רשות החדשנות משלבת היבטי ESG בבקשות התמיכה
הרשות הודיעה כי תשלב שאלות בתחום האחריות התאגידית, לרבות בתחום הסביבה, בטופס הבקשה לתמיכה כספית ממנה. בהמשך, הנושא יוטמע באמות המידה לדירוג הבקשות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/2/2022

בהמשך להצהרה של מנכ"ל רשות החדשנות, דרור בין, בכנס 'סביבה 2050' לפני כשבועיים, בה אמר כי הרשות תתחיל לשקול היבטים של ESG (אחריות תאגידית) בבקשות למענקים, נחשפים כעת חלק מהפרטים על אופן היישום המתוכנן.

נראה כי לרשות אין עדיין תוכנית מפורטת, אך ברור כי היא מתכוונת להטמיע את דרישות ה ESG באופן מדורג, תחילה באמצעות טופס עם שאלות על היבטי ESG בחברה / בפרויקט, עליו יידרשו לענות מגישי בקשה לתמיכה בחלק מהמסלולים. נוסח השאלות הראשוני מוצג בהמשך הכתבה.

בינתיים, לתשובות שיענו מבקשי התמיכה לא תהיה משמעות במיון ודירוג הבקשות, אך הן יעוררו את המודעות לנושא בקרב המגישים ויספקו מידע לרשות החדשנות. בהמשך, יש כוונה להרחיב את הדרישה לכל מסלולי התמיכה של הרשות ולשלב את הנושא הזה באמות המידה לדירוג בקשות התמיכה.


כתבות רלוונטיות:

 1. המשרד להגנ"ס: חוק אקלים עד סוף השנה, 17.1.2022
 2. ממשלת ישראל אישרה מס פחמן, 03.8.2021
 3. מס הפחמן: האם הוא אפקטיבי בהיעדר חלופות?, 13.12.2021
 4. מה ישראל צריכה לעשות אחרי גלזגו? 24.11.2021
 5. מידע נוסף על שינוי אקליםinfospot

שאלות ה- ESG למבקשי התמיכה מרשות החדשנות

כאמור, רק בחלק ממסלולי התמיכה הוכנסו כרגע שאלות הנוגעות לשיקולי ESG, שעליהן מגישי הבקשה יתבקשו לענות. בין היתר במסלול קרן המו"פ, מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית, מסלול חממות ועוד.

להלן הנוסח הראשוני של השאלות המופיעות בטופס הגשת בקשת התמיכה של רשות החדשנות במסלולים הרלוונטיים, על כל שאלה יש לענות כן/לא/לא רלוונטי

EEnvironment מדד סביבתי:

 • האם יש בחברה מדידה של טביעת הרגל הפחמנית הקשורה למוצר או לפעילות החברה (כגון: צריכת מים, אנרגיה, יצירת פסולת)?
 • האם מעבר לכלכלה דלת פחמן עשוי להשפיע על פעילות החברה (לדוגמה: שינוי רגולציה, דרישות לקוחות , הסבה של טכנולוגיה, שווקים חדשים ועוד)?

SSocial – מדד חברתי:

 • האם יש מעל 35% נשים בהנהלת החברה / בפרויקט המו"פ המתוכנן / בחברה?
 • האם יש מעל 10% עוברים מהחברה החרדית ו/או הערבית המועסקים או מתוכננים להיות מועסקים בהנהלת החברה / בפרויקט המו"פ המתוכנן / בחברה ?
 • האם קיימת בחברה תוכנית הכשרה? תכנית לקליטת סניורים (ותיקים)? האם יש מעל 5% סניורים בחברה?

GGovernance – מדד תאגידי:

 • האם קיימת בחברה מערכת בקרה פיננסית?
 • האם קיים קוד אתי בחברה?
 • האם קיימת תוכנית שקופה לחלוקת אופציות / מדיניות בונוסים למועסקים בחברה?

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>