רשות שוק ההון רוצה שמנהלי השקעות יתחשבו באיכות הסביבה
הרשות פרסמה טיוטת חוזר לגופים הפיננסיים שכפופים לה ובה הציעה לחייב אותם להתייחס לסיכונים סביבתיים וטכנולוגיים ולהשפעתם האפשרית על הביצועים הכספיים בתיקי השקעות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/2/2021

רשות שוק ההון פרסמה לאחרונה טיוטת חוזר (קישור בתחתית הכתבה) ובה הציעה לחייב גופים פיננסיים המנהלים כספי ציבור להביא בחשבון במדיניות ההשקעות הן היבטי ESG (Environmental Social Governance) כמו שינויי אקלים והן סיכונים טכנולוגיים שעלולים להשפיע על ביצועי תיקי השקעות של הציבור.

טיוטת החוזר מפורסמת כחודש בלבד לאחר הפצת מכתב לבנקים ולחברות האשראי בנושא על ידי המפקח על הבנקים. שתי היוזמות הן חלק ממגמה הולכת וגוברת של התחשבות בתחום איכות הסביבה בענף הפיננסי.

כך, לפני כחודשיים הושקו שני מדדי השקעה סביבתיים בבורסה בתל אביב וחודש לפני כן דיווחנו שהרשות לניירות ערך שוקלת להחיל חובת דיווח אחריות תאגידית על חברות שנסחרות בבורסה.


כתבות רלוונטיות:

  1. המפקח על הבנקים דורש להתחשב בסיכונים סביבתיים, 23.12.2020
  2. הבורסה מתגייסת למאבק בשינוי האקלים, 01.11.2020
  3. הרגולטור בישראל לומד מה- EU על סיכונים פיננסיים-סביבתיים, 21/09/2020
  4. המשרד להגנ"ס מציע לחייב חברות בדיווח סביבתי לבורסה, 14/09/2020
  5. הרשות לני"ע בוחנת חובת דיווח אחריות תאגידית ESG, 23/07/2020

גופים מוסדיים יפתחו מומחיות בנושאי ESG

לפי המוצע בטיוטת החוזר, אשר מציעה לתקן את פרק "ניהול נכסי השקעה" בהוראות החוזר המאוחד, הגופים המוסדיים יגבשו כללים ונהלים הנוגעים ל- ESG שיאפשרו להם לבחון סיכונים סביבתיים. בתקופת הביניים עד לפיתוח המומחיות שתאפשר לגוף המוסדי לא להיות תלוי בגורמים חיצוניים, הוא יתקשר עם נותני שירותים חיצוניים שנחשבים למומחים ב-ESG, ובלבד שלא יהיו ניגודי עניינים, וזאת במטרה להבטיח הן שקיפות והן שמירה על טובת החוסכים בישראל.

כמו כן, מוצע בטיוטה כי הגופים יעדכנו את לקוחותיהם במדיניות ההשקעות שלהם אחת לשנה. הפרסום יכלול מידע על שיקולים סביבתיים, חברתיים, טכנולוגיים ושיקולי ממשל תאגידי. אם יש סקטורים שהמשקיע המוסדי נמנע להשקיע בהם באופן גורף עקב השלכותיהם הסביבתיות, החברתיות או האתיות, יהיה עליו להצהיר גם על כך.

ניהול סיכונים סביבתיים וטכנולוגיים

הסיכונים שהחוזר מציע לגופים הפיננסיים להביא בחשבון במדיניות ההשקעה הכללית הם סיכונים סביבתיים כגון זיהום אוויר, מים וקרקע וקידום תשתיות אנרגיה נקייה, וכן סיכונים טכנולוגיים וסיכוני סייבר בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית בשנה האחרונה. לשניהם יכולה להיות השפעה מהותית על ביצועי תיק ההשקעות של ציבור החוסכים בישראל.

לפי החוזר, חשוב לעשות הבחנה בין סיכונים סביבתיים פיזיים ל'סיכוני מעבר'. סיכונים פיזיים כגון שיטפונות ושריפות נגרמות בשל השפעה ישירה משינוי אקלים. "סיכוני מעבר" מתייחסים לפגיעה בפעילות כלכלית או בערכי נכסים, למשל עקב אסדרת אקלים (סיכון רגולטורי), תביעות אקלים, ומעבר לכלכלה דלת פליטות גזי חממה.

מגמת ניהול הסיכונים הסביבתיים תופסת תאוצה

רק לפני כחודש דיווחנו כאן כי המפקח על הבנקים הפיץ מכתב לבנקים ולחברות האשראי ובו הודיע על כוונתו לקיים איתם סבב שיחות ולהתחיל לגבש תוכנית לניהול סיכונים סביבתיים.

חודש וחצי לפני כן דיווחנו על השקה של שני מדדי השקעה סביבתיים בבורסה בתל אביב, וחודש לפני כן דיווחנו שהרשות לניירות ערך שוקלת להחיל חובת דיווח אחריות תאגידית על חברות שנסחרות בבורסה.

צעדים אלה הם חלק מהתעוררות עולמית לנושא איכות הסביבה ושינוי אקלים וכחלק מבחירה הולכת וגוברת מצד משקיעים ברחבי העולם לבצע השקעות שמביאות בחשבון היבטים סביבתיים וחברתיים.

לאור הגידול בהתעניינות של המשקיעים, חל גידול גם במספר החברות שמדווחות על השפעתן החברתית והסביבתית. בישראל מתפרסמים מדי שנה 20-25 דו"חות אחריות תאגידית של חברות שונות. למעט הבנקים שמחויבים לכך מכוח הנחיה של המפקח על הבנקים, שאר החברות מפרסמות את הדו"חות באופן וולונטרי.


התייחסויות

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "האחריות המוטלת על הגופים המוסדיים בניהול כספי ציבור החוסכים בישראל היא אדירה, לכן עליהם להבטיח את טובת החוסכים בניהול כספיהם. אחריות זו משלבת בחובה גם התייחסות לשיקולים הנוגעים לאיכות הסביבה, לממשל התאגידי, לחברה, לסיכונים טכנולוגיים ולסיכוני סייבר, ככל שיש להם יכולת השפעה על ביצועי תיק ההשקעות וניהול הסיכונים של כספי החוסכים. המהלך הוא חלק ממספר צעדים בהם נוקטת הרשות בשנה האחרונה להגברת הפיקוח על ניהול ההשקעות בגופים המוסדיים לצד שחרור חסמים קיימים והכנסת שחקנים ומומחיות חדשות לשוק, במטרה לפתח ולשכלל את שוק ההון הישראלי".

 

אפשר להגיש הערות לטיוטת החוזר עד לתאריך 23.2.2021 בדוא"ל fire-as@mof.gov.il

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה