אחריות תאגידית סביבתית

אחריות תאגידית סביבתית
אחריות תאגידית - Corporate Social Responsibility, נהפכת בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מהתנהלות עסקית וכוללת בתוכה נושאים כגון: איכות סביבה, דאגה לעובדים, קשר עם הקהילה, תרומות, שקיפות ועוד. אנו מתמקדים בפן הסביבתי של דו"חות אחריות תאגידית
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 14/5/2019

אחריות תאגידית - Corporate Social Responsability מתייחסת לאחריות ולהשפעה של עסקים על היבטים נוספים להיבט הפיננסי: איכות סביבה, זכויות עובדים, קשר עם הקהילה, תרומות, שקיפות ועוד. כמו כן, האחריות התאגידית מציגה תפיסה של מחויבות הארגון לבעלי עניין נוספים מלבד בעלי המניות: העובדים, הצרכנים, הספקים, התושבים השכנים, החברה בכללותה וגם הסביבה והטבע וכו'.

הגידול של חברות בעולם העוסקות בהיבטים של אחריות תאגידית, צמח בעשורים האחרונים, על רקע ביקורת ציבורית כלפי חברות ומנהלים שהתמקדו אך ורק בהגדלת שורת הרווח ובכך התעלמו מהשפעתם ואחריותם על היבטים סביבתיים וחברתיים.

דוחות אחריות תאגידית

דוח אחריות תאגידית הוא אחד הכלים לעקוב, לנהל, ליצור מחויבות ולפרסם ברבים את ביצועי האחריות התאגידית של ארגון. בישראל, מדי שנה, כ- 25 ארגונים מפרסמים דוחות אחריות תאגידית.

אחריות תאגידית: וולנטרי או חובה?

בשנים האחרונות עברה חקיקה באירופה המחייבת ארגונים המעסיקים מעל 500 עובדים בפרסום דוחות אחריות תאגידית. ניתנה גמישות לארגון להחליט באיזה פורמט לפרסם את הדוח ומה צריך להיות כלול בו.

בישראל, בשנת 2011 המפקח על הבנקים פרסם דרישה מהבנקים לפרסם דוחות אחריות תאגידית החל משנת הפעילות 2012 ומאז הבנקים מפרסמים דוחות אחריות תאגידית מדי שנה או שנתיים.

מעבר לחובה המוטלת על הבנקים, אין בישראל חובת פרסום דוחות אחריות תאגידית.

קישור לדרישת הדיווח הראשונה מהבנקים בישראל, המפקח על הבנקים, 2011 [pdf]

קישור לדרישת דיווח שנתית מהבנקים בישראל, המפקח על הבנקים, 2015 [pdf]

מאגר מידע של דוחות אחריות תאגידית

על מנת לאפשר לעוסקים בתחום האחריות התאגידית ולכלל הציבור גישה נוחה לדוחות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל במשך השנים, להלן מאגר מידע של דוחות אחריות תאגידית:

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2019

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2018

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2017

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2016

מאגר מידע: רשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בישראל בשנת 2015

כתבות מעניינות שכדאי לקרוא בנושא אחריות תאגידית

ליקטנו עבורכם כתבות מעניינות שעוסקות בתחום של אחריות תאגידית:

ניתוח ביצועים סביבתיים בדו"חות אחריות תאגידית

לפניכם מקבץ של כתבות המנתחות את פרק הביצועים הסביבתיים בדוחות אחריות תאגידית שפורסמו:

אחריות תאגידית סביבתית

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים