אחריות תאגידית סביבתית

אחריות תאגידית סביבתית
אחריות תאגידית - Corporate Social Responsibility או בשמה המעודכן ESG Environmental Social Governance, נהפכת בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מהתנהלות עסקית וכוללת בתוכה נושאים כגון: איכות סביבה, דאגה לעובדים, קשר עם הקהילה, תרומות, שקיפות ועוד. אנו מתמקדים בפן הסביבתי של דו"חות אחריות תאגידית
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/1/2023

אחריות תאגידית - Corporate Social Responsability או בשמה המעודכן ESG Environmental Social Governance, מתייחסת לאחריות ולהשפעה של עסקים על היבטים נוספים להיבט הפיננסי: איכות סביבה, זכויות עובדים, קשר עם הקהילה, תרומות, שקיפות ועוד. כמו כן, האחריות התאגידית מציגה תפיסה של מחויבות הארגון לבעלי עניין נוספים מלבד בעלי המניות: העובדים, הצרכנים, הספקים, התושבים השכנים, החברה בכללותה וגם הסביבה והטבע וכו'.

הגידול של חברות בעולם העוסקות בהיבטים של אחריות תאגידית, צמח בעשורים האחרונים, על רקע ביקורת ציבורית כלפי חברות ומנהלים שהתמקדו אך ורק בהגדלת שורת הרווח ובכך התעלמו מהשפעתם ואחריותם על היבטים סביבתיים וחברתיים.

דוחות אחריות תאגידית

דוח אחריות תאגידית הוא אחד הכלים לעקוב, לנהל, ליצור מחויבות ולפרסם ברבים את ביצועי האחריות התאגידית של ארגון.

אחריות תאגידית: וולנטרי או חובה?

בשנים האחרונות עברה חקיקה באירופה המחייבת ארגונים המעסיקים מעל 500 עובדים בפרסום דוחות אחריות תאגידית. ניתנה גמישות לארגון להחליט באיזה פורמט לפרסם את הדוח ומה צריך להיות כלול בו.

בישראל, אין חובת פרסום דוחות אחריות תאגידית למעט שני יוצאים מן הכלל: הבנקים והחברות הממשלתיות.

חובת דיווח אחריות תאגידית של הבנקים בישראל

בשנת 2011 המפקח על הבנקים פרסם דרישה מהבנקים לפרסם דוחות אחריות תאגידית החל משנת הפעילות 2012 ומאז חמשת הבנקים הגדולים בישראל מפרסמים דוחות אחריות תאגידית מדי שנה או שנתיים.

קישור לדרישת הדיווח הראשונה מהבנקים בישראל, המפקח על הבנקים, 2011 [pdf]

קישור לדרישת דיווח שנתית מהבנקים בישראל, המפקח על הבנקים, 2015 [pdf]

חבות דיווח בר קיימא של החברות הממשלתיות בישראל

בהמשך לההחלטת ממשלה מס' 246 משנת 2003 "תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא בישראל", רשות החברות הממשלתיות פרסמה בשנת 2009 הנחיות ליישום תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות

ההנחיות שמות דגש על ההשפעה הסביבתית של החברות הממשלתיות ודורשת, בין השאר, לדווח לרשות החברות הממשלתיות, מדי שנה, אודות יישום תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא של כל חברה ממשלתית.

אלא שתוכן הדיווח ומאפייניו הינם בגדר המלצה, וכך, רק חברות ממשלתיות בודדות, לוקחות על עצמן להכין ולפרסם דו"ח אחריות תאגידית בהיקף ובתקן בינלאומי מקובל. חלק נוסף מהחברות הממשלתיות מפרסמות דיווח לקוני קצר, ואילו מרבית החברות הממשלתיות (למיטב ידיעתנו) כלל לא עומדות בדרישת הבסיס של פרסום דיווח שנתי על יישום תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא.

קישור להנחיות יישום תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברות הממשלתיות, 06.2009

הממשלה תומכת כספית בחברות שיפרסמו דוח אחריות תאגידית ESG

במהלך שנת 2020 המשרד לנושאים אסטרטגיים פרסם 2 סבבים של קול קורא לתמיכה כספית עד 100,000 ₪ בחברות שרוצות לפרסם דוח אחריות תאגידית ESG. הקול הקורא היה מיועד לחברות שלא פרסמו דוחות מסוג זה בשנים האחרונות ולכן צפוי היה להגדיל משמעותית את כמות החברות המדווחות בישראל.

בסבב הראשון זכו 17 חברות. 15 חברות זכו בסבב השני. התוכנית נועדה לקדם הסברה כלכלית חיובית של חברות ישראליות בעולם.

מאגר מידע של דוחות אחריות תאגידית

על מנת לאפשר לעוסקים בתחום האחריות התאגידית ולכלל הציבור גישה נוחה לדוחות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל במשך השנים, להלן מאגר מידע של דוחות אחריות תאגידית:

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית ESG שפורסמו בישראל בשנת 2023

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2022

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2021

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2020

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2019

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2018

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2017

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2016

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2015

כתבות מעניינות שכדאי לקרוא בנושא אחריות תאגידית

ליקטנו עבורכם כתבות מעניינות שעוסקות בתחום של אחריות תאגידית:

אחריות תאגידית סביבתית

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים