הרשות לניירות ערך מעודדת דיווח וולונטרי של אחריות תאגידית
לאחר התייעצות עם הציבור הרשות פרסמה את המלצותיה לדיווח אחריות תאגידית בנושאים סביבתיים וחברתיים. הדיווח אינו מחייב אך הניסיון העולמי מראה שהוא משתלם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/4/2021

הרשות לניירות ערך קוראת לחברות הנסחרות בבורסה לפרסם באופן וולונטרי דוחות אחריות תאגידית ESG. זאת בהמשך להתייעצות ציבורית שפורסמה לפני 9 חודשים בשאלה האם לחייב את החברות הישראליות הנסחרות בבורסה לדווח על הסיכונים הסביבתיים והחברתיים שהן חשופות אליהם. הרשות לניירות ערך החליטה לבסוף שלא לחייב את החברות לדווח אך היא ממליצה להן לדווח וולונטרית ומבטיחה הדרכה וייעוץ לחברות שיאמצו את המלצתה.

המלצת הרשות פורסמה לצד מסמך מפורט שמסכם את התהליך. קישור בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הרשות לני"ע בוחנת חובת דיווח אחריות תאגידית ESG, 23.07.2020
  2. רשות שוק ההון רוצה שמנהלים יתחשבו בסביבה, 07.2.2021
  3. המפקח על הבנקים דורש להתחשב בסיכונים סביבתיים, 23.12.2020
  4. המשרד להגנ"ס רוצה לחייב ב'תסקיר אקלימי', 16.3.2021
  5. המשרד להגנ"ס מציע לחייב חברות בדיווח סביבתי לבורסה, 14/09/2020

משקיעים מתעניינים ברווח חברתי-סביבתי והחברות מדווחות

בשנים האחרונות יש מגמה עולמית של גידול ב'השקעות אימפקט' (ידועות גם בשם 'השקעות בנות קיימא' או 'השקעות אחראיות'), במסגרתה המשקיעים החלו לבחון את הרווח החברתי והסביבתי של השקעתם ולא רק את הרווח הכלכלי. לפי המשרד לנושאים אסטרטגיים, ב־2019 היקף ההשקעות בפיתוח בר־קיימא נאמד על ידי ה-OECD בכ-228 מיליארד $.

לאור הגידול בהתעניינות של המשקיעים, חל גידול גם במספר החברות שמדווחות על השפעתן החברתית והסביבתית. הרשות לניירות ערך מציינת כי למרות שבארה"ב אין חובת דיווח על ניהול סיכוני ESG, יותר מ- 85% מהחברות במדד S&P500 מספקות גילוי וולונטרי על תחום ה-ESG.

באירופה, החל משנת 2018 חברות גדולות המעסיקות מעל 500 עובדים מחויבות לשלב מידע חברתי וסביבתי בדוח הכספי השנתי. לא רק על ניהול הסיכונים בנושאים אלה אלא גם על האופן שבו פעילות התאגיד משפיעה על החברה והסביבה.

המלצות הרשות לניירות ערך: לדווח וולונטרית

לפני פחות משנה הרשות לניירות ערך התייעצה עם הציבור בשאלה אם עליה לחייב תאגידים הנסחרים בבורסה לדווח בנושאי ESG. בעקבות כך התקבלו הערות ציבור רבות וכעת הרשות מפרסמת את החלטתה בנושא: לא לחייב את החברות אלא להמליץ ולעודד אותן לדווח באופן וולונטרי. לדברי יו"ר הרשות, ענת גואטה, בשלב שבו מספיק חברות ציבוריות בישראל יתחילו לדווח כמו חברות אחרות בעולם – משקיעים בינלאומיים יתייחסו אליהן אחרת.

בתוך כך, המלצות הרשות לחברות הן לפרסם דוח אחריות תאגידית אחת לשנה על בסיס וולונטרי, לפרסם אותו באתר האינטרנט של החברה ואף לשלוח עותק לרשות כדי שתעלה את זה לאתר האינטרנט שלה, להכין את הדוח על בסיס קריטריונים בינלאומיים מקובלים דוגמת GRI או SASB, לדווח בשפה האנגלית במטרה למשוך משקיעים זרים ולהיות חשופים לחברות המדרגות תאגידים על פי ה-ESG שלהם, וההמלצה האחרונה – לפרסם את הדוח בסמוך לפרסום הדוח התקופתי הרגיל שמתפרסם בכל שנה כדי להקל על המשקיעים לערוך השוואת נתונים.

הרשות ציינה כי תלווה את החברות שמעוניינות להתחיל לדווח באופן וולונטרי, ותעניק להן הדרכה וסדנאות מקצועיות.

מגמת ניהול סיכונים סביבתיים תופסת תאוצה

הניסיון של הרשות לניירות ערך לעודד חברות להתייחס ולדווח על הסיכונים הסביבתיים והחברתיים הרלוונטיים הוא חלק ממגמה עולמית של הגברת המודעות לנושאים אלה בקרב הקהילה הפיננסית.

לפני כחודשיים רשות שוק ההון פרסמה חוזר לגופים הפיננסיים שכפופים לה והציעה לחייבם להתייחס לסיכונים סביבתיים וטכנולוגיים ולהשפעתם האפשרית על הביצועים הכספיים בתיקי השקעות.

לפני כשלושה חודשים גם המפקח על הבנקים הפיץ מכתב לבנקים ולחברות האשראי ובו הודיע על כוונתו לקיים איתם סבב שיחות ולהתחיל לגבש תוכנית לניהול סיכונים סביבתיים.

לפני כן דיווחנו על השקה של שני מדדי השקעה סביבתיים בבורסה בתל אביב, ועל כך שהרשות לניירות ערך שוקלת להחיל חובת דיווח אחריות תאגידית על חברות שנסחרות בבורסה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה