הבורסה פרסמה שאלון ESG לחברות שטרם פרסמו דוח אחריות תאגידית
השאלון נועד להגביר את המודעות לנושא בקרב החברות הנסחרות ובמקביל לספק למשקיעים מידע בנוגע לפעילות החברות בתחומי איכות הסביבה, חבר וממשל תאגידי
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/4/2023

הבורסה לניירות ערך תל אביב פרסמה שאלון אחריות תאגידית (ESG) למילוי על ידי חברות ציבוריות נסחרות שטרם פרסמו דוחות אחריות תאגידית ESG. מטרת השאלון לקדם את המודעות לתחום האחריות התאגידית בקרב החברות הישראליות הנסחרות בבורסה, ולאפשר למשקיעים לקבל יותר מידע בנושא. מילוי השאלון אינו חובה ואינו תחליף לפרסום דוח אחריות תאגידית.

החברות יוכלו לפרסם את השאלון שמילאו באתר האינטרנט שלהן, והבורסה תקשר אליו מעמוד ייעוד שיוקם לצורך כך באתר הבורסה. השאלון כולל שאלות של כן/לא או שאלות שדורשות מענה כמותי מדויק.

בשאלון החברות נשאלות למשל האם יש להן מדיניות סביבתית ציבורית, האם יש להן תוכנית או אסטרטגיה בתחום האקלים והאם הן מפרידות את הפסולת שלהן לזרמי פסולת שונים וממחזרות ו/או עושות שימוש חוזר בפסולת שלהן.

קישור לשאלון המלא מצורף בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. הרגולטורים הפיננסיים מרחיבים את דרישות ה-ESG, 04.1.2023
 2. הוראות חדשות להטמעת שיקולים סביבתיים בהשקעות פיננסיות, 11.7.2022
 3. המפקח על הבנקים מציב חובות ESG חדשות לבנקים, 15.12.2021
 4. הרשות לניירות ערך מעודדת דיווח וולונטרי של אחריות תאגידית, 20.4.2021
 5. הגופים הפיננסיים יחויבו להתחשב בשיקולי סביבה, 29.11.2021

דוגמאות לשאלות משאלון האחריות התאגידית

שאלון ה-ESG שפרסמה הבורסה לניירות ערך מכיל 39 שאלות בתחומי הסביבה, החברה והממשל. השאלות בנושאי הסביבה, כ-15 במספר, מחולקות לתתי נושאים: ניהול סביבתי, פליטות גזי חממה, ניהול פסולת/כלכלה מעגלית ועוד.

להלן דוגמאות אחדות לשאלות בתחום הסביבה שמופיעות בשאלון:

 • האם לחברה יש מדיניות סביבתית ציבורית (הנוגעת למים, אנרגיה, פסולת, מיחזור וכו')?
 • האם לחברה יש תוכנית אקלים / אסטרטגיה (כלומר התחייבות לניטרליות נטו אפס/פחמן)?
 • האם נקבעו יעדי הפחתת צריכת אנרגיה ומים בהתאם לתכנית האקלים?
 • האם נקבעו יעדי הפחתת פליטות גזי חממה בהתאם לתכנית האקלים?
 • האם החברה מדווחת על ההשפעות המשמעותיות של פעילותה על הסביבה ועל משאבי הטבע ומדווחת על הפעולות שננקטו לניהולן?
 • האם החברה מפרסמת את טביעת הרגל הפחמנית שלה או של מוצריה?
 • האם החברה ביצעה ניתוח מחזור חיים (LCA) של מוצריה או רוב מוצריה?
 • איזה אחוז מהמבנים שבנתה החברה מאז ינואר 2020 נבנו בהתאם לתקן בנייה ירוקה (LEED וכו')?

השאלון פותח בשיתוף עם חברת גוד ויז'ן, המעניקה שירותי ייעוץ בתחום האחריות התאגידית. הוא הופק לאחר בחינה של שאלונים דומים המקובלים בעולם והתאמתו לחברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. לצד השאלון, הבורסה פרסמה מילון מושגים בסיסי בתחום ה-ESG.

משקיעים מתעניינים ברווח חברתי-סביבתי

לפי הודעת הבורסה, מחקרים רבים מצביעים על היתרונות של חברות המתייחסות לנושאי האחריות התאגידית, בין היתר, הגברת השקיפות של פעילותן, הקטנת סיכונים לטווח הארוך, ובמיוחד עקב שינוי האקלים, החלטות שקולות יותר בזכות גיוון בהנהלה ודירקטוריון, מיעוט התערבויות של הרגולטורים בפעילותן, ועוד.

לדברי הבורסה לניירות ערך, משקיעים זרים מגלים עניין הולך וגדל בשוק המניות הישראלי, והבורסה במקביל עושה מאמצים רבים כדי להעצים את המגמה ולהביא משקיעים זרים להיחשף יותר לחברות הנסחרות בתל אביב. כדי למשוך משקיעים זרים, על החברות לעמוד בסטנדרטיים בינלאומיים, לרבות מבחינת ההתייחסות לנושאי אחריות תאגידית.

לפי הרשות לניירות ערך, סך ההשקעה הגלובלית ב"השקעות ערך" צמח מ-3 טריליון $ בסוף שנת 2004 ל-30 טריליון $ בסוף שנת 2018, ובתוך שנתיים הגיע ל-35.3 טריליון $ בסוף שנת 2020 (עלייה של 15% בשנתיים). תחזית מתונה צופה ששוק זה יחצה את רף ה-40 טריליון $ עוד לפני סוף שנת 2024.

בארץ, עלה מספר קרנות הנאמנות שמבצעות השקעות בתחומי ESG והשקעות סביבתיות בפרט. כיום פועלות בישראל כ-37 קרנות הפועלות בתחומים אלה ומנהלות 2.27 מיליארד ₪.

זינוק בכמות דוחות האחריות תאגידית שפורסמו בישראל

כפי שדיווחנו לאחרונה, בשנת 2022 חל זינוק משמעותי בכמות דוחות האחריות התאגידית שפורסמו בישראל – 65 דוחות, בהשוואה לשנים קודמות. המגמה החלה כבר בשנת 2021 בה פורסמו 47 דוחות. כאשר בשנים הקודמות פורסמו בין 20-28 דוחות בלבד.

17 מבין הדוחות בשנת 2022 פורסמו על ידי חברות שזכו מענק ממשלתי בגובה של עד 100 אלף ₪ להכנת דוח אחריות תאגידית במסגרת פרויקט Impact Nation של המשרד לעניינים אסטרטגיים.

כלומר48  חברות פרסמו דוח אחריות תאגידית בשנת 2022 בלי קשר למענק, מדובר במספר גבוה משמעותית, כמעט כפול, מכמות הדוחות שהיו מתפרסמים בשנים הקודמות.

מבדיקה שביצענו עולה כי 18 חברות (שלא קיבלו מענק) פרסמו דוח אחריות תאגידית לראשונה בשנת 2022.

כלומר, אם ננכה את הדוחות שפורסמו בהשפעת המענק (17) ואת הדוחות שפורסמו לראשונה (18), נישאר עם 30 דוחות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2022, מספר דומה לשנים הקודמות.

גורם שיכול להסביר את הגידול בפרסום דוחות אחריות תאגידית, הוא הגידול במודעות שייתכן ועבר מעין 'קפיצה' בשנתיים האחרונות, אולי בעזרת הצעדים שנקטו הרגולטורים הפיננסיים בישראל בשנתיים האחרונות לעידוד פרסום דוחות אחריות תאגידית באופן וולונטרי, והטמעה של שיקולי ESG בניהול סיכונים פיננסיים.

מניתוח שביצענו ניתן ללמוד כי 12 מבין החברות שפרסמו לראשונה דוח אחריות תאגידית בשנת 2022 ולא נעזרו במענק, הן חברות שנסחרות בבורסה, וייתכן שהעידוד של הרשות לניירות ערך והבורסה היווו תמריץ לכך.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה