרסום דוח אחריות תאגידית באירופה, 13.3.2016
  3. מגמה עולמית: הגברת אכיפה בגין מהימנות הצהרות סביבתיות, 10.8.2022
  4. מענק מדינה גרם לגידול דרמטי בפרסום דוחות אחריות תאגידית ב-2021, 27.7.2022
  5. אחריות תאגידית סביבתית |   infospot

איזה חברות יידרשו לדיווח אחריות תאגידית?

להלן תמצית הקריטריונים שמציעה הדירקטיבה החדשה לסוגי החברות עליהן תחול חובת דיווח אחריות תאגידית הן

להמשך קריאת הכתבה המלאה